Arbeidsmarktpositie van studenten uitgestroomd uit het voltijd wetenschappelijk onderwijs

Meer dan 71.000 wo-studenten verlieten na schooljaar 2020/2021 het onderwijs. Daarvan hadden er ruim 60.000 een diploma en meer dan 11.000 geen diploma. De arbeidsmarktpositie van studenten die uitstromen uit het wetenschappelijk onderwijs (wo) wordt jaarlijks in kaart gebracht.

Van de wo-uitstromers die de voltijd opleiding (inclusief duaal) hebben gevolgd, wordt weergegeven of ze direct na uitstroom in oktober werk of een uitkering of een combinatie van beide hebben.

In de eerste figuur wordt een tijdreeks gegeven met het aandeel studenten dat direct na het verlaten van de opleiding (in oktober) een betaalde baan heeft, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen studenten met én zonder diploma. In de gerelateerde figuur wordt de tijdreeks gegeven voor het aandeel met een uitkering. In beide figuren zijn de internationale studenten in de groep wo-uitstromers meegenomen.

Het aandeel internationale studenten (studenten met een niet-Nederlandse nationaliteit en een niet-Nederlandse vooropleiding) van de wo-uitstromers is gestegen van 14,0% in 2008 naar 32,8% in 2021. Internationale studenten die na hun studie uit Nederland vertrekken, schrijven zich niet altijd (direct) uit bij de Basisregistratie Personen (BRP). Dit kan leiden tot een overschatting van het aantal wo-uitstromers zonder werk en zonder uitkering. Voor een goed beeld van de ontwikkeling van de arbeidsmarktpositie wordt daarom aangeraden om alleen naar de niet-internationale studenten te kijken. In de tweede en derde gerelateerde figuur worden dan ook de wo-uitstromers met werk of een uitkering getoond exclusief de internationale studenten.

In de volgende figuren en gerelateerde grafieken wordt de arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijdstudenten per studierichting, opleiding en diploma weergegeven. Cijfers over deeltijdstudenten, internationale studenten en ongediplomeerden zijn te vinden op StatLine (zie link onder 'Zie ook').

Aandeel met werk van voltijd wo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma

Aandeel met werk van voltijd wo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma In procenten
% met werk, totaal% met werk, met diploma% met werk, zonder diploma
201273,475,962,8
201370,974,056,4
201472,775,756,7
201574,276,759,8
201675,177,262,9
201776,178,164,5
201878,080,066,6
201977,079,264,9
202075,878,060,5
202178,781,263,4

In 2021 had 78,7% van de wo'ers direct na uitstroom werk. Dit is het hoogste percentage werkenden in het tijdvak 2008-2021. Zowel voor gediplomeerde als ongediplomeerde uitstromers is sprake van een stijging in het aantal werkenden ten opzichte van vorig jaar naar respectievelijk 81,2% en 63,4%. Het verschil in het aandeel werkenden tussen uitstromers met en zonder diploma is licht toegenomen van 17,5%-punt tot 17,8%-punt. 

CBS Brontabel als csv (387 bytes)
Aandeel met uitkering van voltijd wo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma In procenten
% met uitkering, totaal% met uitkering, met diploma% met uitkering, zonder diploma
20124,13,66,2
20134,44,06,5
20144,13,66,9
20153,63,26,0
20163,42,96,1
20172,82,45,5
20182,52,15,1
20192,31,84,7
20205,55,28,2
20213,12,85,1

De meeste wo'ers gaan na hun studie aan het werk. Een kleine minderheid heeft direct na de studie een uitkering (met of zonder werk). Tot en met 2019 was een dalende trend zichtbaar in het aandeel wo'ers dat direct na uitstroom een uitkering had. In 2020 was met 5,5% een duidelijke piek te zien. Deze piek leek vooral te komen door een toename van het aantal overige uitkeringen, hieronder vallen ook de Tozo-uitkeringen (tijdelijke regeling voor zelfstandigen tijdens de coronacrisis). In 2021 is sprake van een daling naar 3,1%. Dit is echter nog niet op het niveau van vóór 2020. Uitstromers zonder diploma hebben vaker een uitkering dan gediplomeerde uitstromers. In de voorgaande jaren schommelde dit verschil rond de 3%-punt. In 2021 is dit verschil met 2,3%-punt iets kleiner geworden.

