Uurlonen van leerlingen uitgestroomd uit het voortgezet speciaal onderwijs

Jaarlijks stromen tussen de 1.700 en 2.000 leerlingen met uitstroomprofiel arbeidsmarkt uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Van degenen die een jaar later niet zijn teruggekeerd in het onderwijs en die aan de slag zijn als werknemer wordt getoond wat zij per uur verdienen.

In de grafiek is het mediane uurloon te zien van de totale groep vso-uitstromers met uitstroomprofiel arbeidsmarkt die werk hebben als werknemer en van mannen en vrouwen. In dezelfde grafiek wordt ook de spreiding van de uurlonen weergegeven. In de 'Gerelateerde grafiek' wordt het uurloon vergeleken van vso-uitstromers met een Nederlandse of (niet-)Europese herkomst.

Uurloon van vso'ers 1 jaar na uitstroom (in oktober 2021), naar geslacht

Uurloon van vso'ers 1 jaar na uitstroom (in oktober 2021), naar geslacht In euro
uurloon, 1e kwartieluurloon, mediaanuurloon, 3e kwartiel
Totaal7,219,3511,82
Mannen7,179,3511,86
Vrouwen7,449,3511,55

Van de vso'ers met uitstroomprofiel arbeidsmarkt uit schooljaar 2019/2020 die 1 jaar na uitstroom uit het onderwijs werknemer waren, was het mediane uurloon €9,35. Een kwart van hen verdiende in 2021 minder dan €7,21 per uur (1e kwartiel) en een kwart meer dan €11,82 per uur (3e kwartiel).
Het mediane uurloon van mannen en vrouwen was in 2021 gelijk aan elkaar (€9,35). De spreiding van de uurlonen (verschil tussen 1e en 3e kwartiel) is bij mannen groter dan bij vrouwen (€4,69 tegen €4,11). 

CBS Brontabel als csv (1 kB)
Uurloon van vso'ers 1 jaar na uitstroom (in oktober 2021), naar herkomstland In euro
uurloon, 1e kwartieluurloon, mediaanuurloon, 3e kwartiel
Totaal7,219,3511,82
Nederland7,179,0311,10
Europa (excl. Nederland)7,039,3611,98
Buiten Europa8,4911,5912,51

Van de vso'ers met uitstroomprofiel arbeidsmarkt uit schooljaar 2019/2020 die 1 jaar na uitstroom uit het onderwijs werknemer waren, verdienden vooral degenen met een niet-Europese herkomst meer per uur dan degenen met een Nederlandse herkomst of een andere Europese herkomst (mediaan van €11,59 tegen €9,03 en €9,36). De spreiding van de uurlonen (verschil tussen 1e en 3e kwartiel) was bij de uitstromers met een ander herkomstland in Europa groter dan bij de groepen met Nederland als herkomstland of een herkomstland buiten Europa (€4,95 tegen €3,93 en €4,02).

CBS Brontabel als csv (2 kB)