Studiesucces in het wetenschappelijk onderwijs

Er wordt een indicatie gegeven van het studiesucces van studenten in het wetenschappelijk onderwijs (wo) aan de hand van het aandeel studenten dat een diploma haalt, uiteengezet naar verblijfsduur.

Aandeel wo-studenten dat na 4-5 jaar een wo-diploma heeft

Aandeel wo-studenten dat na 4-5 jaar een wo-diploma heeft Van het cohort 2014
niet-gediplomeerden uit woniet-gediplomeerden in womasterbachelor
4 jaar na startjaar14,118,821,445,7
5 jaar na startjaar14,09,222,054,9

Van de wo-studenten die in 2014 aan hun studie begonnen, behaalde 77% binnen 5 jaar een wo-diploma. Na 5 jaar is 14% uitgevallen, terwijl 9% nog bezig is.

CBS Brontabel als csv (152 bytes)
Aandeel wo-studenten dat na 4-5 jaar een wo-diploma heeft, naar geslacht Van het cohort 2014
niet-gediplomeerden uit woniet-gediplomeerden in womasterbachelor
man na 4 jr16,823,620,339,4
vrouw na 4 jr11,714,422,351,5
man na 5 jr16,812,321,149,8
vrouw na 5 jr11,46,322,859,5

Van de mannelijke wo-studenten die in 2014 aan hun studie begonnen, behaalde 71% binnen 5 jaar een wo-diploma, van de vrouwelijke wo-studenten was dit 82%. Na 5 jaar is 17% van de mannen uitgevallen, terwijl 12% nog bezig is. Van de vrouwen is 11% uitgevallen en is 6% nog bezig na 5 jaar.

CBS Brontabel als csv (206 bytes)