CBS Brontabel als csv (357 bytes)
Aandeel met werk van niet-internationale voltijd wo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma In procenten
% met werk, totaal% met werk, met diploma% met werk, zonder diploma
201277,580,067,4
201376,378,764,5
201477,580,162,9
201578,280,465,1
201678,680,467,7
201779,681,369,4
201881,482,971,9
201982,083,473,6
202082,884,172,3
202184,586,174,1

Het aandeel internationale studenten van de wo-uitstromers is in 2021 toegenomen tot 32,8%. Het aantal niet-internationale wo-uitstromers bedroeg in 2021 bijna 48.000 studenten. Het percentage werkenden onder niet-internationale uitstromers uit het wo stijgt sinds 2014 geleidelijk. In 2021 had 84,5% van de wo'ers direct na uitstroom werk, een jaar eerder was dat nog 82,8%. Van de bijna 42.000 gediplomeerde niet-internationale uitstromers heeft 86,1% in oktober 2021 direct na uitstroom werk (met of zonder uitkering). Niet-gediplomeerde uitstromers uit het wo hebben met 74,1% aanzienlijk minder vaak werk direct na uitstroom, een verschil van 12%-punt. 

CBS Brontabel als csv (366 bytes)
Aandeel met uitkering van niet-internationale voltijd wo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma In procenten
% met uitkering, totaal% met uitkering, met diploma% met uitkering, zonder diploma
20124,43,96,7
20134,94,47,5
20144,53,97,8
20153,93,46,6
20163,63,16,6
20173,02,55,9
20182,72,25,7
20192,52,05,4
20206,35,89,9
20213,43,06,2

Het aandeel internationale studenten van de wo-uitstromers is in 2021 toegenomen tot 32,8%. Het aantal niet-internationale wo-uitstromers bedroeg in 2021 bijna 48.000 studenten. Van de gediplomeerde niet-internationale wo-uitstromers heeft een kleine minderheid (3,0%) direct na de studie een uitkering (met of zonder werk). Tot 2020 was een dalende trend zichtbaar in het aandeel niet-internationale wo'ers dat direct na uitstroom een uitkering had. In 2020 was met 6,3% een duidelijke piek zichtbaar. Deze piek leek vooral te komen door een toename van het aantal overige uitkeringen, hieronder vallen ook de Tozo-uitkeringen (tijdelijke regeling voor zelfstandigen tijdens de coronacrisis). In 2021 is sprake van een daling naar 3,4%. Dit is echter nog niet in lijn met de dalende trend vóór 2020. Uitstromers zonder diploma hebben vaker een uitkering dan gediplomeerde uitstromers. Het verschil onder niet-internationale voltijd wo'ers was in 2021 met 3,2%-punt kleiner dan in 2020 (4,1%-punt), maar wel vergelijkbaar met de jaren voor 2020. 

CBS Brontabel als csv (339 bytes)

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd wo'ers direct na uitstroom in oktober 2021, naar studierichting

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd wo'ers direct na uitstroom in oktober 2021, naar studierichting In procenten
% alleen werk% werk en uitkering% alleen uitkering% geen werk en geen uitkering
Totaal792118
Onderwijs934.3
Landbouw en natuurlijke omgeving751122
Natuur761121
Techniek781120
Gezondheidszorg852112
Economie811118
Recht822115
Gedrag en maatschappij812116
Taal en cultuur742221
Sectoroverstijgend632134

Van de studenten met diploma die uit het wo stroomden in 2021 had 79% in oktober 2021 alleen werk (zonder uitkering). Daarnaast had een klein deel (2%) zowel werk als een uitkering. Studenten uit de richting 'Onderwijs' hadden het vaakst alleen werk (93%). In vergelijking met andere sectoren hadden studenten uit de richting 'Sectoroverstijgend' het minst vaak alleen werk (63%). 

CBS Brontabel als csv (4 kB)
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd wo'ers direct na uitstroom in oktober 2021, naar soort diploma In procenten
% alleen werk% werk en uitkering% alleen uitkering% geen werk en geen uitkering
Wo totaal792118
Wo-bachelor692227
Wo-master812116
Wo-vervolgopleiding93205

Van de gediplomeerde wo'ers die uitstroomden had 79% in oktober 2021 alleen werk (zonder uitkering). Het aandeel dat direct na uitstroom alleen werk heeft is het hoogst voor studenten met een wo-vervolgopleiding (93%) en het laagst voor uitstromers met een wo-bachelor (69%). Voor studenten met een masterdiploma was dit aandeel 81%. 

