Arbeidsmarktpositie van studenten uitgestroomd uit het voltijd hoger beroepsonderwijs

De arbeidsmarktpositie van studenten die uitstromen uit het hoger beroepsonderwijs (hbo) wordt jaarlijks in kaart gebracht. Ruim 83.000 hbo-studenten verlieten na schooljaar 2020/2021 het onderwijs. Daarvan hadden er ruim 56.000 een diploma en meer dan 27.000 geen diploma.

Van de hbo-uitstromers die een voltijd opleiding (inclusief duaal) hebben gevolgd wordt weergegeven of ze direct na uitstroom in oktober werk of een uitkering of een combinatie van beide hebben.

De eerste figuur laat de ontwikkeling zien van het aandeel studenten dat direct na het verlaten van de opleiding (in oktober) een betaalde baan heeft, waarbij onderscheid gemaakt wordt in studenten met én zonder diploma. In de gerelateerde figuur wordt de tijdreeks gegeven voor het aandeel met een uitkering. In beide figuren zijn de internationale studenten in de groep hbo-uitstromers meegenomen.

Van de hbo-uitstromers is 9,3% een internationale student. Internationale studenten (studenten met een niet-Nederlandse nationaliteit en een niet-Nederlandse vooropleiding) die na hun studie uit Nederland vertrekken, schrijven zich niet altijd (direct) uit bij de Basisregistratie Personen (BRP). Dit kan leiden tot een overschatting van het aantal hbo-uitstromers zonder werk en zonder uitkering. Voor een goed beeld van de ontwikkeling van de arbeidsmarktpositie wordt daarom aangeraden om alleen naar de niet-internationale studenten te kijken. In de tweede en derde gerelateerde figuur worden dan ook de hbo-uitstromers met werk of een uitkering getoond exclusief de internationale studenten.

In de volgende figuren en gerelateerde grafieken wordt de arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd studenten per studierichting, opleiding, en diploma weergegeven. Cijfers over deeltijdstudenten, internationale studenten en ongediplomeerden zijn te vinden op StatLine (zie links onder 'Zie ook').

Aandeel met werk van voltijd hbo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma

Aandeel met werk van voltijd hbo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma In procenten
% met werk, totaal% met werk, met diploma% met werk, zonder diploma
201280,485,073,3
201378,984,170,0
201479,684,971,6
201581,686,274,0
201683,287,375,5
201784,788,477,5
201886,089,379,8
201985,589,079,2
202084,888,476,6
202186,990,778,8

Een groot deel van de studenten die uitstromen uit het voltijd hbo heeft in oktober direct na uitstroom werk (met of zonder uitkering). Het percentage werkenden lag in 2013 op 78,9% en is daarna geleidelijk gestegen tot 86,0% in 2018. Na een lichte daling in het tijdvak 2018-2020 is het percentage werkenden in 2021 gestegen naar 86,9%. Gediplomeerde hbo'ers hadden vaker werk dan niet-gediplomeerde. Van de hbo'ers met een diploma had 90,7% direct na uitstroom in oktober 2021 werk, onder de uitstromers zonder diploma was dit 78,8%. Het verschil in percentage werkenden tussen uitstromers met en zonder diploma neemt de laatste jaren weer licht toe. In 2018 was dit nog 9,5%-punt en in 2021 was dit toegenomen tot 11,9%-punt. 

CBS Brontabel als csv (387 bytes)
Aandeel met uitkering van voltijd hbo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma In procenten
% met uitkering, totaal% met uitkering, met diploma% met uitkering, zonder diploma
20125,34,17,0
20136,45,18,6
20145,74,37,8
20155,03,86,9
20164,23,06,5
20173,72,75,6
20183,12,24,9
20193,12,14,9
20207,46,59,5
20214,03,15,7

De meeste voltijd hbo'ers hebben na hun studie werk. Een klein deel heeft direct na de studie een uitkering (met of zonder werk). In de periode van 2013 tot en met 2019 daalde het aandeel hbo'ers dat direct na uitstroom een uitkering had van 6,4% naar 3,1%. In 2020 was er een opvallende piek te zien van 7,4%. Deze piek leek vooral te komen door een toename van het aantal overige uitkeringen, hieronder vallen ook de Tozo-uitkeringen (tijdelijke regeling voor zelfstandigen tijdens de coronacrisis). In 2021 is dit aandeel weer gedaald naar 4%. Het aandeel hbo'ers met een uitkering direct na uitstroom ligt in 2021 (4%) nog steeds hoger dan in 2019 (3,1%). Studenten die het hbo verlieten zonder diploma hebben vaker een uitkering (5,7% in 2021) dan studenten met een diploma (3,1% in 2021).

