Bevoegd gegeven lessen vo

Met het onderzoek Integrale PersoneelsTelling Onderwijs ( IPTO) wordt jaarlijks informatie verzameld over bevoegdheden van het lesgevend personeel en de door hen gegeven vakken. Op deze pagina is de verdeling te zien tussen bevoegd, benoembaar of onbevoegd gegeven lessen.

Van de lessen wordt, waar mogelijk, vastgesteld of deze gegeven worden door een bevoegde leraar (in het bezit van de juiste diploma's). Als de leraar niet bevoegd is, kan het zijn dat deze wel benoembaar is op grond van een uitzonderingssituatie (bijvoorbeeld onderbevoegd, zij-instromer of omscholer die de opleiding nog niet heeft afgerond). Onbevoegd gegeven lessen worden doorgaans wel gegeven door iemand met een onderwijsbevoegdheid, alleen niet voor het betreffende vak.

Via "Zie ook Rapporten bij Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren po, vo en mbo 2023' is het volledige IPTO-rapport te downloaden.

Bevoegd gegeven lessen in het vo

Bevoegd gegeven lessen in het vo Onderwijstype
OnderwijssoortOnbevoegdBenoembaarBevoegd
Vmbo6,00%11,20%82,90%
Havo2,70%10,10%87,30%
Vwo2,00%6,60%91,40%
Combinaties4,10%9,80%86,20%

Met 91% is het percentage bevoegd gegeven lessen het hoogst op het vwo. Het laagst is dit aandeel bij het vmbo (bijna 83%). De percentages van havo en de combinatieklassen (doorgaans brugklassen) liggen daartussen. Combinatieklassen zijn veelal brugklassen.

Bron: Centerdata Brontabel als csv (193 bytes)
Bevoegdheid per vak Percentage
VakBevoegdBenoembaarOnbevoegd
Aardrijkskunde87,20%9,80%2,90%
Beeldende vorming94,10%3,50%2,40%
Biologie89,90%7,20%2,90%
Duits90,70%6,10%3,10%
Economie86,10%10,30%3,50%
Engels86,30%9,80%3,90%
Frans91,40%5,70%2,90%
Geschiedenis (en staatsinrichting)92,20%5,90%1,90%
Klassieke talen-klassieke culturele vorming (KCV)93,40%4,30%2,30%
Lichamelijke opvoeding97,30%1,80%0,80%
Maatschappijleer74,80%19,10%6,10%
Muziek93,10%4,20%2,70%
Natuurkunde84,40%11,60%3,90%
Natuurkunde-scheikunde (NASK)77,50%14,80%7,70%
Nederlands84,20%11,10%4,60%
Scheikunde86,60%10,50%2,90%
Techniek71,40%18,00%10,50%
Tekenen96,40%2,60%1,00%
Wiskunde82,80%12,20%5,00%
Resterende vakken80,30%13,40%6,40%
Totaal86,40%9,60%4,00%

Techniek, natuurkunde-scheikunde en maatschappijleer hebben het kleinste aandeel bevoegd gegeven lessen. Het hoogste percentage van bevoegd gegeven lessen is bij lichamelijke opvoeding, gevolgd door tekenen en beeldende vorming.

Bron: Centerdata Brontabel als csv (976 bytes)
Bevoegdheid naar beroepsgerichte vakken in het vmbo Percentage
 VakBevoegdBenoembaarOnbevoegd
Bouwen, wonen en interieur73,30%18,20%8,50%
Dienstverlening en producten69,40%19,20%11,40%
Economie en ondernemen80,70%14,10%5,10%
Groen83,70%9,60%6,80%
Horeca, bakkerijen en recreatie86,20%8,30%5,50%
Maritiem en techniek75,60%3,90%20,50%
Media, vormgeving en ICT69,80%25,50%4,70%
Produceren, installeren en energie75,50%16,10%8,30%
Mobiliteit en transport72,30%18,80%8,90%
Zorg en welzijn78,20%13,30%8,40%
Resterende vakken83,70%10,60%5,70%
Totaal82,90%11,20%6,00%

Het vak "Horeca, bakkerijen en recreatie" heeft het hoogste percentage bevoegd gegeven lessen, namelijk 86%. Het laagst is dit percentage bij "Dienstverlening en producten" met 69%.

