Uurlonen van studenten uitgestroomd uit het voltijd wetenschappelijk onderwijs

Het uurloon wordt bepaald van uitgestroomde wo-gediplomeerden die werkzaam zijn als werknemer.

Uurlonen geven een goede indicatie van de waardering van een diploma door de arbeidsmarkt. Als maat is het mediane uurloon gebruikt. Om een indruk van de spreiding binnen de groep te geven, worden ook het 1e en het 3e kwartiel gepresenteerd.

Uurloon van gediplomeerde voltijd wo'ers 1 jaar na uitstroom in oktober 2019, naar studierichting

Uurloon van gediplomeerde voltijd wo'ers 1 jaar na uitstroom in oktober 2019, naar studierichting In euro
uurloon, 1e kwartieluurloon, mediaanuurloon, 3e kwartiel
Totaal17,0319,6422,83
Onderwijs20,7721,9925,98
Landbouw en natuurlijke omgeving16,4118,820,42
Natuur17,3519,4121,71
Techniek18,1919,8922,64
Gezondheidszorg19,823,527,44
Economie17,2319,4122,24
Recht17,419,8422,93
Gedrag en maatschappij16,3919,1822,22
Taal en cultuur14,4316,9319,85
Sectoroverstijgend12,9616,3419,44

Het mediane uurloon van uitgestroomde wo-gediplomeerden in 2017/2018 lag ruim 1 jaar na afstuderen (oktober 2019) op €19,64. Een kwart van hen verdiende in oktober 2019 minder dan €17,03 (1e kwartiel) en een kwart verdiende na 1 jaar meer dan € 22,83 (3e kwartiel). Studenten uit de richtingen 'Gezondheidszorg' (€23,50) en 'Onderwijs' (€21,99) hadden het hoogste mediane uurloon. Binnen de sector 'Gezondheidszorg' is de spreiding wel groot: tussen het 1e en het 3e kwartiel zit een verschil van bijna €8. Het laagste uurloon hadden studenten uit de richting 'Sectoroverstijgend' (€16,34).

CBS Brontabel als csv (3 kB)
Uurloon van gediplomeerde voltijd wo'ers 1 jaar na uitstroom in oktober 2019, naar soort diploma In euro
uurloon, 1e kwartieluurloon, mediaanuurloon, 3e kwartiel
Wo Totaal17,0319,6422,83
Wo Bachelor14,2617,2220,42
Wo Master17,1419,4222,18
Wo Vervolgopleiding22,125,4728,7

Het mediane uurloon van uitgestroomde wo-gediplomeerden in 2017/2018 lag ruim 1 jaar na afstuderen (oktober 2019) op €19,64. Bachelors hadden het laagste mediaan uurloon (€17,22). Studenten met een master-diploma hadden een mediaan uurloon van €19,42. Bij de groep mastergediplomeerden was de spreiding tussen lage uurlonen (1e kwartiel) en hoge uurlonen (3e kwartiel) relatief laag; iets meer dan €5. Studenten met een wo-vervolgopleiding hadden het hoogste uurloon (€25,47). Onder wo-vervolgopleidingen worden verstaan de voortgezette of tweede-fase-opleidingen van voor de invoering van het bachelor-master stelsel. Na invoering van het bachelor-masterstelsel zijn de meeste vervolgopleidingen omgezet in een masteropleiding. Ook de zogenaamde postmaster-opleidingen vallen hieronder.

CBS Brontabel als csv (1 kB)