Bevoegd gegeven lessen vo

Met het onderzoek Integrale PersoneelsTelling Onderwijs (IPTO) wordt jaarlijks informatie verzameld over bevoegdheden van het lesgevend personeel en de door hen gegeven vakken. Op deze pagina is de verdeling te zien tussen bevoegd, benoembaar of onbevoegd gegeven lessen.  

Van de lessen wordt, waar mogelijk, vastgesteld of deze gegeven worden door een bevoegde leraar (in het bezit van de juiste diploma's). Als de leraar niet bevoegd is, kan het zijn dat deze wel benoembaar is op grond van een uitzonderingssituatie (bijvoorbeeld onderbevoegd, zij-instromer of omscholer die de opleiding nog niet heeft afgerond). Onbevoegd gegeven lessen worden doorgaans wel gegeven door iemand met een onderwijsbevoegdheid, alleen niet voor het betreffende vak.

Via "Zie ook Rapporten bij Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren po, vo en mbo 2020' is het volledige IPTO-rapport te downloaden. 

Bevoegd gegeven lessen, 2019

Bevoegd gegeven lessen, 2019 Per onderwijssoort
OnbevoegdBenoembaarBevoegd
vmbo6,00%10,00%84,00%
havo2,70%9,40%87,90%
vwo1,90%5,80%92,30%
combinatie4,20%7,90%87,90%

Met 92% is het percentage bevoegd gegeven lessen het hoogst op het vwo. Het laagst is dit aandeel bij het vmbo (84%). De percentages van havo en de combinatieklassen (doorgaans brugklassen) liggen daartussen.

Bron: IPTO-2019, CentERdata Brontabel als csv (177 bytes)
Bevoegdheid per vak, 2019
OnbevoegdBenoembaarBevoegd
Aardrijkskunde2,80%6,90%90,30%
Beeldende vorming1,50%2,40%96,10%
Biologie3,00%6,40%90,60%
Duits3,00%7,30%89,70%
Economie4,50%10,40%85,10%
Engels4,50%8,60%87,00%
Frans2,10%4,80%93,10%
Geschiedenis (en staatsinrichting)1,80%5,10%93,00%
Klassieke talen-klassieke culturele vorming (KCV)3,10%3,40%93,60%
Lichamelijke opvoeding0,50%1,10%98,40%
Maatschappijleer6,30%18,70%75,00%
Muziek2,80%3,00%94,20%
Natuurkunde4,60%12,00%83,40%
Natuurkunde-scheikunde (NASK)9,00%14,40%76,60%
Nederlands4,20%8,60%87,30%
Scheikunde3,30%9,90%86,80%
Techniek9,60%10,50%79,90%
Tekenen0,50%1,60%97,90%
Wiskunde5,50%11,80%82,70%
Resterende vakken5,60%12,70%81,80%
Totaal4,00%8,50%87,50%

In de vakken waar doorgaans ook moeilijk leraren voor te vinden zijn, wordt relatief meer onbevoegd les gegeven. Maatschappijleer, natuurkunde-scheikunde en techniek hebben het kleinste aandeel bevoegd gegeven lessen. Het hoogst is het percentage bevoegd gegeven lessen bij lichamelijke opvoeding, gevolgd door tekenen en beeldende vorming.

Bron: IPTO-2019, CentErdata Brontabel als csv (968 bytes)
Bevoegdheid naar beroepsgerichte vakken in het vmbo, 2019
OnbevoegdBenoembaarBevoegd
Bouwen, wonen en interieurvmbo profielvak, profielmodule7,40%14,20%78,40%
Dienstverlening en productenvmbo profielvak, profielmodule11,30%24,80%63,90%
Economie en ondernemenvmbo profielvak, profielmodule6,80%12,30%80,90%
Groenvmbo profielvak, profielmodule3,90%8,90%87,20%
Horeca, bakkerijen en recreatievmbo profielvak, profielmodule6,40%8,70%84,90%
Maritiem en techniekvmbo profielvak, profielmodule7,70%2,10%90,10%
Media, vormgeving en ICTvmbo profielvak, profielmodule8,00%20,20%71,80%
Produceren, installeren en energievmbo profielvak, profielmodule8,60%22,30%69,10%
Mobiliteit en transportvmbo profielvak, profielmodule14,50%13,40%72,10%
Zorg en welzijnvmbo profielvak, profielmodule6,70%11,80%81,50%
Resterende vakken5,70%9,20%85,10%
Totaal6,00%10,00%84,00%

Het vak Maritiem en techniek heeft het hoogste percentage bevoegd gegeven lessen, namelijk 90%. Het laagst is dit percentage bij Dienstverlening en producten met 64%.

Bron: IPTO-2019, CentErdata Brontabel als csv (964 bytes)
Percentage bevoegd gegeven lessen in het vo naar leeftijd, 2019
OnbevoegdBenoembaarBevoegd
Tot 35 jaar6,0%13,5%80,5%
35 tot 45 jaar3,5%7,1%89,4%
45 tot 55 jaar3,6%7,0%89,4%
55 jaar of ouder1,9%4,6%93,5%
Totaal4,0%8,5%87,6%

Jongere docenten geven veel vaker onbevoegd les dan oudere docenten. De meeste onbevoegd gegeven lessen worden gegeven door docenten die wel een onderwijsbevoegdheid hebben, maar niet voor het juiste vak of op het juiste niveau (bijvoorbeeld tweedegraads terwijl eerstegraads nodig is).