Bron: Centerdata Brontabel als csv (651 bytes)
Percentage bevoegd gegeven lessen in het vo naar leeftijd Percentage
BevoegdheidBevoegdBenoembaarOnbevoegd
tot 35 jaar79,00%14,80%6,20%
35 tot 45 jaar88,60%7,90%3,50%
45 tot 55 jaar89,20%7,60%3,10%
55 jaar of ouder92,80%5,00%2,10%
totaal86,50%9,50%4,00%

Jongere docenten geven vaker onbevoegd les dan oudere docenten; oudere docenten geven veel vaker bevoegd les. De meeste onbevoegd gegeven lessen worden gegeven door docenten die wel een onderwijsbevoegdheid hebben, maar niet voor het juiste vak of op het juiste niveau (bijvoorbeeld tweedegraads terwijl eerstegraads nodig is).

Bron: Centerdata Brontabel als csv (209 bytes)

Onbevoegd gegeven lesuren vmbo, naar regio

Onbevoegd gegeven lesuren vmbo, naar regio Percentage
Arbeidsmarktregiovmbohavovwocombinaties
Groningen8,80%2,90%1,80%3,70%
Friesland7,40%3,70%2,40%7,80%
Drenthe9,70%3,20%2,70%7,80%
Regio Zwolle5,60%2,30%1,80%4,10%
Twente4,50%1,80%1,10%3,60%
Noord-Holland-Noord7,20%2,40%1,30%4,80%
Zaanstreek-Waterland5,60%1,10%1,40%1,40%
Zuid-Kennemerland en IJmond5,10%1,80%1,10%2,20%
Groot Amsterdam8,00%2,80%2,20%4,80%
Gooi en Vechtstreek4,90%1,10%1,70%1,90%
Amsterdam7,40%2,90%2,20%5,60%
Flevoland7,30%4,10%1,90%1,90%
Almere6,20%5,10%3,30%6,70%
Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe7,40%3,60%2,90%4,50%
FoodValley8,60%2,70%1,80%6,30%
Amersfoort9,90%5,70%4,90%5,50%
Midden-Utrecht3,50%1,90%1,50%2,20%
Stad Utrecht3,90%0,70%0,70%1,60%
Holland Rijnland10,30%3,80%2,40%7,80%
Zuid-Holland Centraal5,30%2,90%1,60%4,20%
Haaglanden7,60%8,90%5,70%10,60%
Midden-Holland11,30%8,70%4,90%6,90%
's-Gravenhage4,10%1,80%3,10%1,70%
Rijnmond7,30%5,20%3,40%5,80%
Drechtsteden6,40%3,60%2,90%5,60%
Gorinchem1,40%0,20%0,70%0,00%
Rotterdam6,40%3,60%2,80%3,80%
Rivierenland6,80%3,30%1,90%4,10%
Rijk van Nijmegen7,00%0,50%0,70%2,70%
Midden-Gelderland4,50%1,40%0,90%1,20%
Achterhoek4,90%2,30%1,60%4,30%
Zeeland3,30%1,10%1,30%1,60%
West-Brabant2,60%0,80%0,80%2,40%
Midden-Brabant6,40%2,20%1,70%5,50%
Noordoost-Brabant3,20%1,50%1,20%4,80%
Zuidoost-Brabant2,50%2,00%1,40%2,70%
Helmond-De Peel5,30%1,90%1,60%3,90%
Noord-Limburg2,50%0,50%1,40%1,00%
Midden-Limburg2,70%0,80%0,30%1,50%
Zuid-Limburg2,20%1,10%1,10%2,00%
Totaal6,00%2,70%2,00%4,10%
Lesuren onbevoegd25.1665.7945.4115.850

Ook per regio zijn er verschillen te zien in de onbevoegd gegeven lesuren. In bovenstaand figuur wordt het percentage onbevoegde lesuren weergegeven per arbeidsmarktregio.

