Aansluiting middelbaar beroepsonderwijs-arbeidsmarkt

Het mbo leidt op tot een beroep. Een groot deel van de studenten stroomt na zijn opleiding uit naar de arbeidsmarkt. De positie van mbo-schoolverlaters op de arbeidsmarkt wordt geanalyseerd via de registergegevens (loonadministratie) en enquêtes van het CBS en S-BB.  

Mbo-uitstromers met diploma hadden in 2020 minder vaker werk

Mbo-uitstromers hadden in 2020 minder vaak werk dan in 2019. In 2020 had 67,5% van de mbo-bol uitstromers direct na uitstromen werk voor tenminste 12 uur per week, dit is 2,8%-punt lager dan in 2019. Bij de bbl van het mbo was dit 87,6% in 2020, 1,4%-punt lager dan een jaar eerder. Gediplomeerde mbo'ers hadden vaker werk dan ongediplomeerde.
Bol mbo'ers met een diploma uit sectorkamer 'zorg, welzijn en sport' hadden met 88% het vaakst werk direct na uitstroom. Voor bbl was dit bij sectorkamer 'specialistisch vakmanschap' met 96% van de gediplomeerde uitstromers.

Werknemers met een afgeronde diploma uit de sectorkamer 'zorg, welzijn en sport' hoogste mediane uurloon

Uitstromers uit 2018/2019 met een bol-diploma uit de sectorkamers 'techniek en gebouwde omgeving' en 'zorg, welzijn en sport' hadden 1 jaar na uitstroom met 93% het vaakst werk in 2020. Gediplomeerde uitstromers uit deze laatste sectorkamer hadden met €16,20 ook het hoogste mediane uurloon. Bij de bbl-opleidingen hadden de gediplomeerden uit de sectorkamer 'specialistisch vakmanschap' het vaakst werk (99%). Het mediane uurloon van de bbl-gediplomeerden lag in 2018/2019 na 1 jaar afstuderen op €17,29. Net als bij bol-opleidingen hadden de werknemers met een bbl-opleiding uit de sectorkamer 'zorg, welzijn en sport' met €20,83 het hoogste mediane uurloon.