Lerarenopleidingen

De kwaliteit van het onderwijs is gebaat bij goede leraren. Deze docenten worden opgeleid op de lerarenopleiding.

Voor het primair onderwijs (po) is de lerarenopleiding (hbo) de pabo. In het voortgezet onderwijs (vo) kun je met een tweedegraads bevoegdheid voor de klas staan na het voltooien van een opleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo) of na het behalen van een eerstegraads bevoegdheid via een eerste graad lerarenopleiding in het hbo (hbo master) of een universitaire lerarenopleiding.


In de onderstaande grafieken is de instroom in de lerarenopleidingen en de gediplomeerden van de lerarenopleidingen te zien. Onder 'Gerelateerde grafieken' is het aandeel mannen te zien dat instroomt in en afstudeert aan de lerarenopleidingen.

Instroom in de lerarenopleiding

Instroom in de lerarenopleiding Aantal x 1.000
Periodepabo-voltijdpabo-deeltijdvo: hbo-voltijdvo: hbo-deeltijdvo: hbo-mastervo: vo-ulo
20163,70,140,60,51,6
20173,60,24,30,70,41,5
20183,90,440,80,41,5
20194,10,53,90,80,41,4
20205,40,84,20,80,31,5

In 2020 is het aantal eerstejaars in de pabo (voltijd) ten opzichte van 2019 gestegen van 4.111 naar 5.445. Het aantal eerstejaars in de pabo deeltijd is gestegen van 548 in 2019 naar 808 in 2020.

De universitaire lerarenopleidingen zijn geen startopleidingen en daarom wordt in plaats van het aantal eerstejaars het aantal ingeschrevenen gepresenteerd. Het aantal ingeschrevenen van de universitaire lerarenopleidingen is dit jaar ten opzichte vorig jaar gestegen van 1.433 naar 1.524.

DUO: 1 cijfer HO 2020 Brontabel als csv (241 bytes)
Instroom in de lerarenopleiding, aandeel mannen In procenten
Periodepabo-voltijdpabo-deeltijdvo: hbo-voltijdvo: hbo-deeltijdvo: hbo-mastervo: vo-ulo
201621,334,944,844,630,344,6
201725,131,444,642,636,346,1
20182427,742,538,532,247,8
201924,524,342,74031,644,8
202024,425,543,434,537,247

In de pabo ligt het aandeel mannen rond de 25%, in de vo lerarenopleidingen ligt het aandeel mannen rond de 40,5%.

DUO: 1 cijfer HO 2020 Brontabel als csv (269 bytes)

Gediplomeerden van de lerarenopleiding

Gediplomeerden van de lerarenopleiding Aantal x 1000
Periodepabo-voltijdpabo-deeltijdvo: hbo-voltijdvo: hbo-deeltijdvo-ulovo: hbo-master
20163,10,72,91,60,90,4
20173,10,731,60,90,4
20183,30,63,11,70,80,4
20192,90,73,11,50,70,3
202030,831,50,70,3

Het aantal gediplomeerden aan de pabo is toegenomen van ongeveer 3.609 in 2019 naar 3.802 in 2020. Van die 3.802 pabo gediplomeerden zijn er 3.008 van een voltijd opleiding. Het aantal gediplomeerden van de hbo bachelor lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs is dit jaar zowel binnen de voltijd –als de deeltijd opleidingen iets gedaald.

Het aantal gediplomeerden van de universitaire lerarenopleidingen heeft over de afgelopen 5 jaar een dalende trend. In 2016 waren er nog 912 ulo-gediplomeerden en in 2020 is dit aantal 709.

DUO: 1 cijfer HO 2020 Brontabel als csv (235 bytes)
Gediplomeerden van de lerarenopleiding, aandeel mannen In procenten
Periodepabo-voltijdpabo-deeltijdvo: hbo-voltijdvo: hbo-deeltijdvo-ulovo: hbo-master
201612,916,941,440,244,231,5
201713,818,442,536,240,630,9
201815,620,141,23940,727,8
201916,618,140,337,247,428,6
202018,118,541,339,941,631,2

Het aandeel mannen dat afstudeerde aan de voltijd pabo is ten opzichte van vorig jaar groter geworden. In 2019 was 16,5% man en in 2020 is 18,5% man. Ook aan de deeltijd pabo is het aandeel mannen gegroeid. In 2019 was het aandeel mannen 18,1% en in 2020 18,5%. Het aandeel mannen van de gediplomeerden van de lerarenopleiding binnen de hbo-master is eveneens gestegen van 28,6% naar 31,2%. Het aandeel mannen bij de ulo gediplomeerden is ten opzichte van vorig jaar gedaald van 47,4% naar 41,6%.

DUO: 1 cijfer HO 2020 Brontabel als csv (269 bytes)

Gediplomeerden universitaire lerarenopleidingen

Gediplomeerden universitaire lerarenopleidingen In procenten
Economie2%
Exacte vakken TU8%
Exacte vakken elders17%
Aardrijkskunde en geschiedenis1%
Communicatie en maatschappijleer32%
Nederlands2%
Moderne en klassieke talen38%

Dit cirkeldiagram toont per cluster universitaire lerarenopleidingen het aantal gediplomeerden in procenten.

Het totale aantal gediplomeerden van universitaire lerarenopleidingen is ten opzichte van 2019 met 33 gedaald.

Te zien is dat de richting Moderne en klassieke talen het grootste aandeel van de ulo-gediplomeerden heeft (38%), gevolgd door Communicatie en maatschappijleer (32%). De richtingen die het kleinste aandeel van de ulo-gediplomeerden beslaan, zijn Nederlands en Economie (beiden 2%) en Aardrijkskunde en geschiedenis (1%).

DUO: 1 Cijfer HO 2020 Brontabel als csv (180 bytes)