Arbeidsmarktpositie van studenten uitgestroomd uit het voltijd hoger beroepsonderwijs

Bijna 85.000 hbo-studenten verlieten na schooljaar 2018/2019 het onderwijs. Daarvan hadden er ongeveer 54.000 een diploma en bijna 31.000 geen diploma. De arbeidsmarktpositie van studenten die uitstromen uit het hoger beroepsonderwijs (hbo) wordt jaarlijks in kaart gebracht.

Van de hbo-uitstromers die een voltijd opleiding (inclusief duaal) hebben gevolgd wordt weergegeven of ze direct na uitstroom in oktober werk of een uitkering of een combinatie van beide hebben.

De eerste figuur laat de ontwikkeling zien van het aandeel studenten dat direct na het verlaten van de opleiding (in oktober) een betaalde baan heeft, waarbij onderscheid gemaakt wordt in studenten met én zonder diploma. In de gerelateerde figuur wordt de tijdreeks gegeven voor het aandeel met een uitkering. In beide figuren zijn de internationale studenten in de groep hbo-uitstromers meegenomen.

Van de hbo-uitstromers is 9,1% een internationale student. Internationale studenten (studenten met een niet-Nederlandse nationaliteit en een niet-Nederlandse vooropleiding) die na hun studie uit Nederland vertrekken, schrijven zich niet altijd (direct) uit bij de Basisregistratie Personen (BRP). Dit kan leiden tot een overschatting van het aantal hbo-uitstromers zonder werk en zonder uitkering. Voor een goed beeld van de ontwikkeling van de arbeidsmarktpositie wordt daarom aangeraden om alleen naar de niet-internationale studenten te kijken. In de tweede en derde gerelateerde figuur worden dan ook de hbo-uitstromers met werk of een uitkering getoond exclusief de internationale studenten.

In de volgende figuren en gerelateerde grafieken wordt de arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd studenten per studierichting, opleiding, en diploma weergegeven. Cijfers over deeltijdstudenten, internationale studenten en ongediplomeerden zijn te vinden op StatLine (zie links onder 'Zie ook').

Aandeel met werk van voltijd hbo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma

Aandeel met werk van voltijd hbo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma In procenten
% met werk, totaal% met werk, met diploma% met werk, zonder diploma
201081,686,073,9
201182,386,675,3
201280,485,073,3
201378,984,170,0
201479,684,971,6
201581,686,274,0
201683,287,375,5
201784,788,477,5
201886,089,379,8
201985,589,079,2

Een groot deel van de studenten die uitstromen uit het voltijd hbo heeft in oktober direct na uitstroom werk (met of zonder uitkering). Het percentage werkenden lag in 2010 op 81,6% en is daarna geleidelijk gedaald tot ongeveer 78,9% in 2013. Daarna is er weer sprake van een stijging. Gediplomeerde hbo'ers hadden vaker werk dan niet-gediplomeerde. Van de hbo'ers met een diploma had 89% direct na uitstroom in oktober 2019 werk, onder de uitstromers zonder diploma was dit 79,2%. Het verschil in percentage werkenden tussen deze 2 groepen is in 2019 toegenomen tot 9,8%-punt. In de jaren daarvoor nam het verschil juist af.

CBS Brontabel als csv (345 bytes)
Aandeel met uitkering van voltijd hbo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma In procenten
% met uitkering, totaal% met uitkering, met diploma% met uitkering, zonder diploma
20105,24,56,5
20115,64,96,7
20125,34,17,0
20136,45,18,6
20145,74,37,8
20155,03,86,9
20164,23,06,5
20173,72,75,6
20183,12,24,9
20193,12,14,9

De meeste hbo'ers hebben na hun studie werk. Een klein deel heeft direct na de studie een uitkering (met of zonder werk), in 2010 betrof dat 5,2%. Sinds de economische recessie die in 2008 begon, is het aandeel uitgestroomde hbo'ers met een uitkering toegenomen, tot 6,4% in 2013. Daarna is het aandeel uitkeringen gaan dalen tot 3,1% in 2018. In 2019 is dit percentage gestabiliseerd. Studenten die het hbo verlieten zonder diploma hebben vaker een uitkering (4,9% in 2019) dan studenten met een diploma (2,1% in 2019).

