Uurlonen van leerlingen uitgestroomd uit het voortgezet speciaal onderwijs

Jaarlijks stromen tussen de 1.700 en 2.000 leerlingen met uitstroomprofiel arbeidsmarkt uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Van degenen die een jaar later niet zijn teruggekeerd in het onderwijs en die aan de slag zijn als werknemer wordt getoond wat zij per uur verdienen.

In de grafiek is het mediane uurloon te zien van de totale groep vso-uitstromers met uitstroomprofiel arbeidsmarkt die werk hebben als werknemer en van mannen en vrouwen. In dezelfde grafiek wordt ook de spreiding van de uurlonen weergegeven. In de 'Gerelateerde grafiek' wordt het uurloon vergeleken van vso-uitstromers met en zonder migratieachtergrond.

Uurloon van vso'ers 1 jaar na uitstroom (in oktober 2020), naar geslacht

Uurloon van vso'ers 1 jaar na uitstroom (in oktober 2020), naar geslacht In euro
Geslachtuurloon, 1e kwartieluurloon, mediaanuurloon, 3e kwartiel
Totaal7,028,710,98
Mannen6,988,7510,84
Vrouwen7,288,5111,7

Van de vso'ers met uitstroomprofiel arbeidsmarkt uit schooljaar 2018/2019 die 1 jaar na uitstroom uit het onderwijs werknemer zijn, is het mediane uurloon €8,70. Een kwart van hen verdient in 2020 minder dan €7,02 per uur (1e kwartiel) en een kwart meer dan €10,98 per uur (3e kwartiel).
Het mediane uurloon van de vrouwen is in 2020 met €8,51 lager dan dat van de mannen (€8,75). De spreiding van de uurlonen (verschil tussen 1e en 3e kwartiel) bij vrouwen groter dan bij mannen (€4,42 tegen €3,86).

CBS Brontabel als csv (1 kB)
Uurloon van vso'ers 1 jaar na uitstroom (in oktober 2020), naar migratieachtergrond In euro
Achtergronduurloon, 1e kwartieluurloon, mediaanuurloon, 3e kwartiel
Totaal7,028,710,98
Nederlandse achtergrond7,018,6510,52
Westerse migratieachtergrond7,068,7911,43
Niet-westerse migratieachtergrond7,089,1511,83

Van de vso'ers met uitstroomprofiel arbeidsmarkt uit schooljaar 2018/2019 die 1 jaar na uitstroom uit het onderwijs werknemer zijn, verdienen vooral degenen met een niet-westerse migratieachtergrond meer per uur dan degenen met een Nederlandse achtergrond of westerse migratieachtergrond (mediaan van €9,15 tegen €8,65 en €8,79). De spreiding van de uurlonen (verschil tussen 1e en 3e kwartiel) is bij de uitstromers met een niet-westerse migratieachtergrond groter dan bij de groepen met een Nederlandse achtergrond of westerse migratieachtergrond.

CBS Brontabel als csv (2 kB)