Beleidsindicatoren Hoger Onderwijs

Het ministerie van OCW geeft in haar begroting en verantwoording inzicht in de voortgang van de beleidsprioriteiten met beleidsindicatoren. De indeling hiervan correspondeert met de thematische indeling van de Strategische Evaluatie Agenda (SEA). 

Op deze pagina vindt u de beleidsindicatoren voor het hoger onderwijs voor de thema's:

Per thema is een onderverdeling te maken in hoofd- en subdoelen en bijbehorende beleidindicatoren daarbij.  

Thema: Sterke basis en hoge kwaliteit

Subdoel: Gezond en sterk fundament

Maatregel: Studentsucces (hbo & wo)

Maatregel: Studentenwelzijn (hbo & wo)

Maatregel: Beheersbaar maken van de internationale studentenstromen (wo)

Thema: Iedereen Gelijke Kansen

Subdoel: Doorstroom vanuit de vervolgopleiding

Thema: Gezonde arbeidsmarkt

Subdoel: Aanpak opleiden vakmensen

Maatregel: Investeren in hbo-opleidingen die opleiden voor tekortsectoren (hbo)

Thema: Sociale veiligheid en gelijke behandeling

Subdoel: Divers talent in hoger onderwijs en onderzoek

Maatregel: Ruimte geven aan divers talent (hbo en wo)

Maatregel: Aantrekken en vasthouden van internationaal toptalent (hbo en wo)