Bevoegd gegeven lessen vo

Met het onderzoek Integrale PersoneelsTelling Onderwijs ( IPTO) wordt jaarlijks informatie verzameld over bevoegdheden van het lesgevend personeel en de door hen gegeven vakken. Op deze pagina is de verdeling te zien tussen bevoegd, benoembaar of onbevoegd gegeven lessen.  

Van de lessen wordt, waar mogelijk, vastgesteld of deze gegeven worden door een bevoegde leraar (in het bezit van de juiste diploma's). Als de leraar niet bevoegd is, kan het zijn dat deze wel benoembaar is op grond van een uitzonderingssituatie (bijvoorbeeld onderbevoegd, zij-instromer of omscholer die de opleiding nog niet heeft afgerond). Onbevoegd gegeven lessen worden doorgaans wel gegeven door iemand met een onderwijsbevoegdheid, alleen niet voor het betreffende vak.

Via "Zie ook Rapporten bij Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren po, vo en mbo 2020' is het volledige IPTO-rapport te downloaden. 

Bevoegd gegeven lessen, 2020

Bevoegd gegeven lessen, 2020 Per onderwijssoort
OnderwijssoortOnbevoegdBenoembaarBevoegd
Vmbo5,50%9,90%84,60%
Havo2,50%9,40%88,10%
Vwo1,80%5,50%92,70%
Combinaties3,50%7,40%89,10%

Met 92,7% is het percentage bevoegd gegeven lessen het hoogst op het vwo. Het laagst is dit aandeel bij het vmbo (84,6%). De percentages van havo en de combinatieklassen (doorgaans brugklassen) liggen daartussen.

Bron: IPTO-2020, CentERdata Brontabel als csv (191 bytes)
Bevoegdheid per vak, 2020
VakOnbevoegdBenoembaarBevoegd
Aardrijkskunde2,80%6,90%90,30%
Beeldende vorming1,50%2,40%96,10%
Biologie3,00%6,40%90,60%
Duits3,00%7,30%89,70%
Economie4,50%10,40%85,10%
Engels4,50%8,60%87,00%
Frans2,10%4,80%93,10%
Geschiedenis (en staatsinrichting)1,80%5,10%93,00%
Klassieke talen-klassieke culturele vorming (KCV)3,10%3,40%93,60%
Lichamelijke opvoeding0,50%1,10%98,40%
Maatschappijleer6,30%18,70%75,00%
Muziek2,80%3,00%94,20%
Natuurkunde4,60%12,00%83,40%
Natuurkunde-scheikunde (NASK)9,00%14,40%76,60%
Nederlands4,20%8,60%87,30%
Scheikunde3,30%9,90%86,80%
Techniek9,60%10,50%79,90%
Tekenen0,50%1,60%97,90%
Wiskunde5,50%11,80%82,70%
Resterende vakken5,60%12,70%81,80%
Totaal4,00%8,50%87,50%

In de vakken waar doorgaans ook moeilijk leraren voor te vinden zijn, wordt relatief meer onbevoegd les gegeven. Techniek, natuurkunde-scheikunde en maatschappijleer hebben het kleinste aandeel bevoegd gegeven lessen. Het hoogste percentage van bevoegd gegeven lessen is bij lichamelijke opvoeding, gevolgd door tekenen en beeldende vorming.

Bron: IPTO-2020, CentErdata Brontabel als csv (971 bytes)
Bevoegdheid naar beroepsgerichte vakken in het vmbo, 2020
VakOnbevoegdBenoembaarBevoegd
Bouwen, wonen en interieur8,00%17,40%74,60%
Dienstverlening en producten10,00%19,40%70,70%
Economie en ondernemen6,20%8,40%85,40%
Groen4,60%7,60%87,80%
Horeca, bakkerijen en recreatie7,10%5,20%87,70%
Maritiem en techniek6,50%0,00%93,50%
Media, vormgeving en ICT8,20%18,60%73,20%
Produceren, installeren en energie9,80%17,50%72,80%
Mobiliteit en transport9,70%20,80%69,50%
Zorg en welzijn6,10%9,60%84,30%
Resterende vakken5,20%9,40%85,30%
Totaal5,50%9,90%84,60%

Het vak 'Maritiem en techniek' heeft het hoogste percentage bevoegd gegeven lessen, namelijk 93,5%. Het laagst is dit percentage bij 'Mobiliteit en transport' met 69,5%.

