Vacatureontwikkeling

Het ministerie van OCW laat jaarlijks een onderzoek uitvoeren naar vacatures in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, de zogenoemde Arbeidsmarktbarometer. Dit onderzoek biedt informatie over het aantal vacatures en brengt actuele ontwikkelingen in kaart. Op deze pagina kunt de ontwikkeling van de vacatures binnen het po, vo en mbo vergelijken. Voor meer informatie per sector kunt u terecht bij de sectorpagina's.

Hieronder wordt de ontwikkeling weergegeven van het aantal gevonden vacatures voor het po, vo en mbo. De informatie wordt zowel voor het totaal als per functiecategorie getoond. 

Ontwikkeling vacatures in het po, vo en mbo

Ontwikkeling vacatures in het po, vo en mbo Geïndexeerd naar schooljaar 2015-'16
2015-20162016-20172017-20182018-20192019-20
PO100164238239252
VO100116128127181
MBO100105113107129

Binnen zowel het po, het vo als het mbo is het aantal gevonden vacatures toegenomen de afgelopen jaren. Deze toename is het laatste jaar binnen het po geconsolideerd.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2019-2020 Brontabel als csv (123 bytes)

Ontwikkeling vacatures in het po, vo en mbo, docent

Ontwikkeling vacatures in het po, vo en mbo, docent Geïndexeerd naar schooljaar 2015-'16
2015-20162016-20172017-20182018-20192019-20
PO100151233236243
VO100117125123173
MBO10010310694113

Binnen po is het aantal gevonden vacatures voor docenten toegenomen de afgelopen jaren, waarbij vooral bij het po sprake was van een zeer forse stijging. Het afgelopen jaar laat echter een kentering zien waarbij de vacatures in het po nauwelijks meer toenemen en in het mbo zelfs dalen.
Onder "gerelateerde grafieken" vindt u de ontwikkeling van de directie- en ondersteuningsvacatures.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2019-2020 Brontabel als csv (122 bytes)
Ontwikkeling vacatures in het po, vo en mbo, directie  Geïndexeerd naar schooljaar 2015-'16
2015-20162016-20172017-20182018-20192019-20
PO100155188141136
VO100138124132120
MBO100210149111102

Binnen het po awas het aantal gevonden directievacatures de afgelopen jaren fors toegenomen, waarna het al 2 jaar weer wat afnam. Binnen het vo was het aantal gevonden directievacatures afgenomen en neemt het weer toe.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2019-2020 Brontabel als csv (123 bytes)
Ontwikkeling vacatures in het po, vo en mbo, ondersteuning Geïndexeerd naar schooljaar 2015-'16
2015-20162016-20172017-20182018-20192019-20
PO100229293306361
VO100111149152242
MBO100100124132161

Binnen zowel het po, het vo als het mbo is het aantal gevonden ondersteuningsvacatures toegenomen de afgelopen jaren. 

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2019-2020 Brontabel als csv (123 bytes)