Arbeidsmarktpositie van studenten uitgestroomd uit het voltijd wetenschappelijk onderwijs

Meer dan 65.000 wo-studenten verlieten na schooljaar 2018/2019 het onderwijs. Daarvan hadden er ruim 53.000 een diploma en bijna 12.000 geen diploma. De arbeidsmarktpositie van studenten die uitstromen uit het wetenschappelijk onderwijs (wo) wordt jaarlijks in kaart gebracht.

Van de wo-uitstromers die de voltijd opleiding (inclusief duaal) hebben gevolgd wordt weergegeven of ze direct na uitstroom in oktober werk of een uitkering of een combinatie van beide hebben.

In de eerste figuur wordt een tijdreeks gegeven met het aandeel studenten dat direct na het verlaten van de opleiding (in oktober) een betaalde baan heeft, waarbij onderscheid gemaakt wordt in studenten met én zonder diploma. In de gerelateerde figuur wordt de tijdreeks gegeven voor het aandeel met een uitkering. In beide figuren zijn de internationale studenten in de groep wo-uitstromers meegenomen.

Het aandeel internationale studenten (studenten met een niet-Nederlandse nationaliteit en een niet-Nederlandse vooropleiding) van de wo-uitstromers is gestegen van 14,0% in 2008 naar 29,8% in 2019. Internationale studenten die na hun studie uit Nederland vertrekken, schrijven zich niet altijd (direct) uit bij de Basisregistratie Personen (BRP). Dit kan leiden tot een overschatting van het aantal wo-uitstromers zonder werk en zonder uitkering. Voor een goed beeld van de ontwikkeling van de arbeidsmarktpositie wordt daarom aangeraden om alleen naar de niet-internationale studenten te kijken. In de tweede en derde gerelateerde figuur worden dan ook de wo-uitstromers met werk of een uitkering getoond exclusief de internationale studenten.

In de volgende figuren en gerelateerde grafieken wordt de arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijdstudenten per studierichting, opleiding en diploma weergegeven. Cijfers over deeltijdstudenten, internationale studenten en ongediplomeerden zijn te vinden op StatLine (zie link onder 'Zie ook').

Aandeel met werk van voltijd wo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma

Aandeel met werk van voltijd wo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma In procenten
% met werk, totaal% met werk, met diploma% met werk, zonder diploma
201074,677,464,7
201175,177,964,7
201273,475,962,8
201370,97456,4
201472,775,756,7
201574,276,759,8
201675,177,262,9
201776,178,164,5
2018788066,6
20197779,264,9

In 2019 had 77,0% van de wo-ers direct na uitstroom werk. Dit is iets lager dan een jaar eerder. Daarvoor steeg het aandeel werkenden ononderbroken sinds 2013. In 2013 had 70,9% van de uitstromers werk. Het grootste deel van de uitstromers verlaat het wo met diploma (82% in 2019). Van de uitstromers met diploma lag het percentage dat werkte met 79,2% iets lager dan een jaar eerder, na jaren van stijging. Degenen die het wo zonder diploma verlieten hadden aanzienlijk minder vaak werk. In 2014 was het verschil tussen gediplomeerden en ongediplomeerden 19%-punt. Daarna werd het verschil kleiner, 13,4%-punt in 2018. In 2019 is dit verschil weer toegenomen tot 14,3%-punt.

CBS Brontabel als csv (337 bytes)
Aandeel met uitkering van voltijd wo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma In procenten
% met uitkering, totaal% met uitkering, met diploma% met uitkering, zonder diploma
20103,42,85,8
20113,52,95,8
20124,13,66,2
20134,446,5
20144,13,66,9
20153,63,26
20163,42,96,1
20172,82,45,5
20182,52,15,1
20192,31,84,7

De meeste wo'ers gaan na hun studie aan het werk. Een kleine minderheid heeft direct na de studie een uitkering (met of zonder werk), in 2007 was dat 2,4%. Na 2008 is het aandeel uitgestroomde wo'ers met een uitkering gestegen tot 4,4% in 2013. Daarna is het gedaald tot 2,3% in 2019. Van degenen die het wo zonder diploma verlieten was het percentage met een uitkering hoger dan bij studenten met een diploma. Het verschil tussen deze beide groepen schommelt door de jaren heen rond de 3,0%-punt.