Voor het vmbo komen de hoogste onbevoegdheidspercentages voor in Midden-Holland en Holland-Rijnland. In Gorinchem is het percentage onbevoegd gegeven lesuren het laagst. 

Bij 'Gerelateerde grafieken' zijn de percentages onbevoegde lesuren voor havo en vwo te vinden. Vergelijking van deze drie figuren laat zien dat het vmbo de meeste onbevoegd gegeven lesuren kent, waarbij er ook nog grote regionale verschillen te zien zijn. Combinatieklassen zijn veelal brugklassen.

Bron: Centerdata Brontabel als csv (2 kB)
Onbevoegd gegeven lesuren havo, naar regio Percentage
Arbeidsmarktregiovmbohavovwocombinaties
Groningen8,80%2,90%1,80%3,70%
Friesland7,40%3,70%2,40%7,80%
Drenthe9,70%3,20%2,70%7,80%
Regio Zwolle5,60%2,30%1,80%4,10%
Twente4,50%1,80%1,10%3,60%
Noord-Holland-Noord7,20%2,40%1,30%4,80%
Zaanstreek-Waterland5,60%1,10%1,40%1,40%
Zuid-Kennemerland en IJmond5,10%1,80%1,10%2,20%
Groot Amsterdam8,00%2,80%2,20%4,80%
Gooi en Vechtstreek4,90%1,10%1,70%1,90%
Amsterdam7,40%2,90%2,20%5,60%
Flevoland7,30%4,10%1,90%1,90%
Almere6,20%5,10%3,30%6,70%
Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe7,40%3,60%2,90%4,50%
FoodValley8,60%2,70%1,80%6,30%
Amersfoort9,90%5,70%4,90%5,50%
Midden-Utrecht3,50%1,90%1,50%2,20%
Stad Utrecht3,90%0,70%0,70%1,60%
Holland Rijnland10,30%3,80%2,40%7,80%
Zuid-Holland Centraal5,30%2,90%1,60%4,20%
Haaglanden7,60%8,90%5,70%10,60%
Midden-Holland11,30%8,70%4,90%6,90%
's-Gravenhage4,10%1,80%3,10%1,70%
Rijnmond7,30%5,20%3,40%5,80%
Drechtsteden6,40%3,60%2,90%5,60%
Gorinchem1,40%0,20%0,70%0,00%
Rotterdam6,40%3,60%2,80%3,80%
Rivierenland6,80%3,30%1,90%4,10%
Rijk van Nijmegen7,00%0,50%0,70%2,70%
Midden-Gelderland4,50%1,40%0,90%1,20%
Achterhoek4,90%2,30%1,60%4,30%
Zeeland3,30%1,10%1,30%1,60%
West-Brabant2,60%0,80%0,80%2,40%
Midden-Brabant6,40%2,20%1,70%5,50%
Noordoost-Brabant3,20%1,50%1,20%4,80%
Zuidoost-Brabant2,50%2,00%1,40%2,70%
Helmond-De Peel5,30%1,90%1,60%3,90%
Noord-Limburg2,50%0,50%1,40%1,00%
Midden-Limburg2,70%0,80%0,30%1,50%
Zuid-Limburg2,20%1,10%1,10%2,00%
Totaal6,00%2,70%2,00%4,10%
Lesuren onbevoegd25.1665.7945.4115.850

Ook per regio zijn er verschillen te zien in de onbevoegd gegeven lesuren. In bovenstaand figuur wordt het percentage onbevoegde lesuren weergegeven per arbeidsmarktregio. 