Bron: IPTO-2019, CentERdata Brontabel als csv (183 bytes)

Onbevoegd gegeven lesuren vmbo per regio, 2019

Onbevoegd gegeven lesuren vmbo per regio, 2019 In procenten
VmboHavoVwoCombinaties
Groningen8.9%2.5%1.7%6.3%
Friesland5.1%2.8%2.5%5.7%
Drenthe4.9%1.7%1.5%4.3%
Regio Zwolle6.6%3.1%1.8%5.2%
Twente6.2%2.6%1.8%6.2%
Noord-Holland-Noord5.3%1.4%1.1%3.3%
Zaanstreek-Waterland6.9%0.6%0.7%1.4%
Zuid-Kennemerland en IJmond5.1%1.8%0.8%3.1%
Groot Amsterdam7.4%3.5%3.7%5.5%
Gooi en Vechtstreek5.3%1.0%0.7%3.7%
Amsterdam6.9%2.5%2.1%3.5%
Flevoland6.0%4.3%2.6%3.6%
Almere6.7%8.9%6.4%5.8%
Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe8.2%2.7%1.7%5.9%
FoodValley9.3%2.5%1.6%5.7%
Amersfoort10.9%2.7%2.0%5.5%
Midden-Utrecht6.6%2.5%1.3%2.4%
Stad Utrecht1.3%1.5%1.5%2.0%
Holland Rijnland8.9%3.4%2.1%3.6%
Zuid-Holland Centraal5.1%2.6%1.9%9.7%
Haaglanden6.8%6.2%3.6%6.0%
Midden-Holland8.2%4.5%4.1%4.3%
's-Gravenhage11.1%4.6%2.0%6.3%
Rijnmond8.5%3.5%2.6%7.6%
Drechtsteden9.2%5.5%3.5%9.2%
Gorinchem2.7%2.6%2.3%2.0%
Rotterdam7.5%4.9%4.1%4.1%
Rivierenland5.3%4.0%2.0%4.2%
Rijk van Nijmegen1.6%0.4%0.4%1.6%
Midden-Gelderland3.1%0.7%0.4%1.9%
Achterhoek4.1%3.6%2.0%2.5%
Zeeland5.3%2.0%1.1%7.5%
West-Brabant2.8%1.3%1.3%2.3%
Midden-Brabant5.9%4.9%3.4%2.6%
Noordoost-Brabant2.6%1.6%1.6%3.4%
Zuidoost-Brabant1.4%1.1%1.4%1.2%
Helmond-De Peel1.8%1.3%1.6%1.6%
Noord-Limburg3.8%1.7%1.5%0.7%
Midden-Limburg1.6%1.1%0.8%1.1%
Zuid-Limburg3.6%0.8%0.3%0.8%
Totaal6.0%2.7%1.9%4.2%
Lesuren onbevoegd25.0366.0155.2614.692

Ook per regio zijn er verschillen te zien in de onbevoegd gegeven lesuren. In bovenstaand figuur wordt het percentage onbevoegde lesuren weergegeven per RPA (Regionale Platform Arbeidsmarkt) voor het vmbo. Globaal genomen komen de hoogste onbevoegdheidspercentages voor langs een schuine lijn die loopt van Zuid-Holland tot Groningen. Relatief hoge percentages onbevoegd gegeven lessen vinden we in de Stad Utrecht, Amersfoort en Holland Rijnland. De laagste percentages onbevoegd gegeven lessen vinden we in Brabant, Gelderland en Zeeland. 

Bij 'Gerelateerde grafieken' zijn de percentages onbevoegde lesuren voor havo en vwo te vinden. Vergelijking van deze drie figuren laat zien dat het vmbo de meeste onbevoegd gegeven lesuren kent, waarbij er ook nog grote regionale verschillen te zien zijn. 