CBS Brontabel als csv (2 kB)

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd wo'ers direct na uitstroom in oktober 2022, naar studierichting (voorlopige cijfers)

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd wo'ers direct na uitstroom in oktober 2022, naar studierichting (voorlopige cijfers) In procenten
% alleen werknemer% werknemer en uitkering% alleen uitkering% geen werknemer en geen uitkering
Totaal740125
Onderwijs91..6
Landbouw en natuurlijke omgeving70.129
Natuur720127
Techniek740126
Gezondheidszorg790120
Economie740025
Recht781121
Gedrag en maatschappij741124
Taal en cultuur680230
Sectoroverstijgend58..41

Van de gediplomeerde voltijd wo'ers die uitstroomden in 2022 was 74% in oktober 2022 aan het werk als werknemer (zonder uitkering). Een kwart van alle gediplomeerde uitstromers was direct na uitstroom geen werknemer en had ook geen uitkering. Studenten uit de richting 'Onderwijs' hadden het vaakst een baan (91%). Studenten uit de richting 'Sectoroverstijgend' waren het minst vaak werknemer (58%). Merk op dat het hier om voorlopige cijfers gaat waarbij niet alle uitkeringen en werkenden zijn waargenomen. Zo zijn uitstromers die werk hebben als zelfstandige niet inbegrepen.

CBS Brontabel als csv (3 kB)
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd wo'ers direct na uitstroom in oktober 2022, naar soort diploma (voorlopige cijfers) In procenten
% alleen werknemer% werknemer en uitkering% alleen uitkering% geen werknemer en geen uitkering
Wo totaal740125
Wo-bachelor640134
Wo-master760123
Wo-vervolgopleiding860013

Van de gediplomeerde voltijd wo'ers die uitstroomden in het studiejaar 2021/2022 was 74% in oktober 2022 aan het werk als werknemer (zonder uitkering). De relatief kleine groep uitstromers met een wo-vervolgopleiding vonden het vaakst werk. In oktober 2022 had 86% van hen een baan. Van de wo-masterstudenten was dit 76%. Bij de bachelor gediplomeerden lag het percentage werknemers het laagst (64%). Een deel van deze groep neemt mogelijk een tussenjaar om daarna aan een masteropleiding te beginnen.

CBS Brontabel als csv (2 kB)

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd wo'ers direct na uitstroom (in oktober 2020) en 1 jaar na uitstroom (in oktober 2021), naar soort diploma

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd wo'ers direct na uitstroom (in oktober 2020) en 1 jaar na uitstroom (in oktober 2021), naar soort diploma In procenten
% werk, direct na uitstroom% werk, 1 jaar na uitstroom% uitkering, direct na uitstroom% uitkering, 1 jaar na uitstroom
Wo totaal789253
Wo-bachelor698066
Wo-master799452
Wo-vervolgopleiding959744

Van de gediplomeerde voltijd wo-studenten die in het jaar 2020 uitstroomden uit het onderwijs had 78% in oktober 2020 werk (met of zonder uitkering). Een jaar later is dit gestegen tot 92%. Verreweg het grootste absolute aantal uitstromers betreft de groep met een wo-master, dit was met 38.200 studenten 71% van het totaal aantaal wo-uitstromers. Van deze groep had 79% direct na uitstroom werk. 1 jaar later is dit gestegen tot 94%. De studenten die met een bachelordiploma uitstromen vormen een kleinere groep van de uitstroom (23%). Voor deze studenten geldt dat het percentage direct na uitstroom 69% is en 1 jaar later is gestegen tot 80%. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat alleen gekeken wordt naar de studenten die doorstromen naar de arbeidsmarkt. Studenten die terugstromen in het onderwijs, worden in de telling niet meegenomen. Van de kleinste groep, studenten met een vervolgopleiding (6%), heeft een groot deel direct werk: 95%. 1 jaar later is dat nog verder gestegen naar 97%.