Voor de havo zien we relatief hoge onbevoegdheidpercentages in Haaglanden, Midden-Holland, Amersfoort, Rijnmond en Almere. Het zuiden van het land kent de laagste onbevoegdheidspercentages, met name Limburg en Zeeland. In vergelijking met het vmbo ligt het onbevoegdheidspercentage bij de havo lager.

Bij 'Gerelateerde grafieken' zijn de percentages onbevoegde lesuren voor vmbo en vwo te vinden. Vergelijking van deze drie figuren laat zien dat het vmbo de meeste onbevoegd gegeven lesuren kent, waarbij er ook nog grote regionale verschillen te zien zijn. Combinatieklassen zijn veelal brugklassen.

Bron: Centerdata Brontabel als csv (2 kB)
Onbevoegd gegeven lessen vwo, naar regio In procenten
Arbeidsmarktregiovmbohavovwocombinaties
Groningen8,80%2,90%1,80%3,70%
Friesland7,40%3,70%2,40%7,80%
Drenthe9,70%3,20%2,70%7,80%
Regio Zwolle5,60%2,30%1,80%4,10%
Twente4,50%1,80%1,10%3,60%
Noord-Holland-Noord7,20%2,40%1,30%4,80%
Zaanstreek-Waterland5,60%1,10%1,40%1,40%
Zuid-Kennemerland en IJmond5,10%1,80%1,10%2,20%
Groot Amsterdam8,00%2,80%2,20%4,80%
Gooi en Vechtstreek4,90%1,10%1,70%1,90%
Amsterdam7,40%2,90%2,20%5,60%
Flevoland7,30%4,10%1,90%1,90%
Almere6,20%5,10%3,30%6,70%
Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe7,40%3,60%2,90%4,50%
FoodValley8,60%2,70%1,80%6,30%
Amersfoort9,90%5,70%4,90%5,50%
Midden-Utrecht3,50%1,90%1,50%2,20%
Stad Utrecht3,90%0,70%0,70%1,60%
Holland Rijnland10,30%3,80%2,40%7,80%
Zuid-Holland Centraal5,30%2,90%1,60%4,20%
Haaglanden7,60%8,90%5,70%10,60%
Midden-Holland11,30%8,70%4,90%6,90%
's-Gravenhage4,10%1,80%3,10%1,70%
Rijnmond7,30%5,20%3,40%5,80%
Drechtsteden6,40%3,60%2,90%5,60%
Gorinchem1,40%0,20%0,70%0,00%
Rotterdam6,40%3,60%2,80%3,80%
Rivierenland6,80%3,30%1,90%4,10%
Rijk van Nijmegen7,00%0,50%0,70%2,70%
Midden-Gelderland4,50%1,40%0,90%1,20%
Achterhoek4,90%2,30%1,60%4,30%
Zeeland3,30%1,10%1,30%1,60%
West-Brabant2,60%0,80%0,80%2,40%
Midden-Brabant6,40%2,20%1,70%5,50%
Noordoost-Brabant3,20%1,50%1,20%4,80%
Zuidoost-Brabant2,50%2,00%1,40%2,70%
Helmond-De Peel5,30%1,90%1,60%3,90%
Noord-Limburg2,50%0,50%1,40%1,00%
Midden-Limburg2,70%0,80%0,30%1,50%
Zuid-Limburg2,20%1,10%1,10%2,00%
Totaal6,00%2,70%2,00%4,10%
Lesuren onbevoegd25.1665.7945.4115.850

Ook per regio zijn er verschillen te zien in de onbevoegd gegeven lesuren. In bovenstaand figuur wordt het percentage onbevoegde lesuren weergegeven per arbeidsmarktregio. 

Op het vwo zijn de percentages onbevoegd gegeven lesuren het hoogst in de regio Haaglanden. Het vwo heeft de laagste percentages onbevoegdheid van de onderwijssoorten.

