Kwantitatieve aansluiting op de arbeidsmarkt

Het hoger beroepsonderwijs (hbo) leidt op tot een beroep. Veruit de meeste studenten stromen na hun hbo-opleiding uit naar de arbeidsmarkt. In het wetenschappelijk onderwijs (wo) stromen de meeste studenten na hun masteropleiding uit naar de arbeidsmarkt, maar ook na een bacheloropleiding kan gekozen worden voor toetreding tot de arbeidsmarkt.
De positie van hbo- en wo-schoolverlaters op de arbeidsmarkt wordt geanalyseerd via de registergegevens (loonadministratie).

Merendeel hbo-gediplomeerden heeft een baan

90,7% van de gediplomeerde hbo'ers die uitstroomden in studiejaar 2020/2021 had in oktober 2021 werk. Dit is een stijging ten opzichte van een jaar eerder. Het aandeel werkenden bereikt hiermee een zeer hoog niveau. Een kleine minderheid komt direct na de opleiding in een uitkering terecht. In oktober 2021 had 3,1% van de gediplomeerde hbo-uitstromers een uitkering. Dit is een forse daling ten opzichte van een jaar eerder (3,4%-punt). In 2020 was er een opvallende piek te zien in het percentage uitkeringen onder gediplomeerde hbo'ers (6,5%). Deze piek leek vooral te komen door een toename van het aantal overige uitkeringen, hieronder vallen ook de Tozo-uitkeringen (tijdelijke regeling voor zelfstandigen tijdens de coronacrisis).

Baankans verschilt per opleidingsrichting en -type in het hbo

Studenten met een masterdiploma in het hbo hebben direct na uitstroom gemiddeld minder vaak werk dan studenten met een hbo-bachelordiploma. Uitstromers uit de richtingen 'Gezondheidszorg' en 'Onderwijs' hebben de beste aansluiting op de arbeidsmarkt en het hoogste uurloon. Uitstromers uit de richting 'Taal en cultuur' hebben de minst goede aansluiting en het laagste uurloon.
 

Merendeel wo-gediplomeerden heeft een baan

Van de wo-studenten die uitstroomden in studiejaar 2020/2021, had 78,7% in oktober 2021 betaald werk. Een kleine minderheid komt direct na de opleiding in een uitkering terecht. In oktober 2021 had 3,1% van de wo-uitstromers een uitkering. Dit is een daling van 3,4%-punt ten opzichte van een jaar eerder. In 2020 was sprake van een piek in het aantal overige uitkeringen. Hieronder vielen ook de Tozo-uitkeringen (tijdelijke regeling voor zelfstandigen tijdens de coronacrisis).

Meer kans op een baan met wo-masterdiploma

Gediplomeerde uitstromers hebben een grotere kans op een baan dan niet-gediplomeerde. Bovendien geeft een masterdiploma (81% werk en geen uitkering) meer kans op een baan dan een bachelordiploma (69% werk en geen uitkering). Ook liggen de uurlonen voor gediplomeerde master-studenten hoger dan die van bachelor-gediplomeerden.