Arbeid en gezondheid

De relatie tussen arbeid en gezondheid hangt samen met arbeidsparticipatie.

Naast een figuur over ziekteverzuim is er onder 'Gerelateerde grafieken' informatie over het aantal arbeidsongeschikten (WAO of WIA) per onderwijssector.

Ziekteverzuim in het onderwijs

Ziekteverzuim in het onderwijs % van de totale arbeidstijd door ziekte niet gewerkt
Periodebaosovombohbowoonderzoeksinstellingen
20156,374,95,2432,9
20166,275,15,34,23,13,1
20175,96,75,35,64,43,23,3
20185,975,65,74,83,53,2
20195,76,75,65,74,63,63,5

Deze grafiek toont het percentage van de totale arbeidstijd die men door ziekte niet heeft gewerkt voor het basisonderwijs (bao), voortgezet onderwijs (vo), speciaal onderwijs (so), middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo), wetenschappelijk onderwijs (wo) en voor de onderzoeksinstellingen. Het ziekteverzuimpercentage is over de jaren heen genomen redelijk constant. In 2019 is het ziekteverzuim in het bao en so gedaald. Dit geldt ook voor de sector hbo. In het vo en mbo is sprake van stabilisatie en in het wo is het ziekteverzuim licht gestegen (van 3,5% naar 3,6 %). Bij de onderzoeksinstellingen is het ziekteverzuim in 2019 gestegen van 3,2% naar 3,5%.  

Bron: Regioplan, DUO, Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO (Merces), Vereniging Hogescholen (Zestor), VSNU en WVOI Brontabel als csv (433 bytes)
Aantal arbeidsongeschikten (WAO of WIA) in de verschillende onderwijssectoren
PeriodeTotaalWAOWIAPrimair onderwijsVoortgezet onderwijsBeroepsonderwijs en volwasseneducatieHoger beroepsonderwijsWetenschappelijk onderwijsOnderzoeksinstellingen
200927538243793159128166298426718572186114
201026844223864458126945955412818402114113
201125023195965427120095418381717131958108
201223328170416287113944943350115851803102
20132227015085718511002467933161480169697
20142127513214806110562442131591433160397
2015198931130885859903410929381351149795
2016194741010293729724401628451330146693
2017192319053101789593401028081302142197
2018193018080112219634401827621316147695

Binnen het onderwijs is het totale aantal arbeidsongeschikten flink teruggelopen. Van ruim 23 duizend in 2012 naar ruim 19 duizend in 2018. De sterke daling van het aantal  mensen met een WAO-uitkering werd niet volledig gecompenseerd door de stijging van het aantal mensen met een WIA-uitkering. In elke onderwijssector was er per saldo sprake van een flinke daling van het aantal arbeidsongeschikten. Vanaf 2015 is deze daling vaak wat afgevlakt. In 2018 is de stijging van WIA uitkeringen vrijwel volledig gecompenseerd door daling van het aantal WAO-uitkeringen. Er is ten opzichte van 2017 sprake van stabilisatie. 

De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) is eind 2005 ingevoerd en verving de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).  Het aantal lopende WAO-uitkeringen zal geleidelijk afnemen, met name omdat uitkeringsgerechtigden de pensioengerechtigde leeftijd bereiken.

Bron: UWV (gegevens bewerkt door het ministerie van BZK), www.kennisopenbaarbestuur.nl Brontabel als csv (694 bytes)