Wetenschappelijke publicaties en citaties

De resultaten van wetenschappelijk onderzoek zijn voor een belangrijk deel zichtbaar in tijdschriften waarbij publicaties onderworpen zijn aan de beoordeling door vakgenoten. Een maat voor de kwaliteit van dit wetenschappelijk onderzoek is het aantal citaties dat een wetenschappelijke publicatie krijgt. Om vergelijkingen tussen landen te kunnen maken worden de citaties genormeerd op het internationale gemiddelde (waarde = 1).

Nederland kleine speler qua aantallen publicaties

Nederlandse onderzoekers (of beter gezegd: onderzoekers aan een instelling met een Nederlands adres) publiceerden in 2021 bijna 53.700 wetenschappelijke artikelen. Veruit de grootste wetenschappelijke producent is tegenwoordig China, dat de VS heeft verdrongen naar een tweede positie. China is intussen ook het land met het grootste aantal onderzoekers wereldwijd. Maar Nederlandse onderzoekers zijn het meest productief. 

Universiteiten en umc's grootste producent van publicaties

Binnen Nederland nemen de universiteiten en de universitaire medische centra (umc’s) het grootste deel van de output aan wetenschappelijke publicaties voor hun rekening.

Veel publicaties zijn internationale co-publicaties

Van de Nederlandse wetenschappelijke output is 68% een publicatie waarbij een Nederlandse onderzoeker samen publiceert met een onderzoeker uit het buitenland. Veel landen hebben een dergelijk aandeel zogenaamde internationale co-publicaties.

Nederland wereldspeler wat betreft citatiescore

Nederlands onderzoek scoort qua citatiescore 31 procent boven het wereldgemiddelde. Nederland neemt daarmee wereldwijd een derde positie in, na Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Als we onderscheid maken tussen alle publicaties en internationale co-publicaties, dan zien we dat in alle landen de laatste groep publicaties qua citaties hoger scoort dan alle publicaties gezamenlijk. Nederland scoort dan zelfs 79% boven het wereldgemiddelde.