Slachtoffers van zeden- en geweldsmisdrijven

Er zijn grote verschillen tussen mannen en vrouwen in hun ervaringen met geweld. Dit blijkt uit de gegevens van Slachtofferhulp Nederland en uit de Veiligheidsmonitor van het CBS.

Veel meer vrouwen dan mannen hebben in 2019 contact gehad met Slachtofferhulp Nederland als gevolg van een zedenmisdrijf. Iets meer mannen dan vrouwen hadden contact als gevolg van een geweldsmisdrijf. De Veiligheidmonitor laat zien dat slachtofferschap van geweld vaak samenhangt met leeftijd.

Cliënten die naar aanleiding van zedenmisdrijven bij Slachtofferhulp Nederland zijn geregistreerd, 2019

Cliënten die naar aanleiding van zedenmisdrijven bij Slachtofferhulp Nederland zijn geregistreerd, 2019 absolute aantallen (voorlopige cijfers)
aanrandingverkrachtingincestontucht minderjarigeopenbare schennismensenhandeloverig
vrouwen171814603567417701641058
mannen129115972389667225

In 2019 hadden ruim zeven duizend personen contact met Slachtofferhulp Nederland als gevolg van een zedenmisdrijf. Het ging daarbij om slachtoffers (91%), betrokkenen en overige typen cliënten. Bijna negen van de tien (87%) van hen was vrouw. Van deze vrouwen had 27% contact als gevolg van een aanranding en 23% als gevolg van verkrachting. Van de vrouwelijke cliënten was 18% als minderjarige slachtoffer van incest of ontucht of daarbij betrokken. Van de mannelijke cliënten was 25% als minderjarige slachtoffer van ontucht of daarbij betrokken en 10% van incest. 

Slachtofferhulp Nederland (SHN) 2019, CBS-bewerking Brontabel als csv (165 bytes)
Cliënten die naar aanleiding van geweldsmisdrijven bij Slachtofferhulp Nederland zijn geregistreerd, 2019 absolute aantallen (voorlopige cijfers)
mishandeling zonder letselmishandeling met letselgeweld dodelijkbedreigingovervalberovingvrijheidsbeneming en gijzeling
vrouwen134571187114080286421255421
mannen1689824431714114847103366378

In 2019 werden 63 duizend personen naar aanleiding van een geweldsmisdrijf geregistreerd bij Slachtofferhulp Nederland. Het ging daarbij om slachtoffers (97%), betrokkenen en overige typen cliënten. Zes op de tien (59%) van hen waren mannen. Bij 46% van de mannen en 52% van de vrouwen was sprake van mishandeling zonder letsel. Bijna een op de drie vrouwen en mannen had contact als gevolg van bedreiging. 

Slachtofferhulp Nederland (SHN) 2019, CBS-bewerking Brontabel als csv (214 bytes)
Slachtoffers van geweldsdelicten in de twaalf maanden voorafgaand aan de enquête, bevolking van 15 jaar of ouder 2019, in procenten
15-24 jaar25-34 jaar35-44 jaar45-54 jaar55-64 jaar65-74 jaar75 jaar en ouder
vrouwen2,12,32,21,91,30,70,4
mannen3,63,02,42,42,11,20,6

In 2019 rapporteerde 1,6% van de vrouwen van 15 jaar of ouder in de voorgaande twaalf maanden slachtoffer te zijn geweest van een of meer geweldsdelicten. Dat is minder dan het percentage bij mannen (2,3%). Slachtofferschap van geweld hangt samen met leeftijd. Bij vrouwen en mannen van 65 jaar of ouder is het aandeel dat te maken krijgt met een geweldsdelict het laagst. De afgelopen tien jaar is het aandeel slachtoffers van geweldsdelicten onder vrouwen en mannen wat afgenomen. 

CBS (Veiligheidsmonitor) Brontabel als csv (158 bytes)