CBS Brontabel als csv (357 bytes)
Aandeel met werk van niet-internationale voltijd hbo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma In procenten
% met werk, totaal% met werk, met diploma% met werk, zonder diploma
201282,286,575,3
201380,985,872,5
201481,286,473,3
201582,887,575,2
201684,488,476,9
201785,889,578,8
201886,990,181,0
201986,890,080,8
202086,790,079,3
202188,492,080,7

In 2021 is het aandeel internationale hbo-uitstromers 9,3%. Het percentage internationale studenten in het hbo is al jaren redelijk stabiel. In 2021 zijn er bijna 76.000 niet-internationale studenten uit het voltijd hbo uitgestroomd. In 2021 heeft 88,4% van de niet-internationale hbo'ers direct na uitstroom werk (met of zonder uitkering). Dit is fors hoger dan een jaar eerder. Ook is dit 1,5%-punt meer dan het aandeel werkenden van alle hbo-uitstromers (inclusief internationale studenten). Het procentuele verschil in het aandeel werkenden tussen deze twee groepen is daarmee iets afgenomen ten opzichte van het verschil een jaar eerder (1,9%-punt in 2020). Van de ruim 51.000 gediplomeerde niet-internationale hbo-uitstromers had 92% direct na uitstroom in oktober 2021 werk (met of zonder uitkering). Het aandeel niet gediplomeerde hbo-uitstromers met werk direct na uitstroom is in oktober 2021 met 80,7% aanzienlijk kleiner, dat is een verschil van 11,3%-punt ten opzichte van niet-internationale hbo-uitstromers met een diploma.

CBS Brontabel als csv (366 bytes)
Aandeel met uitkering van niet-internationale voltijd hbo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma In procenten
% met uitkering, totaal% met uitkering, met diploma% met uitkering, zonder diploma
20125,44,27,2
20136,55,28,8
20145,84,47,9
20155,13,97,0
20164,33,16,5
20173,72,75,7
20183,22,25,0
20193,12,14,9
20207,46,49,6
20213,93,05,8

In 2021 is het aandeel internationale hbo-uitstromers 9,3%. Het percentage internationale studenten in het hbo is al jaren redelijk stabiel. In 2021 zijn er bijna 76.000 niet-internationale studenten uit het voltijd hbo uitgestroomd. De meeste hbo-uitstromers hebben direct na hun studie werk. Een klein deel heeft na de studie een uitkering (met of zonder werk). In de periode van 2013 tot en met 2019 daalde het aandeel niet-internationale hbo'ers dat direct na uitstroom een uitkering had van 6,5% naar 3,1%. In 2020 was er een piek te zien van 7,4%. Deze piek leek vooral te komen door een toename van het aantal overige uitkeringen, hieronder vallen ook de Tozo-uitkeringen (tijdelijke regeling voor zelfstandigen tijdens de coronacrisis). In 2021 is dit aandeel weer gedaald naar 3,9%. Het aandeel niet-internationale hbo'ers met een uitkering direct na uitstroom ligt in 2021 (3,9%) nog steeds hoger ligt ten opzichte van 2019 (3,1%). Niet-internationale studenten die het hbo verlieten zonder diploma hebben vaker een uitkering (5,8% in 2021) dan studenten met een diploma (3% in 2021).

CBS Brontabel als csv (339 bytes)

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd hbo'ers direct na uitstroom in oktober 2021, naar studierichting

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd hbo'ers direct na uitstroom in oktober 2021, naar studierichting In procenten
% alleen werk% werk en uitkering% alleen uitkering% geen werk en geen uitkering
Totaal88218
Onderwijs96212
Landbouw en natuurlijke omgeving881.10
Techniek872111
Gezondheidszorg94204
Economie88219
Gedrag en maatschappij90216
Taal en cultuur687223

Van de in 2021 uitgestroomde gediplomeerde voltijd hbo-studenten had 88% in oktober 2021 alleen werk (zonder uitkering). Daarnaast had een klein deel (2%) zowel werk als een uitkering, of alleen een uitkering (1%). Van de gediplomeerde voltijd hbo'ers had 8% direct na uitstroom in 2021 geen werk en geen uitkering. Studenten uit de richting 'Onderwijs' hadden het vaakst werk (96%). Van alle studierichtingen, hadden studenten uit de richting 'Taal en cultuur' het minst vaak alleen werk (68%).