Bij 'Gerelateerde grafieken' zijn de percentages onbevoegde lesuren voor vmbo, havo en vwo te vinden. Vergelijking van deze drie figuren laat zien dat het vmbo de meeste onbevoegd gegeven lesuren kent, waarbij er ook nog grote regionale verschillen te zien zijn. Combinatieklassen zijn veelal brugklassen.

Bron: Centerdata Brontabel als csv (2 kB)
Onbevoegd gegeven lesuren, totaal Nederland In procenten
Arbeidsmarktregiovmbohavovwocombinaties
Groningen8,80%2,90%1,80%3,70%
Friesland7,40%3,70%2,40%7,80%
Drenthe9,70%3,20%2,70%7,80%
Regio Zwolle5,60%2,30%1,80%4,10%
Twente4,50%1,80%1,10%3,60%
Noord-Holland-Noord7,20%2,40%1,30%4,80%
Zaanstreek-Waterland5,60%1,10%1,40%1,40%
Zuid-Kennemerland en IJmond5,10%1,80%1,10%2,20%
Groot Amsterdam8,00%2,80%2,20%4,80%
Gooi en Vechtstreek4,90%1,10%1,70%1,90%
Amsterdam7,40%2,90%2,20%5,60%
Flevoland7,30%4,10%1,90%1,90%
Almere6,20%5,10%3,30%6,70%
Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe7,40%3,60%2,90%4,50%
FoodValley8,60%2,70%1,80%6,30%
Amersfoort9,90%5,70%4,90%5,50%
Midden-Utrecht3,50%1,90%1,50%2,20%
Stad Utrecht3,90%0,70%0,70%1,60%
Holland Rijnland10,30%3,80%2,40%7,80%
Zuid-Holland Centraal5,30%2,90%1,60%4,20%
Haaglanden7,60%8,90%5,70%10,60%
Midden-Holland11,30%8,70%4,90%6,90%
's-Gravenhage4,10%1,80%3,10%1,70%
Rijnmond7,30%5,20%3,40%5,80%
Drechtsteden6,40%3,60%2,90%5,60%
Gorinchem1,40%0,20%0,70%0,00%
Rotterdam6,40%3,60%2,80%3,80%
Rivierenland6,80%3,30%1,90%4,10%
Rijk van Nijmegen7,00%0,50%0,70%2,70%
Midden-Gelderland4,50%1,40%0,90%1,20%
Achterhoek4,90%2,30%1,60%4,30%
Zeeland3,30%1,10%1,30%1,60%
West-Brabant2,60%0,80%0,80%2,40%
Midden-Brabant6,40%2,20%1,70%5,50%
Noordoost-Brabant3,20%1,50%1,20%4,80%
Zuidoost-Brabant2,50%2,00%1,40%2,70%
Helmond-De Peel5,30%1,90%1,60%3,90%
Noord-Limburg2,50%0,50%1,40%1,00%
Midden-Limburg2,70%0,80%0,30%1,50%
Zuid-Limburg2,20%1,10%1,10%2,00%
Totaal6,00%2,70%2,00%4,10%
Lesuren onbevoegd25.1665.7945.4115.850

Ook per regio zijn er verschillen te zien in de onbevoegd gegeven lesuren. In bovenstaand figuur wordt het percentage onbevoegde lesuren weergegeven per arbeidsmarktregio.

De (on)bevoegdheidspercentages variëren dus per regio, maar voor de aandelen van de verschillende onderwijstypen geldt dat ook. Omdat de bevoegdheidspercentages naar onderwijstype variëren is het dus zuiverder om de opsplitsing naar onderwijstype te maken bij regionale verschillen van (on)bevoegdheid.

Bij 'Gerelateerde grafieken' zijn de percentages onbevoegde lesuren voor vmbo, havo en vwo te vinden. Vergelijking van deze drie figuren laat zien dat het vmbo de meeste onbevoegd gegeven lesuren kent, waarbij er ook nog grote regionale verschillen te zien zijn. Combinatieklassen zijn veelal brugklassen.

Bron: Centerdata Brontabel als csv (2 kB)