Uitval startende leraren voortgezet onderwijs

De startende leraar

Als startende leraar sta je er opeens alleen voor. Ervaring krijgen in lesgeven kost tijd. Daarom is strategisch personeelsbeleid nodig dat ervoor zorgt dat starters in de eerste 3 jaar van hun loopbaan begeleid en ondersteund worden. Een vloeiende overgang van opleiding naar beroepspraktijk is belangrijk om te zorgen dat de eerste jaren van het leraarschap een vliegende start zijn en beginnende leraren blijven werken in het onderwijs.

Uitval startende leraren

De ambitie is dat het aandeel startende leraren in het po en vo dat binnen 5 jaar het beroep verlaat, daalt. DUO berekent op basis van de door scholen aangeleverde personeelsgegevens 2 indicatoren: jaarcijfers en driejaarsgemiddelden. Omdat vanaf 2013 personen nauwkeuriger worden waargenomen dan voorheen, kunnen jaarcijfers worden gepresenteerd. In de jaren vóór 2013 moet worden volstaan met driejaarsgemiddelden. Beide indicatoren tonen het percentage leraren (jonger dan 30 jaar) die uitstromen (uit de sector) nadat zij 1, 2, 3 of 5 jaar daarvoor waren gestart als leraar. De uitval vindt vooral in het eerste jaar plaats. Van de leraren die in 2021 in het vo waren gestart had 18 procent een jaar later de sector weer verlaten. Van de leraren die in 2021 in het po waren gestart was dit 9 procent. Dit is een opvallend groot verschil tussen po en vo.

Vo uitval startende leraren (jaarcijfers)

Vo uitval startende leraren (jaarcijfers) In procenten
ingestroomd inuitgestroomd na 1 jaaruitgestroomd na 2 jaaruitgestroomd na 3 jaar
2013202324
2014192425
2015212426
2016202427
2017222528
2018202424
2019222224
20201622
202118
DUO: Salarisadministraties van instellingen. Brontabel als csv (214 bytes)
Vo uitval startende leraren (driejaarsgemiddelden) In procenten
ingestroomd inuitgestroomd na 1 jaaruitgestroomd na 3 jaaruitgestroomd na 5 jaar
2006-2008232630
2007-2009212731
2008-2010212730
2009-2011222731
2010-2012212629
2011-2013202529
2012-2014192529
2013-2015202530
2014-2016202631
2015-2017212731
2016-20182127
2017-20192126
2018-202019
2019-202119
DUO: Salarisadministraties van instellingen. Brontabel als csv (353 bytes)

Welke beweging is zichtbaar?

Van de leraren die in 2021 in het vo waren gestart had 18 procent een jaar later de sector weer verlaten. Zes jaar eerder was dat 21 procent. De uitval van startende leraren in het vo is tot twee jaar geleden nauwelijks veranderd en pas in 2021 afgenomen. Ook dit is een opvallend verschil tussen po en vo. Echter in zowel po als vo is de uitval na 1 jaar in 2022 weer toegenomen.

De kwaliteit van de begeleiding van starters kan invloed hebben op de mate waarin starters uitvallen. Voor meer informatie over de begeleiding van starters: zie onderstaande link.