Arbeidsmarktpositie van leerlingen uitgestroomd uit het praktijkonderwijs

Tussen 6.200 en 7.300 leerlingen verlaten jaarlijks het praktijkonderwijs (pro). Meer dan de helft gaat door in ander onderwijs, waarvan het grootste deel naar mbo 1 en mbo 2. Minder dan de helft stroomt dus uit het onderwijs. Voor deze groep 'uitstromers uit het pro' wordt de arbeidsmarktpositie beschreven.

In de eerste grafiek wordt de ontwikkeling in de uitstroom naar werk en uitkering getoond in een tijdreeks die start in 2014. In de grafieken eronder en in de daarbij horende 'Gerelateerde grafieken' wordt de uitstroom naar werk en uitkering vanuit het pro steeds vanuit een andere hoek belicht. Zo wordt de arbeidsmarktpositie van mannen en vrouwen vergeleken en die van uitstromers met een Nederlandse of (niet-)Europese herkomst.

Aandeel met werk en aandeel met een uitkering van pro'ers direct na uitstroom

Aandeel met werk en aandeel met een uitkering van pro'ers direct na uitstroom In procenten
% werk% uitkering
201447,152,4
201553,833,0
201656,123,3
201763,818,1
201866,415,7
201965,713,3
202062,218,7
202169,113,7

Van de pro'ers die vanuit schooljaar 2013/2014 het onderwijs verlieten, had ruim de helft (52,4%) direct na schoolverlaten een uitkering (met al dan niet daarnaast werk). Sindsdien liep dit aandeel steeds verder terug, tot 13,3% van de uitstroom vanuit 2018/'19. Een belangrijke oorzaak hiervan is de invoering van de nieuwe Wajong in 2015. Vóór 2015 was de Wajong ook voor jonggehandicapten die een beetje kunnen werken, daarna alleen voor jongeren tussen 18 en 30 jaar waarvan verwacht kan worden dat ze nooit kunnen werken. Hierdoor hebben minder uitstromers recht op deze uitkering dan voorheen. In 2020 steeg het aandeel met uitkering voor het eerst in jaren, tot 18,7% van de uitstromers. In 2021 was het aandeel met een uitkering weer ongeveer op het niveau van 2019.

Het aandeel van de uitstromers met werk steeg tussen 2014 en 2018 van 47,1 naar 66,4%. Na een daling tussen de jaren 2019 en 2020 is het aandeel in 2021 verder gestegen naar 69,1%.

Door de invoering van de nieuwe Wajong in 2015 is de combinatie 'werk met uitkering' bijna niet meer mogelijk (zie gerelateerde grafiek).

Deze gegevens over 2014 tot en met 2021 betreffen definitieve cijfers. Er zijn ook voorlopige gegevens beschikbaar over 2022 (zie betreffende grafieken op deze pagina). Omdat daarin nog niet alle werkenden en uitkeringen zijn meegenomen, zijn die cijfers niet vergelijkbaar met de cijfers in deze grafiek.

CBS Brontabel als csv (149 bytes)
Arbeidsmarktpositie van pro'ers direct na uitstroom In procenten
% alleen werk% werk en uitkering% alleen uitkering% geen werk en geen uitkering
201427,519,632,820,1
201544,29,623,422,8
201652,93,220,023,8
201760,83,015,121,1
201864,42,013,719,9
201963,91,711,622,7
202059,23,015,622,1
202166,72,411,319,6

Van de pro'ers die vanuit schooljaar 2013/2014 uit het onderwijs stroomden geldt dat een derde (32,8%) direct na uitstroom (in 2014) alleen een uitkering had (geen werk) en een vijfde (19,6%) zowel een uitkering als werk. Iets meer dan een kwart (27,5%) had alleen werk en een vijfde (20,1%) van de uitstromers had geen werk en geen uitkering.

Het aandeel uitstromers met werk is in 2021 gestegen naar 66,7%, het hoogst niveau tot nu toe. Het aandeel uitstromers met een uitkering daalde naar het laagste niveau tot nu toe (11,3%). De daling die sinds 2015 te zien is hangt samen met de invoering van de nieuwe Wajong in 2015. Vóór 2015 was de Wajong ook voor jonggehandicapten die een beetje kunnen werken, daarna alleen voor jongeren (tussen 18 en 30 jaar) waarvan verwacht kan worden dat ze nooit kunnen werken. 

Deze gegevens over 2014 tot en met 2021 betreffen definitieve cijfers. Er zijn ook voorlopige gegevens beschikbaar over 2022 (zie betreffende grafieken op deze pagina). Omdat daarin nog niet alle werkenden en uitkeringen zijn meegenomen, zijn die cijfers niet vergelijkbaar met de cijfers in deze grafiek.

