Vacatureontwikkeling in het voortgezet onderwijs

Het ministerie van OCW laat jaarlijks een onderzoek uitvoeren naar vacatures in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, de zogenoemde  Arbeidsmarktbarometer. Dit onderzoek biedt informatie over het aantal vacatures en brengt actuele ontwikkelingen in kaart.

Hieronder wordt de ontwikkeling weergegeven van het aantal gevonden vacatures voor het voortgezet onderwijs. De informatie wordt zowel voor het totaal als per functiecategorie getoond.

Vacatures in het voortgezet onderwijs (onderwijsgevend personeel)

Vacatures in het voortgezet onderwijs (onderwijsgevend personeel) In fte, naar functie, geïndexeerd naar schooljaar 2016-'17
Periodedocentdirectieondersteuningtotaal
2016-2017100100100100
2017-2018107118147112
2018-2019104123149110
2019-2020143105228153
2020-2021166134279181
2021-2022227134460258

In het voortgezet onderwijs is het aantal gevonden vacatures toegenomen de afgelopen jaren. De Arbeidsmarktbarometer laat zien dat er in toenemende mate wordt gezocht naar personeel. Dit geldt vooral voor vacatures voor ondersteunend personeel. Voor directiefuncties is het aantal vacatures in het afgelopen jaar gelijk gebleven.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2021-2022 Brontabel als csv (208 bytes)

Aantal kandidaten vacature voortgezet onderwijs, docent

Aantal kandidaten vacature voortgezet onderwijs, docent
Schooljaartot 10 kandidaten10 tot 20 kandidaten20 of meer kandidaten
2014-2015333334
2015-2016423325
2016-201763299
2017-201872198
2018-201971218
2019-202071218
2020-202175178
2021-20229361

Voor de Arbeidsmarktbarometer zijn scholen die vacatures hadden geplaatst, bevraagd over of en hoe de vacature is vervuld. Dat leverde onder andere gegevens op over het aantal kandidaten dat op de vacature reageerde.

In 2021-2022 zijn er voor 93% van de docentvacatures maximaal 9 kandidaten en in 1% van de gevallen 20 of meer kandidaten. Ten opzichte van eerdere jaren zijn er minder kandidaten per vacature. 

Onder “gerelateerde grafieken” vindt u het aantal kandidaten voor directie- en ondersteuningsvacatures. Daarnaast vindt u hoe lang het heeft geduurd om een kandidaat te vinden voor een docentvacature in 2021-2022.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2021-2022 Brontabel als csv (226 bytes)
Aantal kandidaten vacature voortgezet onderwijs directie
Schooljaartot 10 kandidaten10 tot 20 kandidaten20 of meer kandidaten
2014-201552471
2015-2016142462
2016-2017264232
2017-2018224137
2018-2019364131
2019-2020304030
2020-2021334224
2021-2022483814

In 2021-2022 zijn er voor 48% van de directievacatures maximaal 9 kandidaten en in 14% van de gevallen 20 of meer kandidaten. Ten opzichte van eerdere jaren zijn er, net als bij docenten, minder kandidaten per vacature.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2021-2022 Brontabel als csv (232 bytes)
Aantal kandidaten vacature voortgezet onderwijs ondersteuning
Schooljaartot 10 kandidaten10 tot 20 kandidaten20 of meer kandidaten
2014-2015101872
2015-201671676
2016-2017442532
2017-2018293338
2018-2019303238
2019-2020333136
2020-2021452530
2021-2022692011

In 2021-2022 zijn er voor 69% van de ondersteuningsvacatures maximaal 9 kandidaten en in 11% van de gevallen 20 of meer kandidaten. Ten opzichte van eerdere jaren zijn er, net als bij docenten, minder kandidaten per vacature.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2020-2021 Brontabel als csv (232 bytes)
Duur van de vervulling per vacature, docent In 2020-2021
Duur2021-2022
Minder dan twee weken15%
Twee weken tot een maand44%
Tussen 1 en 2 maanden24%
Tussen 2 en 3 maanden9%
Langer dan 3 maanden6%
Weet ik niet1%

Ruim de helft van de docentvacatures in het voorgezet onderwijs in 2021-2022 is binnen een maand de kandidaat bekend. Bij 16% duurt dit twee maanden of langer.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2021-2022 Brontabel als csv (168 bytes)

Verdeling vacatures voorgezet onderwijs naar landsdeel, docent

Verdeling vacatures voorgezet onderwijs naar landsdeel, docent
SchooljaarNoord-NederlandOost-NederlandWest-NederlandZuid-Nederland
2014-20155235913
2015-20165236111
2016-201710225514
2017-20187206013
2018-20196196213
2019-20206216014
2020-20217205815
2021-20227195717

Er zijn duidelijke regionale verschillen in het aantal vacatures in het voortgezet onderwijs. Verreweg de meeste docentvacatures in het voortgezet onderwijs zijn gevonden in West-Nederland, net als in andere jaren. Noord-Nederland heeft het laagste percentage.

Onder “gerelateerde grafieken” vindt u de regionale verdeling van de directie- en ondersteuningsvacatures.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2021-2022 Brontabel als csv (250 bytes)
Verdeling vacatures voorgezet onderwijs naar landsdeel, directie
SchooljaarNoord-NederlandOost-NederlandWest-NederlandZuid-Nederland
2014-20155235814
2015-20165156516
2016-20171424549
2017-20185166711
2018-20195196214
2019-20205255812
2020-202110225712
2021-202210175816

Net als bij de docenten zijn de meeste directievacatures gevonden in West-Nederland. Noord-Nederland heeft in de meeste jaren het laagste percentage. Deze verdeling over de jaren is redelijk stabiel.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2021-2022 Brontabel als csv (251 bytes)
Verdeling vacatures voorgezet onderwijs naar landsdeel, ondersteuning
SchooljaarNoord-NederlandOost-NederlandWest-NederlandZuid-Nederland
2014-20156245714
2015-20165255613
2016-201710245016
2017-20187245614
2018-20197225615
2019-20205245517
2020-20216255317
2021-20227225319

De verdeling van de ondersteuningsvacatures over het land is over de jaren redelijk stabiel. De meeste vacatures zijn gevonden in West-Nederland en de minste in Noord-Nederland.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2021-2022 Brontabel als csv (250 bytes)