Vacatureontwikkeling

Het ministerie van OCW liet voorheen jaarlijks vacatureonderzoek uitvoeren. Vacatures werden daarbij gezien als een afgeleide van eventuele tekorten. Inmiddels worden de tekorten rechtstreeks bij de scholen opgevraagd. Het zicht op de vacatures is daardoor iets minder urgent geworden. Om toch zicht te houden op de vacatures sluit OCW bij het onderzoek dat CBS reeds naar vacatures doet. Dit onderzoek is met een financiële bijdrage van OCW voor het onderwijs uitgebreid.

Hieronder wordt de ontwikkeling weergegeven van het aantal vacatures die in 2022 zijn ontstaan in de verschillende onderwijssoorten

Vacatures die in 2022 ontstaan, naar onderwijssoorten

Vacatures die in 2022 ontstaan, naar onderwijssoorten Meeteenheid: Aantal
OnderwijssoortAantal vacatures
Basisonderwijs14650
Speciaal basisonderwijs1230
(Voortgezet) speciaal onderwijs1460
Voortgezet onderwijs18380
Middelbaar beroepsonderwijs en vavo5530

In totaal zijn er in de onderwijssoorten ruim 41 duizend vacatures ontstaan.

Bron: CBS Brontabel als csv (193 bytes)

Ontstane vacatures in 2022, naar functie

Ontstane vacatures in 2022, naar functie Meeteenheid: Percentage
OnderwijssoortLerarenDirectieOnderwijsassistentenOverige ondersteuners
Basisonderwijs65%7%8%21%
Speciaal basisonderwijs48%7%15%30%
(Voortgezet) speciaal onderwijs42%7%11%40%
Voortgezet onderwijs67%4%7%21%
Middelbaar beroepsonderwijs en vavo43%9%3%45%

In bijna alle onderscheiden onderwijssoorten is de grootste groep vacatures voor de functie leraar, de functie die ook het meeste voorkomt. In het mbo en vavo is de categorie ‘overige ondersteuners’ iets groter, daarin zit ook de in het mbo veel voorkomende functie van instructeur. In de andere onderwijssoorten is de óverige ondersteuner’ de categorie die na leraar het meeste voorkomt.

Bron: CBS Brontabel als csv (281 bytes)

Lerarenvacatures in 2022, naar onderwijssoort

Lerarenvacatures in 2022, naar onderwijssoort Meeteenheid: Aantal
OnderwijssoortAantal
Basisonderwijs6650
Speciaal basisonderwijs440
(Voortgezet) speciaal onderwijs490
Voortgezet onderwijs8150
Middelbaar beroepsonderwijs en vavo1750

In bijna alle onderscheiden onderwijssoorten is de grootste groep vacatures voor de functie leraar, de functie die ook het meeste voorkomt. In het mbo en vavo is de categorie ‘overige ondersteuners’ iets groter, daarin zit ook de in het mbo veel voorkomende functie van instructeur. In de andere onderwijssoorten is de óverige ondersteuner’ de categorie die na leraar het meeste voorkomt.

Bron: CBS Brontabel als csv (179 bytes)

Maximum aantal fte in de vacatures voor leraar, naar onderwijssoort

Maximum aantal fte in de vacatures voor leraar, naar onderwijssoort Meeteenheid: Aantal
OnderwijssoortTot en met 0,2 fteMeer dan 0,2 tot en met 0,4 fteMeer dan 0,4 tot en met 0,6 fteMeer dan 0,6 tot en met 0,8 fteMeer dan 0,8 fteOnbekend
Basisonderwijs11%12%15%8%39%14%
Speciaal basisonderwijs7%12%14%12%39%17%
(Voortgezet) speciaal onderwijs6%10%14%13%49%8%
Voortgezet onderwijs10%13%22%19%27%9%
Middelbaar beroepsonderwijs en vavo8%8%18%20%39%7%

Als we de vacatures waarbij geen maximum omvang werd vermeld gemakshalve meerekenen als full time aanstellingen, geldt voor het hele po dat ruim de helft van de vacatures een aanstelling van meer dan 0,8 fte aanbiedt. Dit aandeel is het laagste in het vo, waar iets meer dan een derde van de vacatures wordt aanboden voor meer dan 0,8 fte. Voor het basisonderwijs en het vo geldt dat bijna een kwart van de vacatures wordt aangeboden voor 0,4 fte of minder, in de andere onderwijssoorten is dat lager.