CBS Brontabel als csv (3 kB)
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd hbo'ers direct na uitstroom in oktober 2021, naar soort diploma In procenten
% alleen werk% werk en uitkering% alleen uitkering% geen werk en geen uitkering
Hbo totaal88218
Hbo-associate degree89227
Hbo-bachelor89218
Hbo-master689122

In totaal stroomden er in 2021 ruim 56.000 gediplomeerde hbo-studenten uit, waarvan het grootste deel studenten met een bachelordiploma waren (94,1%), en een klein deel studenten met een masterdiploma (3,0%) of een associate degree (2,9%). Van de totale uitstroom van gediplomeerde studenten die het hbo na het studiejaar 2020/2021 verlieten, had 88% in oktober 2020 alleen werk (zonder uitkering) en 8% zowel geen werk als geen uitkering. Van zowel de hbo-studenten met een bachelordiploma als de hbo-studenten met een associate degree had 89% werk. Studenten met een hbo-masterdiploma hadden relatief minder vaak werk (68%). Het aandeel dat zowel werk als een uitkering had was gelijk voor hbo-bachelor en associate degree studenten (2%), maar iets hoger voor hbo-masterstudenten (9%). Het aandeel dat alleen een uitkering had, was ongeveer gelijk voor de drie groepen.

CBS Brontabel als csv (2 kB)

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd hbo'ers direct na uitstroom in oktober 2022, naar studierichting (voorlopige cijfers)

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd hbo'ers direct na uitstroom in oktober 2022, naar studierichting (voorlopige cijfers) In procenten
% alleen werknemer% werknemer en uitkering% alleen uitkering% geen werknemer en geen uitkering
Totaal830116
Onderwijs93106
Landbouw en natuurlijke omgeving78..21
Techniek830116
Gezondheidszorg880012
Economie840115
Gedrag en maatschappij881111
Taal en cultuur460252

Van de gediplomeerde voltijdstudenten die het hbo na studiejaar 2021/2022 verlieten was 83% in oktober 2022 alleen werknemer (zonder uitkering), tegenover 16% van de gediplomeerde voltijd hbo-studenten die direct na uitstroom geen werknemer waren en geen uitkering ontvingen. Studenten uit de richting 'Onderwijs' (93%) hadden het vaakst een baan als werknemer, gevolgd door de studierichtingen 'Gezondheidszorg' en 'Gedrag en maatschappij' (beide 88%). Van alle studierichtingen, hadden voltijdstudenten uit de richting 'Taal en cultuur' het minst vaak een baan en geen uitkering (46% in 2022).

CBS Brontabel als csv (3 kB)
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd hbo'ers direct na uitstroom in oktober 2022, naar soort diploma (voorlopige cijfers) In procenten
% alleen werknemer% werknemer en uitkering% alleen uitkering% geen werknemer en geen uitkering
Hbo totaal830116
Hbo-associate degree84.115
Hbo-bachelor840115
Hbo-master55.144

In totaal stroomden er in 2022 bijna 55.000 gediplomeerde voltijd hbo-studenten uit, waarvan het grootste deel studenten met een bachelordiploma waren (92,7%), en een klein gedeelte studenten met een associate degree (3,9%) of een masterdiploma (3,4%). Van de totale uitstroom gediplomeerde voltijdstudenten die het hbo na het studiejaar 2021/2022 verlieten was 83% in oktober 2022 werknemer (zonder uitkering). Van zowel de voltijd hbo-studenten met een bachelordiploma als de voltijd hbo-studenten met een associate degree had 84% werk als werknemer. Onder de uitstromers met een masterdiploma was het aandeel met werk als werknemer een stuk lager (55%). Dit wordt mede veroorzaakt doordat hbo-masters over het algemeen vaker zelfstandige worden. Zelfstandigen zijn niet in deze cijfers meegenomen en krijgen hierdoor de arbeidsmarktpositie 'geen werknemer en geen uitkering'.