Bron: IPTO-2020, CentErdata Brontabel als csv (654 bytes)
Percentage bevoegd gegeven lessen in het vo naar leeftijd, 2020
bevoegdheidOnbevoegdBenoembaarBevoegd
tot 35 jaar5,60%13,00%81,40%
35 tot 45 jaar2,90%7,00%90,10%
45 tot 55 jaar3,30%7,10%89,60%
55 jaar of ouder2,10%4,30%93,50%
totaal3,60%8,30%88,00%

Het percentage bevoegd gegeven lesuren toeneemt meestal met leeftijd. Jongere docenten geven vaker onbevoegd les dan oudere docenten. De meeste onbevoegd gegeven lessen worden gegeven door docenten die wel een onderwijsbevoegdheid hebben, maar niet voor het juiste vak of op het juiste niveau (bijvoorbeeld tweedegraads terwijl eerstegraads nodig is).

Bron: IPTO-2020, CentERdata Brontabel als csv (209 bytes)

Onbevoegd gegeven lesuren vmbo per regio, 2020

Onbevoegd gegeven lesuren vmbo per regio, 2020 In procenten
RegioVmboHavoVwoCombinaties
Groningen8,80%2,30%1,60%5,60%
Friesland4,20%3,00%2,30%2,90%
Drenthe5,10%2,50%1,20%2,70%
Regio Zwolle5,40%2,70%1,80%4,20%
Twente2,50%1,50%1,10%3,70%
Noord-Holland-Noord5,20%2,10%2,30%3,40%
Zaanstreek-Waterland7,90%2,00%1,60%3,40%
Zuid-Kennemerland en IJmond2,90%2,50%0,90%1,40%
Groot Amsterdam4,90%1,80%1,80%3,40%
Gooi en Vechtstreek4,60%1,20%0,60%3,20%
Amsterdam7,40%3,30%1,20%4,60%
Flevoland5,30%1,00%1,30%1,80%
Almere4,40%9,60%9,40%4,40%
Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe4,80%2,80%2,00%6,10%
FoodValley7,60%2,90%1,40%3,20%
Amersfoort12,40%3,20%3,20%6,30%
Midden-Utrecht5,20%1,50%1,10%2,90%
Stad Utrecht6,20%1,00%1,80%2,50%
Holland Rijnland10,90%2,90%1,50%3,10%
Zuid-Holland Centraal3,60%4,50%2,20%4,80%
Haaglanden4,40%6,10%3,10%3,60%
Midden-Holland8,70%3,80%3,50%5,50%
's-Gravenhage9,30%3,70%2,40%5,50%
Rijnmond10,30%3,50%2,70%7,10%
Drechtsteden6,10%6,60%2,30%4,70%
Gorinchem1,70%0,20%0,30%0,50%
Rotterdam8,70%3,50%3,60%1,90%
Rivierenland8,40%4,90%3,60%3,00%
Rijk van Nijmegen1,70%0,70%1,20%1,90%
Midden-Gelderland2,90%0,80%0,80%0,80%
Achterhoek6,00%3,50%2,50%3,80%
Zeeland3,20%1,90%1,10%6,60%
West-Brabant2,30%0,50%0,90%2,90%
Midden-Brabant3,40%0,80%0,60%1,10%
Noordoost-Brabant2,90%2,00%1,10%2,00%
Zuidoost-Brabant0,90%1,20%1,00%2,00%
Helmond-De Peel2,20%1,00%1,00%2,80%
Noord-Limburg5,30%2,80%2,10%0,70%
Midden-Limburg2,20%0,30%1,40%1,80%
Zuid-Limburg3,60%0,30%0,70%1,10%
Totaal5,50%2,50%1,80%3,50%
Lesuren onbevoegd23447542148794090

Ook per regio zijn er verschillen te zien in de onbevoegd gegeven lesuren. In bovenstaand figuur wordt het percentage onbevoegde lesuren weergegeven per arbeidsmarktregio voor het vmbo.

Globaal genomen komen de hoogste onbevoegdheidspercentages voor langs een schuine lijn die loopt van Zuid-Holland tot Groningen. Relatief hoge percentages onbevoegd gegeven lessen vinden we in de Amersfoort, Holland Rijnland en Rijnmond. De laagste percentages onbevoegd gegeven lessen vinden we in Zuidoost-Brabant, Gorinchem en Rijk van Nijmegen.

Bij 'Gerelateerde grafieken' zijn de percentages onbevoegde lesuren voor havo en vwo te vinden. Vergelijking van deze drie figuren laat zien dat het vmbo de meeste onbevoegd gegeven lesuren kent, waarbij er ook nog grote regionale verschillen te zien zijn.