CBS Brontabel als csv (321 bytes)
Aandeel met werk van niet-internationale voltijd hbo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma In procenten
% met werk, totaal% met werk, met diploma% met werk, zonder diploma
201083,487,775,9
201184,188,377,4
201282,286,575,3
201380,985,872,5
201481,286,473,3
201582,887,575,2
201684,488,476,9
201785,889,578,8
201886,990,181,0
201986,890,080,8

Het aandeel internationale studenten is van 2009 tot 2017 ongeveer gelijk gebleven met 9,0% van alle hbo-uitstromers. In 2019 is het aandeel internationale hbo-uitstromers 9,1%. In 2019 zijn er ruim 77.000 niet-internationale studenten uit het voltijd hbo uitgestroomd. 86,8% van deze groep heeft in oktober direct na uitstroom werk (met of zonder uitkering). Dit is 1,3%-punt meer dan het aandeel werkenden van alle hbo-uitstromers. Het procentuele verschil in het aandeel werkenden tussen deze twee groepen is daarmee groter dan een jaar eerder. De jaren daarvoor was het verschil geleidelijk afgenomen. In 2013 was het namelijk nog 2,0%-punt. Van de bijna 50.000 gediplomeerde niet-internationale uitstromers had 90% direct na uitstroom in oktober 2019 werk, onder de uitstromers zonder diploma was dit 80,8%.

CBS Brontabel als csv (324 bytes)
Aandeel met uitkering van niet-internationale voltijd hbo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma In procenten
% met uitkering, totaal% met uitkering, met diploma% met uitkering, zonder diploma
20105,34,56,6
20115,74,96,9
20125,44,27,2
20136,55,28,8
20145,84,47,9
20155,13,97,0
20164,33,16,5
20173,72,75,7
20183,22,25,0
20193,12,14,9

Het aandeel internationale studenten is van 2010 tot 2017 ongeveer gelijk gebleven met 9,0% van alle hbo-uitstromers. In 2019 is het aandeel internationale hbo-uitstromers 9,1%. In 2019 zijn er ruim 77.000 niet-internationale studenten uit het voltijd hbo uitgestroomd. De meeste hbo-uitstromers hebben direct na hun studie werk. Een klein deel heeft na de studie een uitkering (met of zonder werk), in 2019 was dit gedaald naar 3,1%. Studenten die het hbo verlieten zonder diploma hebben vaker een uitkering (4,9% in 2019) dan studenten met een diploma (2,1% in 2019).

CBS Brontabel als csv (303 bytes)

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd hbo'ers direct na uitstroom in oktober 2019, naar studierichting

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd hbo'ers direct na uitstroom in oktober 2019, naar studierichting In procenten
% alleen werk% werk en uitkering% alleen uitkering% geen werk en geen uitkering
Totaal881110
Onderwijs94114
Landbouw en natuurlijke omgeving87..12
Techniek861112
Gezondheidszorg94105
Economie871111
Gedrag en maatschappij90127
Taal en cultuur721225

Van de in 2019 uitgestroomde gediplomeerde voltijd hbo-studenten had 88% in oktober 2019 alleen werk (zonder uitkering). Daarnaast had een klein deel van de gediplomeerden (1%) zowel werk als een uitkering. Studenten uit de richtingen 'Onderwijs' (94%) en 'Gezondheidszorg' (94%) hadden het vaakst werk. Van de gediplomeerde voltijd hbo'ers had 10% direct na uitstroom in 2019 geen werk en geen uitkering. Van alle studierichtingen, hadden studenten uit de richting 'Taal en cultuur' het vaakst geen werk en geen uitkering (25% in 2019). De verschillen ten opzichte van de uitstromers in 2018 zijn gering. In dat jaar had ook 88% van de gediplomeerden direct na uitstroom alleen werk (zonder uitkering) en 10% geen werk en geen uitkering.

CBS Brontabel als csv (2 kB)
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd hbo'ers direct na uitstroom in oktober 2019, naar soort diploma In procenten
% alleen werk% werk en uitkering% alleen uitkering% geen werk en geen uitkering
Hbo Totaal881110
Hbo Associate degree88229
Hbo Bachelor881110
Hbo Master71.127

Van de gediplomeerde studenten die het hbo na het studiejaar 2018/2019 verlieten had 88% in oktober 2019 alleen werk (zonder uitkering). Studenten met een bachelordiploma stromen als grootste groep uit het hbo. Van de gediplomeerde bachelors had 88% werk. Dit is gelijk gebleven ten opzichte van 1 jaar eerder. Studenten met een associate degree hadden even vaak alleen werk (88%) als bachelors, en studenten met een master hadden het minst vaak werk (71%). Dit wordt mede veroorzaakt doordat hbo masters over het algemeen vaker zelfstandige worden. Zelfstandigen zijn niet in deze cijfers meegenomen en krijgen hierdoor de arbeidsmarktpositie 'geen werknemer en geen uitkering'. In vergelijking met het studiejaar 2017/2018 is het aandeel uitgestroomde masters met (alleen) werk met 2%-punt gedaald. Het gaat hier echter om een kleine populatie studenten.