Bron: CBS Brontabel als csv (402 bytes)

Ontstane vacatures in het vo in 2022, naar vak (deel 1)

Ontstane vacatures in het vo in 2022, naar vak (deel 1) Meeteenheid: Aantal
VakAantal
Aardrijkskunde370
Biologie640
CKV, kunstvakken1120
Duits590
Economie710
Engels870
Frans440
Geschiedenis340
Gezondheidszorg en welzijn280
Klassieke talen130

De data is opgesplitst in 2 grafieken voor de leesbaarheid.

Dat de vakken Nederlands, Wiskunde en Engels hoog in de lijst staan is niet raar, dit zijn de meest gegevens vakken in het vo. Verder staat ‘CKV, kunstvakken’ wellicht hoog omdat het hier een verzameling van vakken betreft, het kan echter ook te maken hebben met een grote doorstroom binnen deze vakken. Lichamelijke opvoeding staat eveneens hoog in de lijst. De grote categorie ‘Overig (inclusief onbekend)’ is terug te voeren op advertenties waarin vakken werden gevraagd die niet zo vaak voorkwamen en de advertenties waar geen eenduidige voorkeur voor een specifiek vak werd uitgesproken.

Bron: CBS Brontabel als csv (409 bytes)

Ontstane vacatures in het vo in 2022, naar vak (deel 2)

Ontstane vacatures in het vo in 2022, naar vak (deel 2) Meeteenheid: Aantal
VakAantal
Informatica100
Levensbeschouwing190
Lichamelijke opvoeding930
Maatschappijleer300
Natuurkunde530
Nederlands1370
NT2190
Scheikunde190
Wiskunde1020
Praktijkopleider170
Overig (inclusief onbekend)1900

De data is opgesplitst in 2 grafieken voor de leesbaarheid.

Dat de vakken Nederlands, Wiskunde en Engels hoog in de lijst staan is niet raar, dit zijn de meest gegevens vakken in het vo. Verder staat ‘CKV, kunstvakken’ wellicht hoog omdat het hier een verzameling van vakken betreft, het kan echter ook te maken hebben met een grote doorstroom binnen deze vakken. Lichamelijke opvoeding staat eveneens hoog in de lijst. De grote categorie ‘Overig (inclusief onbekend)’ is terug te voeren op advertenties waarin vakken werden gevraagd die niet zo vaak voorkwamen en de advertenties waar geen eenduidige voorkeur voor een specifiek vak werd uitgesproken.

Bron: CBS Brontabel als csv (409 bytes)

Ontstane vacatures in het mbo en vavo in 2022, naar vak (deel 1)

Ontstane vacatures in het mbo en vavo in 2022, naar vak (deel 1) Meeteenheid: Aantal
VakAantal
Nederlands300
Gezondheidszorg en welzijn230
Economie en handel210
Metaal, elektro en overige materiaaltechnieken170
Wiskunde150
Engels130
NT2110
CKV, kunstvakken90
Praktijkopleider80
ICT70
Lichamelijke opvoeding70
Bouw-, hout- en civiele technieken50
Maatschappijleer50

De data is opgesplitst in 2 grafieken voor de leesbaarheid.

Nederlands staat hier bovenaan als het vak waar veruit de meeste vacatures voor zijn ontstaan. Vervolgens staan in de lijst typische grote mbo vakken: Gezondheidszorg en welzijn, Economie en handel plus Metaal, elektro en overige materiaaltechnieken.

Bron: CBS Brontabel als csv (608 bytes)

Ontstane vacatures in het mbo en vavo in 2022, naar vak (deel 2)

Ontstane vacatures in het mbo en vavo in 2022, naar vak (deel 2) Meeteenheid: Aantal
VakAantal
Techniek40
Duits30
Aardrijkskunde20
Biologie20
Chemie, proces- en grafische techniek20
Natuurkunde20
Politie, brandweer en beveiliging20
Geschiedenis10
Voeding, groen en agrarische technieken10
Frans.
Levensbeschouwing.
Scheikunde.
Spaans.
Overig (inclusief onbekend)450

De data is opgesplitst in 2 grafieken voor de leesbaarheid.

Nederlands staat hier bovenaan als het vak waar veruit de meeste vacatures voor zijn ontstaan. Vervolgens staan in de lijst typische grote mbo vakken: Gezondheidszorg en welzijn, Economie en handel plus Metaal, elektro en overige materiaaltechnieken.

Bron: CBS Brontabel als csv (608 bytes)