Uitval startende leraren voortgezet onderwijs

De startende leraar

Als startende leraar sta je er opeens alleen voor. Ervaring krijgen in lesgeven kost tijd. Daarom is strategisch personeelsbeleid nodig dat ervoor zorgt dat starters in de eerste 3 jaar van hun loopbaan begeleid en ondersteund worden. Een vloeiende overgang van opleiding naar beroepspraktijk is belangrijk om te zorgen dat de eerste jaren van het leraarschap een vliegende start zijn en beginnende leraren blijven werken in het onderwijs.

Uitval startende leraren

De ambitie is dat het aandeel startende leraren in het po en vo dat binnen 5 jaar het beroep verlaat, daalt. DUO berekent op basis van de door scholen aangeleverde personeelsgegevens 2 indicatoren: jaarcijfers en driejaarsgemiddelden. Omdat vanaf 2012 personen nauwkeuriger worden waargenomen dan voorheen, kunnen jaarcijfers worden gepresenteerd. In de jaren vóór 2012 moet worden volstaan met driejaarsgemiddelden. Beide indicatoren tonen het percentage leraren (jonger dan 30 jaar) die uitstromen (uit de sector) nadat zij 1, 2, 3 of 5 jaar daarvoor waren gestart als leraar. De uitval vindt vooral in het eerste jaar plaats. Van de leraren die in 2019 in het vo waren gestart had 20 procent een jaar later de sector weer verlaten. Van de leraren die in 2019 in het po waren gestart was dit 8 procent. Dit is een opvallend groot verschil tussen po en vo.

Vo uitval startende leraren (jaarcijfers)

Vo uitval startende leraren (jaarcijfers) In procenten
uitgestroomd na 1 jaaruitgestroomd na 2 jaaruitgestroomd na 3 jaar
2013202325
2014192425
2015212426
2016202427
2017222527
20182023
201920
DUO: Salarisadministraties van instellingen. Brontabel als csv (170 bytes)
Vo uitval startende leraren (driejaarsgemiddelden) In procenten
ingestroomd inuitgestroomd na 1 jaaruitgestroomd na 3 jaaruitgestroomd na 5 jaar
2006-2008232730
2007-2009212731
2008-2010212730
2009-2011222731
2010-2012212630
2011-2013202529
2012-2014202529
2013-2015202530
2014-20162026
2015-20172127
2016-201821
2017-201921
DUO: Salarisadministraties van instellingen. Brontabel als csv (313 bytes)

Welke beweging is zichtbaar?

Van de leraren die in 2019 in het vo waren gestart had 20 procent een jaar later de sector weer verlaten. Vijf jaar eerder was dat 19 procent. De uitval van startende leraren in het vo is hoog en nauwelijks veranderd in de afgelopen jaren. Ook dit is een opvallend verschil tussen po en vo. In het po is het percentage startende leraren dat in het eerste jaar uitvalt flink afgenomen, in het vo is dit percentage weinig veranderd in de afgelopen jaren.

De kwaliteit van de begeleiding van starters kan invloed hebben op de mate waarin starters uitvallen. Voor meer informatie over de begeleiding van starters: zie onderstaande link.