Bron: IPTO-2020, CentERdata Brontabel als csv (2 kB)
Onbevoegd gegeven lesuren havo, per regio, 2020 In procenten
RegioVmboHavoVwoCombinaties
Groningen8,80%2,30%1,60%5,60%
Friesland4,20%3,00%2,30%2,90%
Drenthe5,10%2,50%1,20%2,70%
Regio Zwolle5,40%2,70%1,80%4,20%
Twente2,50%1,50%1,10%3,70%
Noord-Holland-Noord5,20%2,10%2,30%3,40%
Zaanstreek-Waterland7,90%2,00%1,60%3,40%
Zuid-Kennemerland en IJmond2,90%2,50%0,90%1,40%
Groot Amsterdam4,90%1,80%1,80%3,40%
Gooi en Vechtstreek4,60%1,20%0,60%3,20%
Amsterdam7,40%3,30%1,20%4,60%
Flevoland5,30%1,00%1,30%1,80%
Almere4,40%9,60%9,40%4,40%
Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe4,80%2,80%2,00%6,10%
FoodValley7,60%2,90%1,40%3,20%
Amersfoort12,40%3,20%3,20%6,30%
Midden-Utrecht5,20%1,50%1,10%2,90%
Stad Utrecht6,20%1,00%1,80%2,50%
Holland Rijnland10,90%2,90%1,50%3,10%
Zuid-Holland Centraal3,60%4,50%2,20%4,80%
Haaglanden4,40%6,10%3,10%3,60%
Midden-Holland8,70%3,80%3,50%5,50%
's-Gravenhage9,30%3,70%2,40%5,50%
Rijnmond10,30%3,50%2,70%7,10%
Drechtsteden6,10%6,60%2,30%4,70%
Gorinchem1,70%0,20%0,30%0,50%
Rotterdam8,70%3,50%3,60%1,90%
Rivierenland8,40%4,90%3,60%3,00%
Rijk van Nijmegen1,70%0,70%1,20%1,90%
Midden-Gelderland2,90%0,80%0,80%0,80%
Achterhoek6,00%3,50%2,50%3,80%
Zeeland3,20%1,90%1,10%6,60%
West-Brabant2,30%0,50%0,90%2,90%
Midden-Brabant3,40%0,80%0,60%1,10%
Noordoost-Brabant2,90%2,00%1,10%2,00%
Zuidoost-Brabant0,90%1,20%1,00%2,00%
Helmond-De Peel2,20%1,00%1,00%2,80%
Noord-Limburg5,30%2,80%2,10%0,70%
Midden-Limburg2,20%0,30%1,40%1,80%
Zuid-Limburg3,60%0,30%0,70%1,10%
Totaal5,50%2,50%1,80%3,50%
Lesuren onbevoegd23447542148794090

Voor de havo zien we relatief hoge onbevoegdheidpercentages in Almere. Het zuiden van het land kent de laagste onbevoegdheidspercentages, met name Limburg en Brabant. In vergelijking met het vmbo ligt het onbevoegdheidspercentage bij de havo lager.

