Verwachte verblijfsduur en slaagpercentage in het hoger beroepsonderwijs

De verwachte verblijfsduur geeft een voorspelling hoe lang de ingestroomde studenten op het hbo blijven zitten. Het verwachte slaagpercentage geeft een voorspelling hoeveel van de ingestroomde studenten uiteindelijk een hbo-bachelordiploma haalt.

In de onderstaande grafieken is de verwachte verblijfsduur en het verwachte slaagpercentage voor een aantal jaar uitgezet. Door naar de prestaties en doorstroom van de eerder ingestroomde studenten te kijken wordt een voorspelling gedaan voor de huidige instroom. Hierbij wordt rekening gehouden met deelnemers die tussentijds de studie onderbreken. Onder 'Gerelateerde grafieken' is ook een uitsplitsing te vinden naar opleidingsgebied.

Verwachte verblijfsduur in het hbo

Verwachte verblijfsduur in het hbo In jaren
verwachte verblijfsduur
20165,1
20175,1
20185,1
20195,1
20205,1

De verwachte verblijfsduur in het hbo is de afgelopen 5 jaar vrijwel gelijk gebleven, namelijk 5,1 jaar.

Bron: DUO 1 cijfer HO 2020 Brontabel als csv (76 bytes)
Verwachte verblijfsduur in het hbo naar opleidingsgebied In jaren
onderwijstechniekgezondheidszorgeconomiegedrag en maatschappijtaal en cultuursectoroverstijgendlandbouw en natuurlijke omgeving
20174,75,04,45,14,74,44,24,7
20184,65,04,35,14,74,44,54,7
20194,75,04,35,14,84,44,44,8
20204,75,14,45,14,84,44,24,8

De verwachte verblijfsduur is in het opleidingsgebied economie het hoogst met 5,1 jaar. In de opleidingsgebieden sectoroverstijgend is de verwachte verblijfsduur het laagst: 4,2 jaar. 

Bron: DUO 1 cijfer HO 2020 Brontabel als csv (327 bytes)

Verwacht slaagpercentage in het hbo

Verwacht slaagpercentage in het hbo
verwacht slaagpercentage
201670
201771
201868
201969
202075

In 2020 is het verwachte slaagpercentage in het hbo hoger ten opzichte van de vorige 5 jaren, namelijk 75%.

Bron: DUO 1 cijfer HO 2020 Brontabel als csv (72 bytes)
Verwacht slaagpercentage in het hbo naar opleidingsgebied
onderwijstechniekgezondheidszorgeconomiegedrag en maatschappijtaal en cultuursectoroverstijgendlandbouw en natuurlijke omgeving
20175760716159704960
20185759695855707259
20195758675856705759
20206664736459735664

Het verwachte slaagpercentage is voor het opleidingsgebied taal en cultuur het hoogst met 73%, gevolgd door gezondheidszorg met 72,8%. Het verwachte slaagpercentage is voor het opleidingsgebied sectoroverstijgend het laagst met 55,6%.

Bron: DUO 1 cijfer HO 2020 Brontabel als csv (287 bytes)