CBS Brontabel als csv (317 bytes)
Aandeel met werk van niet-internationale voltijd wo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma In procenten
% met werk, totaal% met werk, met diploma% met werk, zonder diploma
201078,981,669,4
201179,281,969,3
201277,58067,4
201376,378,764,5
201477,580,162,9
201578,280,465,1
201678,680,467,7
201779,681,369,4
201881,482,971,9
20198283,473,6

Het aandeel internationale studenten van de wo-uitstromers is in 2019 toegenomen tot 29,8%. Het aantal niet-internationale wo-uitstromers bedroeg in 2019 bijna 46.000 studenten. Sinds de recessie eind 2008 is het percentage werkenden gedaald tot 76,3% in 2013. Daarna is weer een stijgende lijn zichtbaar. In 2019 had 82,0% van de wo'ers direct na uitstroom werk. De stijging van het aandeel werkenden zet vergeleken met het aandeel inclusief de internationale studenten een jaar langer door.

Van de ruim 39.000 gediplomeerde niet-internationale uitstromers heeft 83,4% in oktober 2019 direct na uitstroom werk (met of zonder uitkering). Ten opzichte van het aandeel gediplomeerde werkenden in 2013 is dit een stijging van 4,7%-punt. Degenen die het wo zonder diploma verlieten hadden aanzienlijk minder vaak werk. Sinds de recessie eind 2008 is het aandeel ongediplomeerden met direct werk na uitstroom gedaald tot 62,9% in 2014. Daarna steeg het aandeel werkenden tot 73,6% in 2019. 

CBS Brontabel als csv (318 bytes)
Aandeel met uitkering van niet-internationale voltijd wo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma In procenten
% met uitkering, totaal% met uitkering, met diploma% met uitkering, zonder diploma
20103,72,96,3
20113,73,16,3
20124,43,96,7
20134,94,47,5
20144,53,97,8
20153,93,46,6
20163,63,16,6
201732,55,9
20182,72,25,7
20192,525,4

Het aandeel internationale studenten van de wo-uitstromers is in 2019 toegenomen tot 29,8%. Het aantal niet-internationale wo-uitstromers bedroeg in 2019 bijna 46.000 studenten, waarvan ruim 39.000 gediplomeerden. Van de gediplomeerde niet-internationale wo-uitstromers heeft een kleine minderheid direct na de studie een uitkering (met of zonder werk). Na de recessie in 2008 is het aandeel uitgestroomde niet-internationale wo'ers met een uitkering gestegen tot 4,9% in 2013. Hierna is het gedaald tot 2,5% in 2019. Het verschil tussen niet-internationale wo-uitstromers en alle wo-uitstromers (inclusief internationale studenten) met een uitkering is niet groot, sinds 2013 is het verschil gedaald van 0,5%-punt naar 0,2%-punt meer in 2019. Het percentage gediplomeerden met een uitkering ligt al jaren lang rond de 3,3%-punt lager dan het aandeel met een uitkering zonder diploma.

CBS Brontabel als csv (299 bytes)

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd wo'ers direct na uitstroom in oktober 2019, naar studierichting

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd wo'ers direct na uitstroom in oktober 2019, naar studierichting In procenten
% alleen werk% werk en uitkering% alleen uitkering% geen werk en geen uitkering
Totaal781120
Onderwijs923.5
Landbouw en natuurlijke omgeving68.131
Natuur760123
Techniek770022
Gezondheidszorg831115
Economie791120
Recht811217
Gedrag en maatschappij811117
Taal en cultuur751221
Sectoroverstijgend60..38

Van de studenten met diploma die uit het wo stroomden in 2019 had 78% in oktober 2019 alleen werk (zonder uitkering). Daarnaast had een klein deel (1%) zowel werk als een uitkering. Studenten uit de richting 'Onderwijs' hadden het vaakst werk (92%), studenten uit de richtingen 'Landbouw en natuurlijke omgeving' en 'Sectoroverstijgend' hadden het minst vaak werk. In deze richtingen zijn ook de percentages zonder werk en zonder uitkering het hoogst.

