Uurlonen van leerlingen uitgestroomd uit het praktijkonderwijs

Rond de 3.000 leerlingen stromen jaarlijks het onderwijs uit vanuit het praktijkonderwijs (pro). Van degenen die 1 jaar later niet zijn teruggestroomd in het onderwijs en die aan de slag zijn als werknemer wordt getoond wat zij verdienen per uur.

In de grafiek is het mediane uurloon te zien van de totale groep pro-uitstromers die werk hebben als werknemer en van mannen en vrouwen. In dezelfde grafiek wordt ook de spreiding van de uurlonen weergegeven. In de 'Gerelateerde grafiek' wordt het uurloon vergeleken van pro-uitstromers met een Nederlandse of (niet-)Europese herkomst.

Uurloon van pro'ers 1 jaar na uitstroom (in oktober 2021), naar geslacht

Uurloon van pro'ers 1 jaar na uitstroom (in oktober 2021), naar geslacht In euro
uurloon, 1e kwartieluurloon, mediaanuurloon, 3e kwartiel
Totaal7,198,9911,11
Mannen7,249,1911,27
Vrouwen7,138,5010,36

Van de pro'ers uit schooljaar 2019/2020 die 1 jaar na uitstroom uit het onderwijs werknemer waren, was het mediane uurloon €8,99. Een kwart van hen verdiende in 2021 minder dan €7,19 per uur (1e kwartiel) en een kwart meer dan €11,11 per uur (3e kwartiel).
Het mediane uurloon van mannen was in 2021 met €9,19 hoger dan van vrouwen (€8,50).

CBS Brontabel als csv (2 kB)
Uurloon van pro'ers 1 jaar na uitstroom (in oktober 2021), naar herkomstland In euro
uurloon, 1e kwartieluurloon, mediaanuurloon, 3e kwartiel
Totaal7,198,9911,11
Nederland7,128,6910,55
Europa (excl. Nederland)8,089,7111,96
Buiten Europa7,589,6412,21

Van de pro'ers uit schooljaar 2019/2020 die 1 jaar na uitstroom uit het onderwijs werknemer waren, hadden degenen met een ander Europees herkomstland een hoger mediaan uurloon (€9,71) dan degenen met een niet-Europees herkomstland (mediaan €9,64) of Nederland als herkomstland (mediaan €8,69). De spreiding van de uurlonen (verschil tussen 1e en 3e kwartiel) was bij de uitstromers met een niet-Europese herkomst groter dan bij de uitstromers met een Europese (inclusief Nederlandse) herkomst.

CBS Brontabel als csv (2 kB)