Aansluiting hoger onderwijs-arbeidsmarkt

Het hoger beroepsonderwijs (hbo) leidt op tot een beroep. Veruit de meeste studenten stromen na hun hbo-opleiding uit naar de arbeidsmarkt. In het wetenschappelijk onderwijs (wo) stromen de meeste studenten na hun masteropleiding uit naar de arbeidsmarkt, maar ook na een bacheloropleiding kan gekozen worden voor toetreding tot de arbeidsmarkt.

De positie van hbo- en wo-schoolverlaters op de arbeidsmarkt wordt geanalyseerd via de registergegevens (loonadministratie).

Merendeel hbo-gediplomeerden heeft een baan

89% van de gediplomeerde hbo-ers die uitstroomden in studiejaar 2018/2019 had in oktober 2019 werk. Dit is na vijf jaar stijging op rij het eerste jaar waar het percentage werkenden iets daalt ten opzichte van een jaar eerder. In de periode 2007-2013 was juist een dalende trend te zien. Een kleine minderheid komt direct na de opleiding in een uitkering terecht. In oktober 2019 had 2% van de gediplomeerde hbo-uitstromers een uitkering.

Baankans verschilt per opleidingsrichting en -type in het hbo

Studenten met een master-diploma in het hbo hebben direct na uitstroom gemiddeld minder vaak werk dan studenten met een hbo bachelor-diploma. Bachelor-uitstromers uit de richtingen 'Gezondheidszorg' en 'Onderwijs' hebben de beste aansluiting op de arbeidsmarkt en het hoogste uurloon. Uitstromers uit de richting 'Taal en cultuur' hebben de minst goede aansluiting en het laagste uurloon.

Meer kans op een baan met wo masterdiploma

Ruim 3 van de 4 wo-studenten die uitstroomden in studiejaar 2018/2019, hadden in oktober 2019 betaald werk. Gediplomeerde uitstromers hebben een grotere kans op een baan dan niet gediplomeerde. Bovendien geeft een masterdiploma (80% werk en geen uitkering) meer kans op een baan dan een bachelordiploma (70% werk en geen uitkering). Ook liggen de uurlonen voor gediplomeerde master-studenten hoger dan die van bachelor-gediplomeerden.