CBS Brontabel als csv (2 kB)

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd hbo'ers direct na uitstroom in oktober 2020, naar studierichting (voorlopige cijfers)

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd hbo'ers direct na uitstroom in oktober 2020, naar studierichting (voorlopige cijfers) In procenten
% alleen werknemer% werknemer en uitkering% alleen uitkering% geen werknemer en geen uitkering
Totaal822215
Onderwijs93115
Landbouw en natuurlijke omgeving751222
Techniek801217
Gezondheidszorg90119
Economie812215
Gedrag en maatschappij88228
Taal en cultuur423946

Van de gediplomeerden studenten die het hbo na studiejaar 2019/2020 verlieten was 82% in oktober 2020 alleen werknemer (zonder uitkering). Studenten uit de richting 'Onderwijs' (93%) hadden het vaakst werk als werknemer, op de voet gevolgd door de studierichtingen 'Gezondheidszorg' (90%) en 'Gedrag en maatschappij' (88%). Van de gediplomeerde voltijd hbo'ers had 15% direct na uitstroom in 2020 geen baan en geen uitkering. Van alle studierichtingen, hadden studenten uit de richting 'Taal en cultuur' het vaakst geen baan en geen uitkering (46% in 2020). 

CBS Brontabel als csv (2 kB)
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd hbo'ers direct na uitstroom in oktober 2020, naar soort diploma (voorlopige cijfers) In procenten
% alleen werknemer% werknemer en uitkering% alleen uitkering% geen werknemer en geen uitkering
Hbo Totaal822215
Hbo Associate degree811315
Hbo Bachelor822214
Hbo Master432748

Van de gediplomeerden voltijd-studenten die het hbo na het studiejaar 2019/2020 verlieten was 82% in oktober 2020 werknemer (zonder uitkering). Studenten met een bachelordiploma stromen als grootste groep uit het hbo. Van de gediplomeerde bachelors had 82% werk als werknemer gevonden. Van de gediplomeerde voltijd-hbo'ers had 15% in oktober 2020 geen baan als werknemer en had ook geen uitkering. Onder de gediplomeerde hbo masterstudenten was dit zelfs 48%. Dit wordt mede veroorzaakt doordat hbo masters over het algemeen vaker zelfstandige worden. Zelfstandigen zijn niet in deze cijfers meegenomen en krijgen hierdoor de arbeidsmarktpositie 'geen werknemer en geen uitkering'. Van de associate degrees was 81% direct na afstuderen werknemer.

CBS Brontabel als csv (2 kB)

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd hbo'ers direct na uitstroom (in oktober 2018) en 1 jaar na uitstroom (in oktober 2019), naar soort diploma

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd hbo'ers direct na uitstroom (in oktober 2018) en 1 jaar na uitstroom (in oktober 2019), naar soort diploma In procenten
% werk, direct na uitstroom% werk, 1 jaar na uitstroom% uitkering, direct na uitstroom% uitkering, 1 jaar na uitstroom
Hbo Totaal899423
Hbo Associate degree899146
Hbo Bachelor899423
Hbo Master748633

Het percentage van in 2018 uitgestroomde gediplomeerde hbo-studenten met werk (met of zonder uitkering) lag 1 jaar na uitstroom (in oktober 2019) 5%-punt hoger dan direct na uitstroom (in oktober 2018). Deze stijging is over de gehele linie zichtbaar: studenten met een associate degree diploma hebben 2%-punt vaker werk, bachelor gediplomeerden hebben 5%-punt vaker werk en master gediplomeerden hebben 12%-punt vaker werk. Het percentage met uitkering (met of zonder werk) van in 2018 gediplomeerde hbo masterstudenten blijft gelijk in oktober 2019 ten opzichte van oktober 2018, terwijl het voor bachelorstudenten en associate degrees gediplomeerden hoger ligt in oktober 2019.

CBS Brontabel als csv (2 kB)