Uurlonen van leerlingen uitgestroomd uit het praktijkonderwijs

Rond de 3.000 leerlingen stromen jaarlijks het onderwijs uit vanuit het praktijkonderwijs (pro). Van degenen die 1 jaar later niet zijn teruggestroomd in het onderwijs en die aan de slag zijn als werknemer wordt getoond wat zij verdienen per uur.

In de grafiek is het mediane uurloon te zien van de totale groep pro-uitstromers die werk hebben als werknemer en van mannen en vrouwen. In dezelfde grafiek wordt ook de spreiding van de uurlonen weergegeven. In de 'Gerelateerde grafiek' wordt het uurloon vergeleken van pro-uitstromers met en zonder migratieachtergrond.

Uurloon van pro'ers 1 jaar na uitstroom (in oktober 2020), naar geslacht

Uurloon van pro'ers 1 jaar na uitstroom (in oktober 2020), naar geslacht In euro
Geslachtuurloon, 1e kwartieluurloon, mediaanuurloon, 3e kwartiel
Totaal7,138,6210,7
Mannen7,148,7510,7
Vrouwen7,18,210,79

Van de pro'ers uit schooljaar 2018/2019 die 1 jaar na uitstroom uit het onderwijs werknemer zijn, is het mediane uurloon €8,62. Een kwart van hen verdient in 2020 minder dan €7,13 per uur (1e kwartiel) en een kwart meer dan €10,70 per uur (3e kwartiel).

Het mediane uurloon van mannen is in 2020 met €8,75 hoger dan dat van vrouwen (€8,20).

CBS Brontabel als csv (1 kB)
Uurloon van pro'ers 1 jaar na uitstroom (in oktober 2020), naar migratieachtergrond In euro
Achtergronduurloon, 1e kwartieluurloon, mediaanuurloon, 3e kwartiel
Totaal7,138,6210,7
Nederlandse achtergrond7,118,4210,3
Westerse migratieachtergrond7,189,1410,58
Niet-westerse migratieachtergrond7,199,2912

Van de pro'ers uit schooljaar 2018/2019 die 1 jaar na uitstroom uit het onderwijs werknemer zijn, hebben degenen met een niet-westerse migratieachtergrond een hoger mediaan uurloon (€9,29) dan degenen met een westerse migratieachtergrond (mediaan €9,14) en degenen met een Nederlandse achtergrond (mediaan €8,42). De spreiding van de uurlonen (verschil tussen 1e en 3e kwartiel) is bij de uitstromers met een niet-westerse migratieachtergrond groter dan bij de uitstromers met een westerse migratieachtergrond en uitstromers met een Nederlandse achtergrond.

CBS Brontabel als csv (2 kB)