Bron: IPTO-2020, CentERdata Brontabel als csv (2 kB)
Onbevoegd gegeven lessen vwo, per regio, 2020 In procenten
RegioVmboHavoVwoCombinaties
Groningen8,80%2,30%1,60%5,60%
Friesland4,20%3,00%2,30%2,90%
Drenthe5,10%2,50%1,20%2,70%
Regio Zwolle5,40%2,70%1,80%4,20%
Twente2,50%1,50%1,10%3,70%
Noord-Holland-Noord5,20%2,10%2,30%3,40%
Zaanstreek-Waterland7,90%2,00%1,60%3,40%
Zuid-Kennemerland en IJmond2,90%2,50%0,90%1,40%
Groot Amsterdam4,90%1,80%1,80%3,40%
Gooi en Vechtstreek4,60%1,20%0,60%3,20%
Amsterdam7,40%3,30%1,20%4,60%
Flevoland5,30%1,00%1,30%1,80%
Almere4,40%9,60%9,40%4,40%
Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe4,80%2,80%2,00%6,10%
FoodValley7,60%2,90%1,40%3,20%
Amersfoort12,40%3,20%3,20%6,30%
Midden-Utrecht5,20%1,50%1,10%2,90%
Stad Utrecht6,20%1,00%1,80%2,50%
Holland Rijnland10,90%2,90%1,50%3,10%
Zuid-Holland Centraal3,60%4,50%2,20%4,80%
Haaglanden4,40%6,10%3,10%3,60%
Midden-Holland8,70%3,80%3,50%5,50%
's-Gravenhage9,30%3,70%2,40%5,50%
Rijnmond10,30%3,50%2,70%7,10%
Drechtsteden6,10%6,60%2,30%4,70%
Gorinchem1,70%0,20%0,30%0,50%
Rotterdam8,70%3,50%3,60%1,90%
Rivierenland8,40%4,90%3,60%3,00%
Rijk van Nijmegen1,70%0,70%1,20%1,90%
Midden-Gelderland2,90%0,80%0,80%0,80%
Achterhoek6,00%3,50%2,50%3,80%
Zeeland3,20%1,90%1,10%6,60%
West-Brabant2,30%0,50%0,90%2,90%
Midden-Brabant3,40%0,80%0,60%1,10%
Noordoost-Brabant2,90%2,00%1,10%2,00%
Zuidoost-Brabant0,90%1,20%1,00%2,00%
Helmond-De Peel2,20%1,00%1,00%2,80%
Noord-Limburg5,30%2,80%2,10%0,70%
Midden-Limburg2,20%0,30%1,40%1,80%
Zuid-Limburg3,60%0,30%0,70%1,10%
Totaal5,50%2,50%1,80%3,50%
Lesuren onbevoegd23447542148794090

Op het vwo zijn de percentages onbevoegd gegeven lesuren het hoogst in de regio Almere. Het vwo heeft de laagste percentages onbevoegdheid van de onderwijssoorten.

Bron: IPTO-2020, CentERdata Brontabel als csv (2 kB)
Onbevoegd gegeven lesuren, totaal Nederland, 2020 In procenten
RegioVmboHavoVwoCombinaties
Groningen8,80%2,30%1,60%5,60%
Friesland4,20%3,00%2,30%2,90%
Drenthe5,10%2,50%1,20%2,70%
Regio Zwolle5,40%2,70%1,80%4,20%
Twente2,50%1,50%1,10%3,70%
Noord-Holland-Noord5,20%2,10%2,30%3,40%
Zaanstreek-Waterland7,90%2,00%1,60%3,40%
Zuid-Kennemerland en IJmond2,90%2,50%0,90%1,40%
Groot Amsterdam4,90%1,80%1,80%3,40%
Gooi en Vechtstreek4,60%1,20%0,60%3,20%
Amsterdam7,40%3,30%1,20%4,60%
Flevoland5,30%1,00%1,30%1,80%
Almere4,40%9,60%9,40%4,40%
Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe4,80%2,80%2,00%6,10%
FoodValley7,60%2,90%1,40%3,20%
Amersfoort12,40%3,20%3,20%6,30%
Midden-Utrecht5,20%1,50%1,10%2,90%
Stad Utrecht6,20%1,00%1,80%2,50%
Holland Rijnland10,90%2,90%1,50%3,10%
Zuid-Holland Centraal3,60%4,50%2,20%4,80%
Haaglanden4,40%6,10%3,10%3,60%
Midden-Holland8,70%3,80%3,50%5,50%
's-Gravenhage9,30%3,70%2,40%5,50%
Rijnmond10,30%3,50%2,70%7,10%
Drechtsteden6,10%6,60%2,30%4,70%
Gorinchem1,70%0,20%0,30%0,50%
Rotterdam8,70%3,50%3,60%1,90%
Rivierenland8,40%4,90%3,60%3,00%
Rijk van Nijmegen1,70%0,70%1,20%1,90%
Midden-Gelderland2,90%0,80%0,80%0,80%
Achterhoek6,00%3,50%2,50%3,80%
Zeeland3,20%1,90%1,10%6,60%
West-Brabant2,30%0,50%0,90%2,90%
Midden-Brabant3,40%0,80%0,60%1,10%
Noordoost-Brabant2,90%2,00%1,10%2,00%
Zuidoost-Brabant0,90%1,20%1,00%2,00%
Helmond-De Peel2,20%1,00%1,00%2,80%
Noord-Limburg5,30%2,80%2,10%0,70%
Midden-Limburg2,20%0,30%1,40%1,80%
Zuid-Limburg3,60%0,30%0,70%1,10%
Totaal5,50%2,50%1,80%3,50%
Lesuren onbevoegd23447542148794090
Bron: IPTO-2020, CentERdata Brontabel als csv (2 kB)