CBS Brontabel als csv (286 bytes)

Arbeidsmarktpositie van pro'ers direct na uitstroom in oktober 2021, naar geslacht

Arbeidsmarktpositie van pro'ers direct na uitstroom in oktober 2021, naar geslacht In procenten
% alleen werk% werk en uitkering% alleen uitkering% geen werk en geen uitkering
Totaal66,72,411,319,6
Mannen702918
Vrouwen5921722

Van de pro'ers die vanuit schooljaar 2020/2021 het onderwijs verlieten, had een groter deel van de mannen alleen werk in vergelijking met de vrouwen (70% tegen 59%). Het aandeel dat in 2021 direct na uitstroom zowel werk als uitkering had, was 2% voor zowel mannen als vrouwen. Vrouwen hadden vaker alleen een uitkering dan mannen (17% tegen 9%). Direct na uitstroom in 2021 had 18% van de mannen en 22% van de vrouwen geen werk en geen uitkering. 

Deze gegevens over 2021 betreffen definitieve cijfers. Er zijn ook voorlopige gegevens beschikbaar over 2022 (zie betreffende grafieken op deze pagina). Omdat daarin nog niet alle werkenden en uitkeringen zijn meegenomen, zijn die cijfers niet vergelijkbaar met de cijfers in deze grafiek.

CBS Brontabel als csv (2 kB)
Arbeidsmarktpositie van pro'ers direct na uitstroom in oktober 2021, naar herkomstland In procenten
% alleen werk% werk en uitkering% alleen uitkering% geen werk en geen uitkering
Totaal66,72,411,319,6
Nederland7221214
Europa (excl. Nederland)54.738
Buiten Europa5631229

Van de leerlingen in het pro die vanuit schooljaar 2020/2021 het onderwijs verlieten, hadden uitstromers met Nederland als herkomstland vaker alleen werk (72%) dan uitstromers met een ander Europees (54%) of niet-Europees herkomstland (56%). Het aandeel met alleen een uitkering was het grootst voor de schoolverlaters met Nederland als herkomstland of een niet-Europees herkomstland (beide 12%), gevolgd door de schoolverlaters met een ander Europees herkomstland (7%). Bij de uitstromers met een ander Europees (38%) of niet-Europees herkomstland (29%) was de groep zonder werk en uitkering groter dan bij uitstromers met Nederland als herkomstland (14%).

Deze gegevens over 2021 betreffen definitieve cijfers. Er zijn ook voorlopige gegevens beschikbaar over 2022 (zie betreffende grafieken op deze pagina). Omdat daarin nog niet alle werkenden en uitkeringen zijn meegenomen, zijn die cijfers niet vergelijkbaar met de cijfers in deze grafiek.

CBS Brontabel als csv (3 kB)

Arbeidsmarktpositie van pro’ers direct na uitstroom in oktober 2022, naar geslacht (voorlopige cijfers)

Arbeidsmarktpositie van pro’ers direct na uitstroom in oktober 2022, naar geslacht (voorlopige cijfers) In procenten
% alleen werknemer% werknemer en uitkering% alleen uitkering% geen werknemer en geen uitkering
Totaal66,41,19,922,7
Mannen701821
Vrouwen5921425

Van de pro-leerlingen die vanuit schooljaar 2021/2022 het onderwijs verlieten had 66,4% direct na uitstroom werk als werknemer en geen uitkering. Bijna een kwart (22,7%) had geen werk als werknemer en geen uitkering en 9,9% had direct na uitstroom uit het pro alleen een uitkering. Met 1,1% was de groep die werknemer was en een uitkering ontving het kleinst.
Onder mannen was het aandeel dat alleen werknemer was groter dan onder vrouwen (70% tegen 59%). Vrouwen hadden relatief vaker alleen een uitkering: dit was 14% bij de vrouwen en 8% bij de mannen.

Deze gegevens over 2022 betreffen voorlopige cijfers. Werknemers in het buitenland, zelfstandigen en bepaalde uitkeringen konden nog niet worden meegenomen. Om die reden zijn deze cijfers niet vergelijkbaar met de definitieve cijfers over 2021.

CBS Brontabel als csv (2 kB)
Arbeidsmarktpositie van pro’ers direct na uitstroom in oktober 2022, naar herkomstland (voorlopige cijfers) In procenten
% alleen werknemer% werknemer en uitkering% alleen uitkering% geen werknemer en geen uitkering
Totaal66,41,19,922,7
Nederland7111018
Europa (excl. Nederland)54.837
Buiten Europa59.1030

In 2022 was het aandeel dat direct na uitstroom uit het onderwijs vanuit het pro alleen werknemer was onder uitstromers met een Nederlandse herkomst (71%) groter dan onder uitstromers met een andere herkomst (Europees: 54%, niet-Europees: 59%).