CBS Brontabel als csv (3 kB)
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd wo'ers direct na uitstroom in oktober 2019, naar soort diploma In procenten
% alleen werk% werk en uitkering% alleen uitkering% geen werk en geen uitkering
Wo Totaal781120
Wo Bachelor701228
Wo Master801119
Wo Vervolgopleiding92106

Van de gediplomeerde wo'ers die uitstroomden had 78% in oktober 2019 alleen werk (zonder uitkering) en 20% had geen werk en geen uitkering. Voor studenten met een masterdiploma was dit respectievelijk 80% en 19%. Van de 13.000 gediplomeerden met een bacherlordiploma had 70% in oktober 2019 alleen werk, en een relatief groot deel (28%) had geen werk en geen uitkering. Voor een deel zijn dit studenten die een tussenjaar nemen, voordat ze aan een masteropleiding beginnen. Ten opzichte van 2018 is het aandeel met werk (zonder uitkering) voor mastergediplomeerden licht  gedaald. Voor gediplomeerden met een bachelor en een vervolgopleiding is het percentage met werk gelijk gebleven.

CBS Brontabel als csv (2 kB)

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd wo'ers direct na uitstroom in oktober 2020, naar studierichting (voorlopige cijfers)

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd wo'ers direct na uitstroom in oktober 2020, naar studierichting (voorlopige cijfers) In procenten
% alleen werknemer% werknemer en uitkering% alleen uitkering% geen werknemer en geen uitkering
Totaal721224
Onderwijs923.4
Landbouw en natuurlijke omgeving681229
Natuur701326
Techniek691228
Gezondheidszorg820117
Economie721225
Recht761321
Gedrag en maatschappij752221
Taal en cultuur632529
Sectoroverstijgend55.243

Van de gediplomeerde voltijd wo'ers die uitstroomden in 2020 was 72% in oktober 2020 aan het werk als werknemer (zonder uitkering). Studenten uit de richting 'Onderwijs' hadden het vaakst een baan. Studenten uit de richting 'Sectoroverstijgend' waren het minst vaak werknemer (55%). Bijna een kwart van de wo-gediplomeerden had in oktober 2020 geen baan en geen uitkering.

CBS Brontabel als csv (3 kB)
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd wo'ers direct na uitstroom in oktober 2020, naar soort diploma (voorlopige cijfers) In procenten
% alleen werknemer% werknemer en uitkering% alleen uitkering% geen werknemer en geen uitkering
Wo Totaal721224
Wo Bachelor631333
Wo Master741223
Wo Vervolgopleiding881110

Van de gediplomeerde voltijd wo'ers die uitstroomden in het studiejaar 2019/2020 was 72% in oktober 2020 aan het werk als werknemer (zonder uitkering). Studenten met een wo-vervolgopleiding vonden het vaakst werk. In oktober 2020 had 88% van hen een baan. Van de wo master-studenten was dit 74%. Bij de bachelor gediplomeerden lag het percentage werknemers het laagst (63%). Een deel van deze groep neemt mogelijk een tussenjaar om daarna aan een masteropleiding te beginnen.

CBS Brontabel als csv (2 kB)

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd wo'ers direct na uitstroom (in oktober 2018) en 1 jaar na uitstroom (in oktober 2019), naar soort diploma

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd wo'ers direct na uitstroom (in oktober 2018) en 1 jaar na uitstroom (in oktober 2019), naar soort diploma In procenten
% werk, direct na uitstroom% werk, 1 jaar na uitstroom% uitkering, direct na uitstroom% uitkering, 1 jaar na uitstroom
Wo Totaal809222
Wo Bachelor717834
Wo Master829422
Wo Vervolgopleiding939622

Van de gediplomeerde voltijd wo-studenten die in het jaar 2018 uitstroomden uit het onderwijs had 80% in oktober 2018 werk (met of zonder uitkering). Een jaar later is dit gestegen tot 92%. Van de groep masterstudenten had 82% direct na uitstroom werk. 1 jaar later is dit gestegen tot 94%. De studenten die met een bachelordiploma uitstromen vormen een kleinere groep van de uitstroom. Voor deze studenten geldt dat het percentage direct na uitstroom 71% is en 1 jaar later is gestegen tot 78%. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat alleen gekeken wordt naar de studenten die doorstromen naar de arbeidsmarkt. Studenten die terugstromen in het onderwijs, worden in de telling niet meegenomen. Van de groep studenten met een vervolgopleiding heeft een groot deel direct werk: 93%. 1 jaar later is dat nog verder gestegen naar 96%.

CBS Brontabel als csv (2 kB)