Nieuwsbrief OCW in cijfers - maart 2022

Via OCW in cijfers brengt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met feiten en cijfers de sectoren onderwijs, cultuur & media, wetenschap en emancipatie in beeld.

In deze nieuwsbrief vindt u actuele onderwerpen en welke cijfers hierover beschikbaar zijn op ocwincijfers.nl. Verder lichten we een themadossier uit, kunt u een selectie aan geactualiseerde kengetallen en indicatoren bekijken én u een voorbeeld van een externe vindplek voor data- en cijferbronnen.

Heeft u relaties voor wie deze nieuwsbrief ook interessant kan zijn, maar nog niet ontvangen? Stuur deze nieuwsbrief dan door en laat hen weten dat ze zich kunnen inschrijven.

Actualiteiten

Welke onderwerpen staan op de agenda en welke cijfers zijn hierover beschikbaar op ocwincijfers.nl? Dit keer:

  • Voortijdig Schoolverlaten - Op 14 maart is de Tweede Kamer geinformeerd over 'Cijfers voortijdig schoolverlaten schooljaar 2020-2021'. Dit schooljaar zijn er 24.385 nieuwe voortijdig schoolverlaters (vsv’ers). Dit zijn er 1.619 meer dan vorig jaar. Bekijk de nieuwste (regionale) cijfers via het vsv-dashboard. 

Uitgelichte dossiers

Het dashboard gelijke kansen in het onderwijs monitort voor verschillende groepen leerlingen en studenten de overgangen in de gehele onderwijsloopbaan en geeft inzicht in de ontwikkeling van gelijke kansen in het onderwijs. Bijvoorbeeld met de verschillen tussen leerlingen aan het eind van de basisschool in prestatie op de eindtoets en het advies dat zij ontvangen; de doorstroom binnen het voortgezet onderwijs na het behalen van het diploma en de vervolgloopbaan van de vo-gediplomeerden in het mbo, hbo en wo.

Kansengelijkheid

Kengetallen en indicatoren

Op OCW in cijfers wordt doorlopend de cijferinformatie voor verschillende onderwerpen geactualiseerd. Hier vindt u een selectie aan recent geactualiseerde kengetallen en indicatoren.

Onderwijs

Emancipatie

Wetenschap

Externe cijfer- en databronnen

Naast de cijferinformatie van OCW, vindt u via ocwincijfers.nl ook externe bronnen met meer cijfers en data.

  • Bent u bijvoorbeeld op zoek naar data over het onderwijs in andere landen? Bent u geïnteresseerd in het onderwijsbeleid van andere landen? Wilt u weten hoe het Nederlandse onderwijs zich verhoudt tot onderwijs in het buitenland? Bekijk hier internationale onderwijsgegevens.
  • Bekijk ook het onderdeel ‘Onderwijs Internationaal' met internationaal vergelijkende informatie van het Nederlandse onderwijsstelsel ten opzichte van andere landen.

Colofon

Dit is een uitgave van OCW in cijfers. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Heeft u vragen? Mail naar:

ocwincijfers@minocw.nl