Verwacht slaagpercentage in het wo

Het verwachte slaagpercentage geeft een voorspelling hoeveel van de ingestroomde studenten uiteindelijk een wo-masterdiploma haalt.

Door naar de prestaties en doorstroom van de eerder ingestroomde studenten te kijken wordt een voorspelling gedaan voor de huidige instroom. Hierbij wordt rekening gehouden met deelnemers die tussentijds de studie onderbreken. 

Verwacht slaagpercentage in wo

Verwacht slaagpercentage in wo In percentages
natuurtechniekgezondheidszorgeconomierechtgedrag en maatschappijtaal en cultuursectoroverstijgendlandbouw en natuurlijke omgeving
201858687868636352376
201957677666656250374
202062718072736854775
202156667767666451975
2022536171615857441071

Het verwachte slaagpercentage in het wo is dit jaar 78%. Dit is het hoogste verwachte slaagpercentage vergeleken met het slaagpercentage dat in de afgelopen jaren is berekend.

DUO Brontabel als csv (304 bytes)

Verwachte slaagpercentage in wo - naar opleidingsgebied

Verwachte slaagpercentage in wo - naar opleidingsgebied In percentages
natuurtechniekgezondheidszorgeconomierechtgedrag en maatschappijtaal en cultuursectoroverstijgendlandbouw en natuurlijke omgeving
201858687868636352376
201957677666656250374
202062718072736854775
202156667767666451975
2022536171615857441071

Het verwachte slaagpercentage is voor het opleidingsgebied gezondheidszorg en landbouw en natuurlijke omgeving het hoogst met 71%. Het verwachte slaagpercentage is dit jaar binnen bijna alle opleidingsgebieden lager dan in de voorgaande jaren.

DUO Brontabel als csv (304 bytes)