CBS Brontabel als csv (2 kB)

Arbeidsduur van gediplomeerde voltijd wo'ers een jaar na uitstroom in oktober 2021, naar studierichting

Arbeidsduur van gediplomeerde voltijd wo'ers een jaar na uitstroom in oktober 2021, naar studierichting In procenten
% werk% werk 12 uur of meer per week% werk 20 uur of meer per week
Totaal929189
Onderwijs979693
Landbouw908886
Natuur939291
Techniek959493
Gezondheidszorg949291
Economie939392
Recht939291
Gedrag en maatschappij939189
Taal en cultuur878379
Sectoroverstijgend706460

Van de in 2020 uitgestroomde gediplomeerde voltijd wo-studenten had 89% in oktober 2021 werk voor minimaal 20 uur per week. Studenten uit de richting 'Onderwijs' en 'Techniek' hadden het vaakst een grotere baan. Van de uitstromers uit de richting 'Sectoroverstijgend' werkte 60% minimaal 20 uur in de week. Dit is het laagste percentage van alle studierichtingen, maar wel een hoger percentage dan onder uitstromers in die studierichting een jaar eerder (54%). Voor de studierichtingen 'Sectoroverstijgend' en 'Taal en cultuur' is het verschil met het percentage dat werk heeft, onafhankelijk van het aantal uren, groter in vergelijking met andere studierichtingen. Relatief veel uitstromers uit deze studierichtingen werken dus weinig uur in de week. 

CBS Brontabel als csv (682 bytes)
Arbeidsduur van gediplomeerde voltijd wo'ers een jaar na uitstroom in oktober 2021, naar soort diploma In procenten
% werk% werk 12 uur of meer per week% werk 20 uur of meer per week
Wo totaal929189
Wo-bachelor807571
Wo-master949392
Wo-vervolgopleiding979695

Van de in 2020 uitgestroomde gediplomeerde voltijd wo-studenten had 89% in oktober 2021 werk voor minimaal 20 uur per week. Uitstromers met een diploma van een wo-vervolgopleiding hadden het vaakst een grote baan (95%), gevolgd door uitstromers met een masterdiploma (92%). Uitstromers met wo-bachelordiploma werkten het minst vaak 20 uur of meer in de week (71%).

CBS Brontabel als csv (384 bytes)

Aandeel met werk van gediplomeerde voltijd wo'ers een jaar na uitstroom, naar arbeidsduur

Aandeel met werk van gediplomeerde voltijd wo'ers een jaar na uitstroom, naar arbeidsduur In procenten
% met werk, totaal% met werk, 12 uur of meer per week% met werk, 20 uur of meer per week
2012898683
2013878481
2014878481
2015888583
2016898784
2017908785
2018918987
2019928988
2020918988
2021929189

Het aandeel van wo-uitstromers dat een jaar na uitstroom werk heeft is in 2021 92%. Dit is een stijging van 1%-punt ten opzichte van een jaar eerder. Het aandeel wo-uitstromers met een grote baan (minstens 20 uur in de week) is licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Het verschil tussen het aandeel met werk en het aandeel met een grote baan is in 2021 ten opzichte van 2020 gelijk gebleven. In de meest recente jaren is dit verschil wel geleidelijk steeds kleiner geworden; van 6%-punt in 2014 tot 3%-punt in 2020 en 2021. Dit betekent dat steeds meer werkenden onder de wo-uitstromers meer dan 20 uur in de week zijn gaan werken.

CBS Brontabel als csv (258 bytes)
Aandeel met werk van niet-internationale voltijd wo'ers een jaar na uitstroom, naar arbeidsduur In procenten
% met werk, totaal% met werk, 12 uur of meer per week% met werk, 20 uur of meer per week
2012918885
2013908783
2014908784
2015918885
2016918986
2017928986
2018929088
2019939189
2020939190
2021949391

In 2020 zijn er ruim 38.000 niet-internationale voltijd wo-studenten met een diploma uitgestroomd. Daarvan had 94% een jaar na uitstroom werk. Het aandeel van wo-uitstromers dat een jaar na uitstroom minimaal 20 uur per week werkt laat al sinds 2013 een stijgende trend zien. In 2013 was dit aandeel nog 83%. In 2021 is dit gestegen tot 91%. 

CBS Brontabel als csv (258 bytes)