Vacatureontwikkeling

Het ministerie van OCW laat jaarlijks een onderzoek uitvoeren naar vacatures in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, de zogenoemde  Arbeidsmarktbarometer. Dit onderzoek biedt informatie over het aantal vacatures en brengt actuele ontwikkelingen in kaart. Op deze pagina kunt de ontwikkeling van de vacatures binnen het po, vo en mbo vergelijken. Voor meer informatie per sector kunt u terecht bij de sectorpagina's.

Hieronder wordt de ontwikkeling weergegeven van het aantal gevonden vacatures voor het po, vo en mbo. De informatie wordt zowel voor het totaal als per functiecategorie getoond. 

Ontwikkeling vacatures in het po, vo en mbo

Ontwikkeling vacatures in het po, vo en mbo Geïndexeerd naar schooljaar 2016-2017
2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021
po100147142143178
vo100112110153181
mbo10010696111154

Binnen zowel het po, het vo als het mbo is het aantal gevonden vacatures toegenomen de afgelopen jaren. Met name in het laatste jaar is het aantal gevonden vacatures in alle sectoren sterk toegenomen.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2020-2021 Brontabel als csv (124 bytes)

Ontwikkeling vacatures in het po, vo en mbo, docent

Ontwikkeling vacatures in het po, vo en mbo, docent Geïndexeerd naar schooljaar 2016-2017
2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021
po100159154153173
vo100107104143166
mbo1009883100128

Binnen po is het aantal gevonden vacatures voor docenten na een kleine afname in de afgelopen twee jaar weer toegenomen, waarbij vooral bij het po sprake was van een zeer forse stijging. Het afgelopen jaar laat echter een kentering zien waarbij de vacatures in alle drie sectoren sterk toenemen.

Onder "gerelateerde grafieken" vindt u de ontwikkeling van de directie- en ondersteuningsvacatures.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2020-2021 Brontabel als csv (123 bytes)
Ontwikkeling vacatures in het po, vo en mbo, directie  Geïndexeerd naar schooljaar 2016-2017
2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021
po100123918097
vo100118123105134
mbo100108726189

Binnen het po was het aantal gevonden directievacatures de afgelopen jaren aan het afnemen, waarna het afgelopen jaar weer wat toeneemt. Binnen het vo was het aantal gevonden directievacatures afgenomen en neemt het weer toe. Na een gelijkdelijke afname zijn de directievacatures in het mbo weer toegenomen.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2020-2021 Brontabel als csv (119 bytes)
Ontwikkeling vacatures in het po, vo en mbo, ondersteuning Geïndexeerd naar schooljaar 2016-2017
2016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021
po100133134156241
vo100147149228279
mbo100130131145207

Binnen zowel het po, het vo als het mbo is het aantal gevonden ondersteuningsvacatures toegenomen de afgelopen jaren.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2020-2021 Brontabel als csv (125 bytes)