Studiesucces in het hoger beroepsonderwijs

Er wordt een indicatie gegeven van het studiesucces van studenten in het hoger beroepsonderwijs (hbo) aan de hand van het aandeel studenten dat een diploma haalt, uiteengezet naar verblijfsduur en vooropleiding.

Aandeel hbo-studenten dat na 4-5 jaar een hbo-diploma heeft

Aandeel hbo-studenten dat na 4-5 jaar een hbo-diploma heeft Van het cohort 2014
niet-gediplomeerden uit hboniet-gediplomeerden in hbobachelorassociate degree
4 jaar na startjaar25,744,328,71,2
5 jaar na startjaar26,325,646,71,4

Van de hbo-studenten die in 2014 aan een hbo-studie begonnen, behaalde 48% binnen 5 jaar een hbo-diploma. Na 5 jaar is 26% uitgevallen, terwijl een even grote groep nog bezig is.

CBS Brontabel als csv (163 bytes)
Aandeel hbo-studenten dat na 4-5 jaar een hbo-diploma heeft, naar geslacht Van het cohort 2014
niet-gediplomeerden uit hboniet-gediplomeerden in hbobachelorassociate degree
man na 4 jr28,948,721,31,0
vrouw na 4 jr22,940,335,41,4
man na 5 jr29,930,938,01,2
vrouw na 5 jr23,120,854,61,6

Van de mannelijke hbo-studenten die in 2014 aan hun bachelorstudie begonnen, behaalde 39% binnen 5 jaar een hbo-diploma, van de vrouwelijke hbo-studenten was dit 56%. Na 5 jaar is 30% van de mannen uitgevallen, terwijl een ongeveer even groot aandeel nog bezig is. Van de vrouwen is 23% uitgevallen en is 21% nog bezig na 5 jaar.

CBS Brontabel als csv (215 bytes)

Percentage gediplomeerde studenten bij de uitstroom uit hbo-bachelor (voltijd)

Percentage gediplomeerde studenten bij de uitstroom uit hbo-bachelor (voltijd) Naar vooropleiding
Uitstroomjaarhavombo-4vwo
2016655776
2017665976
2018655874
2019645872
2020686573

De kans op een hbo-bachelor diploma is het grootst voor studenten die hun hbo-studie starten met een vwo-diploma. Van hen rondt ongeveer 73% de studie succesvol af. Van de studenten met maximaal havo als vooropleiding behaalt rond de 68% een hbo bachelor diploma. Voor mensen met een mbo-4 diploma die verder gaan in het hbo is dit percentage rond de 65%,

Bron: DUO 1 cijfer HO 2020 Brontabel als csv (105 bytes)