Aansluiting middelbaar beroepsonderwijs-arbeidsmarkt

Het mbo leidt op tot een beroep. Een groot deel van de studenten stroomt na zijn opleiding uit naar de arbeidsmarkt. De positie van mbo-schoolverlaters op de arbeidsmarkt wordt geanalyseerd via de registergegevens (loonadministratie) en enquêtes van het CBS en S-BB.  

Hoger niveau geeft meer kans op baan

Mbo-uitstromers hadden in 2018 vaker werk dan in 2017. In 2018 had 79,7% van de mbo-bol schoolverlaters direct na uitstromen werk. Gediplomeerde mbo-bol'ers hebben vaker werk (86,9% in 2018) dan ongediplomeerde bol'ers (67,0% in 2018). Mbo-uitstromers uit de studierichting 'Gezondheidszorg en welzijn' die aan het werk gaan als werknemer hebben gemiddeld het hoogste uurloon. 

Van de uitgestroomde mbo'ers uit de bbl-opleiding had 92,0% direct na uitstromen werk. Van de bbl'ers met een diploma had 95,4% direct na uitstroom werk, onder uitstromers zonder diploma was dit 85,5%. 

Mbo-uitstromers met diploma hebben vaker werk

Mbo-uitstromers hadden in 2019 ongeveer even vaak werk als in 2018. In 2019 had 79,6% van de mbo-bol schoolverlaters direct na uitstromen werk. Gediplomeerde mbo-bol'ers hebben vaker werk (87,0% in 2019) dan ongediplomeerde bol'ers (66,7% in 2019). Mbo-uitstromers met een opleiding uit domein 'zorg en welzijn' die aan het werk gaan als werknemer hebben gemiddeld het hoogste uurloon.
Van de uitgestroomde mbo'ers uit de bbl-opleiding had 91,5% direct na uitstromen werk. Van de bbl'ers met een diploma had 95,5% direct na uitstroom werk, onder uitstromers zonder diploma was dit 84,1%.