Uitstromers met een ander herkomstland dan Nederland hadden relatief vaak geen werk als werknemer en geen uitkering: dit gold voor 37% van de uitstromers met een Europees herkomstland en 30% van de uitstromers met een herkomstland buiten Europa, ten opzichte van 18% van de uitstromers met Nederland als herkomstland.

Deze gegevens over 2022 betreffen voorlopige cijfers. Werknemers in het buitenland, zelfstandigen en bepaalde uitkeringen konden nog niet worden meegenomen. Om die reden zijn deze cijfers niet vergelijkbaar met de definitieve cijfers over 2021.

CBS Brontabel als csv (3 kB)

Aandeel met werk en aandeel met een uitkering van pro'ers direct na uitstroom (in oktober 2020) en 1 jaar na uitstroom (in oktober 2021)

Aandeel met werk en aandeel met een uitkering van pro'ers direct na uitstroom (in oktober 2020) en 1 jaar na uitstroom (in oktober 2021) In procenten
direct na uitstroom1 jaar na uitstroom
% werk62,269,3
% uitkering18,720,7

Deze figuur vergelijkt het aandeel met werk en met een uitkering van pro'ers direct na uitstroom uit het onderwijs (in 2020) en 1 jaar later. Van de pro'ers die vanuit schooljaar 2019/2020 het onderwijs verlieten had 62,2% direct na uitstroom werk (al dan niet gecombineerd met een uitkering) en had 18,7% een uitkering (al dan niet gecombineerd met werk). Een jaar later, in 2021, is het aandeel pro-uitstromers met werk toegenomen tot 69,3% en het aandeel met een uitkering tot 20,7%.

De toename van het aandeel jongeren met een uitkering heeft voor een deel te maken met de leeftijd van de schoolverlaters. Jongeren die nog geen 18 jaar zijn hebben geen recht op een uitkering. Een deel van de jongeren die bij het verlaten van het onderwijs 17 jaar waren zal direct na uitstroom geen uitkering krijgen maar een jaar later wel. 

CBS Brontabel als csv (1 kB)
Arbeidsmarktpositie van pro'ers direct na uitstroom (in oktober 2020) en 1 jaar na uitstroom (in oktober 2021) In procenten
direct na uitstroom1 jaar na uitstroom
% alleen werk59,264,7
% werk en uitkering3,04,6
% alleen uitkering15,616,1
% geen werk en geen uitkering22,114,6

Deze figuur vergelijkt de arbeidsmarktpositie van pro'ers direct na uitstroom uit het onderwijs (in 2020) en 1 jaar later. Van het cohort dat het onderwijs verliet vanuit schooljaar 2019/2020 had na 1 jaar een groter aandeel een uitkering dan direct na uitstroom. Op beide peilmomenten was de groep met alleen werk (geen uitkering) het grootst: 59,2% direct na uitstroom en 64,7% 1 jaar na uitstroom. De groep zonder werk en uitkering was 1 jaar na uitstroom met 14,6% kleiner dan direct na uitstroom (22,1%).

De toename van het aandeel jongeren met een uitkering (al dan niet met werk) heeft voor een deel te maken met de leeftijd van de schoolverlaters. Jongeren die nog geen 18 jaar zijn hebben geen recht op een uitkering. Een deel van de jongeren die bij het verlaten van het onderwijs 17 jaar waren zal direct na uitstroom geen uitkering krijgen maar een jaar later wel. 

CBS Brontabel als csv (2 kB)
Type uitkering van pro'ers direct na uitstroom (in oktober 2020) en 1 jaar na uitstroom (in oktober 2021) In procenten
direct na uitstroom1 jaar na uitstroom
% uitkering, totaal18,720,7
% Wajong4,35,7
% bijstand11,111,5

Van de groep pro-leerlingen die vanuit schooljaar 2019/2020 het onderwijs verlieten had 18,7% direct na uitstroom een uitkering (al dan niet naast werk). Een jaar later is dit toegenomen tot 20,7%. Het grootste deel van deze jongeren kreeg een bijstandsuitkering, een kleiner deel een Wajong-uitkering. Direct na het verlaten van het onderwijs had 11,1% van de pro'ers een bijstandsuitkering en 4,3% een Wajong-uitkering. Een jaar later is het aandeel met een bijstandsuitkering toegenomen tot 11,5% en het aandeel met een Wajong-uitkering toegenomen tot 5,7%. 

De toename van het aandeel jongeren met een uitkering (al dan niet met werk) heeft voor een deel te maken met de leeftijd van de schoolverlaters. Jongeren die nog geen 18 jaar zijn hebben geen recht op een uitkering. Een deel van de jongeren die bij het verlaten van het onderwijs 17 jaar waren zal direct na uitstroom geen uitkering krijgen maar een jaar later wel. 

CBS Brontabel als csv (2 kB)