Beleidsindicatoren Maatschappelijke Diensttijd

Het ministerie van OCW geeft in haar begroting en verantwoording inzicht in de voortgang van de beleidsprioriteiten met beleidsindicatoren. De indeling hiervan correspondeert met de thematische indeling van de Strategische Evaluatie Agenda (SEA). 

Op deze pagina vindt u de beleidsindicatoren voor Maatschappelijk Diensttijd voor het thema Iedereen Gelijke Kansen. 

Thema: Iedereen Gelijke Kansen

Het versterken van jongeren en de samenleving, doordat jongeren tijdens de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) iets doen voor een ander en/of de samenleving, anderen ontmoeten buiten hun eigen leefwereld en zich tegelijkertijd persoonlijk ontwikkelen en hun talenten ontdekken. Deze doelstelling draagt bij aan gelijke kansen voor jongeren.