Beleidsindicatoren per sector

Met beleidsindicatoren geeft het ministerie van OCW kwantitatief inzicht in de voortgang, werking en effectiviteit van het beleid van de ocw-beleidsterreinen gekoppeld aan de begrotingcyclus van OCW. De indicatoren van de verschillende sectoren en onderwerpen dragen gezamenlijk bij aan de verantwoording per thema.

 Op deze pagina vindt u de beleidsindicatoren voor elke sector en onderwerp afzonderlijk.