Bron: IPTO-2019, CentERdata Brontabel als csv (1 kB)
Onbevoegd gegeven lesuren havo, per regio, 2019 In procenten
VmboHavoVwoCombinaties
Groningen8.9%2.5%1.7%6.3%
Friesland5.1%2.8%2.5%5.7%
Drenthe4.9%1.7%1.5%4.3%
Regio Zwolle6.6%3.1%1.8%5.2%
Twente6.2%2.6%1.8%6.2%
Noord-Holland-Noord5.3%1.4%1.1%3.3%
Zaanstreek-Waterland6.9%0.6%0.7%1.4%
Zuid-Kennemerland en IJmond5.1%1.8%0.8%3.1%
Groot Amsterdam7.4%3.5%3.7%5.5%
Gooi en Vechtstreek5.3%1.0%0.7%3.7%
Amsterdam6.9%2.5%2.1%3.5%
Flevoland6.0%4.3%2.6%3.6%
Almere6.7%8.9%6.4%5.8%
Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe8.2%2.7%1.7%5.9%
FoodValley9.3%2.5%1.6%5.7%
Amersfoort10.9%2.7%2.0%5.5%
Midden-Utrecht6.6%2.5%1.3%2.4%
Stad Utrecht1.3%1.5%1.5%2.0%
Holland Rijnland8.9%3.4%2.1%3.6%
Zuid-Holland Centraal5.1%2.6%1.9%9.7%
Haaglanden6.8%6.2%3.6%6.0%
Midden-Holland8.2%4.5%4.1%4.3%
's-Gravenhage11.1%4.6%2.0%6.3%
Rijnmond8.5%3.5%2.6%7.6%
Drechtsteden9.2%5.5%3.5%9.2%
Gorinchem2.7%2.6%2.3%2.0%
Rotterdam7.5%4.9%4.1%4.1%
Rivierenland5.3%4.0%2.0%4.2%
Rijk van Nijmegen1.6%0.4%0.4%1.6%
Midden-Gelderland3.1%0.7%0.4%1.9%
Achterhoek4.1%3.6%2.0%2.5%
Zeeland5.3%2.0%1.1%7.5%
West-Brabant2.8%1.3%1.3%2.3%
Midden-Brabant5.9%4.9%3.4%2.6%
Noordoost-Brabant2.6%1.6%1.6%3.4%
Zuidoost-Brabant1.4%1.1%1.4%1.2%
Helmond-De Peel1.8%1.3%1.6%1.6%
Noord-Limburg3.8%1.7%1.5%0.7%
Midden-Limburg1.6%1.1%0.8%1.1%
Zuid-Limburg3.6%0.8%0.3%0.8%
Totaal6.0%2.7%1.9%4.2%
Lesuren onbevoegd25.0366.0155.2614.692

Voor de havo zien we relatief hoge onbevoegdheidpercentages in Almere. Het zuiden van het land kent de laagste onbevoegdheidspercentages, met name Limburg en Zeeland. In vergelijking met het vmbo ligt het onbevoegdheidspercentage bij de havo lager.

Bron: IPTO-2019, CentERdata Brontabel als csv (1 kB)
Onbevoegd gegeven lessen vwo, per regio, 2019 In procenten
VmboHavoVwoCombinaties
Groningen8.9%2.5%1.7%6.3%
Friesland5.1%2.8%2.5%5.7%
Drenthe4.9%1.7%1.5%4.3%
Regio Zwolle6.6%3.1%1.8%5.2%
Twente6.2%2.6%1.8%6.2%
Noord-Holland-Noord5.3%1.4%1.1%3.3%
Zaanstreek-Waterland6.9%0.6%0.7%1.4%
Zuid-Kennemerland en IJmond5.1%1.8%0.8%3.1%
Groot Amsterdam7.4%3.5%3.7%5.5%
Gooi en Vechtstreek5.3%1.0%0.7%3.7%
Amsterdam6.9%2.5%2.1%3.5%
Flevoland6.0%4.3%2.6%3.6%
Almere6.7%8.9%6.4%5.8%
Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe8.2%2.7%1.7%5.9%
FoodValley9.3%2.5%1.6%5.7%
Amersfoort10.9%2.7%2.0%5.5%
Midden-Utrecht6.6%2.5%1.3%2.4%
Stad Utrecht1.3%1.5%1.5%2.0%
Holland Rijnland8.9%3.4%2.1%3.6%
Zuid-Holland Centraal5.1%2.6%1.9%9.7%
Haaglanden6.8%6.2%3.6%6.0%
Midden-Holland8.2%4.5%4.1%4.3%
's-Gravenhage11.1%4.6%2.0%6.3%
Rijnmond8.5%3.5%2.6%7.6%
Drechtsteden9.2%5.5%3.5%9.2%
Gorinchem2.7%2.6%2.3%2.0%
Rotterdam7.5%4.9%4.1%4.1%
Rivierenland5.3%4.0%2.0%4.2%
Rijk van Nijmegen1.6%0.4%0.4%1.6%
Midden-Gelderland3.1%0.7%0.4%1.9%
Achterhoek4.1%3.6%2.0%2.5%
Zeeland5.3%2.0%1.1%7.5%
West-Brabant2.8%1.3%1.3%2.3%
Midden-Brabant5.9%4.9%3.4%2.6%
Noordoost-Brabant2.6%1.6%1.6%3.4%
Zuidoost-Brabant1.4%1.1%1.4%1.2%
Helmond-De Peel1.8%1.3%1.6%1.6%
Noord-Limburg3.8%1.7%1.5%0.7%
Midden-Limburg1.6%1.1%0.8%1.1%
Zuid-Limburg3.6%0.8%0.3%0.8%
Totaal6.0%2.7%1.9%4.2%
Lesuren onbevoegd25.0366.0155.2614.692

Op het vwo zijn de percentages onbevoegd gegeven lesuren het hoogst in de regio Almere. Het vwo heeft de laagste percentages onbevoegdheid van de onderwijssoorten.

Bron: IPTO-2019, CentERdata Brontabel als csv (1 kB)