Uurlonen van studenten uitgestroomd uit het voltijd hoger beroepsonderwijs

Het uurloon wordt bepaald van uitgestroomde hbo-gediplomeerden die werkzaam zijn als werknemer.

Uurlonen geven een goede indicatie van de waardering van een diploma door de arbeidsmarkt. Als maat is het mediane uurloon gebruikt. Om een indruk van de spreiding binnen de groep te geven, worden ook het 1e en het 3e kwartiel gepresenteerd.

Uurloon van gediplomeerde voltijd hbo'ers 1 jaar na uitstroom in oktober 2019, naar studierichting

Uurloon van gediplomeerde voltijd hbo'ers 1 jaar na uitstroom in oktober 2019, naar studierichting In euro
uurloon, 1e kwartieluurloon, mediaanuurloon, 3e kwartiel
Totaal15,2917,5219,79
Onderwijs18,0919,3120,93
Landbouw en natuurlijke omgeving14,8416,6918,42
Techniek15,8217,519,42
Gezondheidszorg17,8619,9821,69
Economie14,4316,0617,97
Gedrag en maatschappij15,817,9319,87
Taal en cultuur12,0213,4816,18

Het mediane uurloon van uitgestroomde hbo-gediplomeerden uit studiejaar 2017/2018 lag ruim 1 jaar na afstuderen (oktober 2019) op €17,52. Een kwart van hen verdiende in oktober 2019 minder dan €15,29 (1e kwartiel) en een kwart verdiende na 1 jaar meer dan €19,79 (3e kwartiel). Studenten uit de richtingen 'Onderwijs' (€19,31) en 'Gezondheidszorg' (€19,98) hadden het hoogste mediane uurloon. Het laagste mediane uurloon hadden studenten uit de richting  'Taal en cultuur' (€13,48). Bij de uitstromers uit de studierichting 'Taal en cultuur' is de spreiding tussen lage en hoge uurlonen (1e en 3e kwartiel) het grootst (€4,16).

CBS Brontabel als csv (2 kB)
Uurloon van gediplomeerde voltijd hbo'ers 1 jaar na uitstroom in oktober 2019, naar soort diploma In euro
uurloon, 1e kwartieluurloon, mediaanuurloon, 3e kwartiel
Hbo Totaal15,2917,5219,79
Hbo Associate degree13,2314,9616,74
Hbo Bachelor15,3517,5519,79
Hbo Master13,518,6222,15

Het mediane uurloon van uitgestroomde hbo gediplomeerden in 2017/2018 lag ruim 1 jaar na afstuderen (oktober 2019) op €17,52. Het meest verdienden studenten met een master-diploma (€18,62). Het laagste uurloon hadden studenten met een associate degree (€14,96). Bij de hbo-uitstromers met een master-diploma is de spreiding tussen lage en hoge uurlonen (1e en 3e kwartiel) het grootst (€8,65).

CBS Brontabel als csv (1 kB)