CBS Brontabel als csv (2 kB)

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd hbo'ers direct na uitstroom (in oktober 2020) en 1 jaar na uitstroom (in oktober 2021), naar soort diploma

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd hbo'ers direct na uitstroom (in oktober 2020) en 1 jaar na uitstroom (in oktober 2021), naar soort diploma In procenten
% werk, direct na uitstroom% werk, 1 jaar na uitstroom% uitkering, direct na uitstroom% uitkering, 1 jaar na uitstroom
Hbo totaal889574
Hbo-associate degree889475
Hbo-bachelor899564
Hbo-master67881716

Het percentage van de in 2020 uitgestroomde gediplomeerde hbo-studenten met werk (met of zonder uitkering) lag 1 jaar na uitstroom (95% in oktober 2021) 7%-punt hoger dan direct na uitstroom (88% in oktober 2020). Deze stijging is over de gehele linie zichtbaar: 1 jaar na uitstroom hebben studenten met een associate degree of bachelordiploma 6%-punt vaker werk en mastergediplomeerden hebben 21%-punt vaker werk ten opzichte van het jaar direct na uitstroom (oktober 2020). Ten opzichte van direct na uitstroom in oktober 2020 daalde het percentage in 2020 gediplomeerde hbo-studenten met uitkering (met of zonder werk) in oktober 2021 licht voor alledrie de groepen: voor hbo-studenten met een associate degree daalde dit met 2%, en voor hbo-studenten met een associate degree en masterdiploma daalde dit met 1%. 

CBS Brontabel als csv (2 kB)

Arbeidsduur van gediplomeerde voltijd hbo'ers een jaar na uitstroom in oktober 2021, naar studierichting

Arbeidsduur van gediplomeerde voltijd hbo'ers een jaar na uitstroom in oktober 2021, naar studierichting In procenten
% werk% werk 12 uur of meer per week% werk 20 uur of meer per week
Totaal959391
Onderwijs989795
Landbouw en natuurlijke omgeving939188
Techniek959493
Gezondheidszorg979794
Economie959392
Gedrag en maatschappij969492
Taal en cultuur857265

Van de in 2020 uitgestroomde gediplomeerde voltijd hbo-studenten had 91% in oktober 2021 werk voor minimaal 20 uur per week. Studenten uit de richting 'Onderwijs' en 'Gezondheidszorg' hadden het vaakst 20 uur of meer werk per week (respectievelijk 95% en 94%). Van alle studierichtingen werkten de uitstromers uit de richting 'Taal en cultuur' het minst vaak 20 uur of meer in de week (65%). Ook is voor deze studierichting het verschil met het percentage dat werkt heeft (20%), onafhankelijk van het aantal uren, groot in vergelijking met andere studierichtingen (2-5%). Relatief veel uitstromers uit deze studierichting werken dus weinig uur in de week. 

CBS Brontabel als csv (274 bytes)
Arbeidsduur van gediplomeerde voltijd hbo'ers een jaar na uitstroom in oktober 2021, naar soort diploma In procenten
% werk% werk 12 uur of meer per week% werk 20 uur of meer per week
Hbo totaal959391
Hbo-associate degree949290
Hbo-bachelor959392
Hbo-master887874

Van de in 2020 uitgestroomde gediplomeerde voltijd hbo-studenten had 91% in oktober 2021 werk voor minimaal 20 uur per week. Hbo-bachelors hadden het vaakst een grote baan (92%), gevolgd door uitstromers met een associate degree (90%). Uitstromers met een hbo-masterdiploma werkten het minst vaak 20 uur of meer in de week (74%). Ook is voor de hbo-masters het verschil tussen het totaal percentage met werk en de groep daarbinnen die minimaal 20 uur per week werkt groot (14%-punt) in vergelijking met andere hbo-uitstromers (3-4%). Relatief veel hbo-masters werken dus weinig uur in de week. 

CBS Brontabel als csv (167 bytes)

Aandeel met werk van gediplomeerde voltijd hbo'ers een jaar na uitstroom, naar arbeidsduur

Aandeel met werk van gediplomeerde voltijd hbo'ers een jaar na uitstroom, naar arbeidsduur In procenten
% met werk, totaal% met werk, 12 uur of meer per week% met werk, 20 uur of meer per week
2012928884
2013918782
2014918782
2015918783
2016928985
2017939087
2018949189
2019949189
2020949189
2021959391

Nadat het aandeel werkende hbo-uitstromers een periode van 3 jaar stabiel is gebleven, is dit percentage in 2021 met 1%-punt gestegen naar 95%. Ook het percentage dat 20 uur of meer in de week werkt, is voor het eerst in drie jaar gestegen en ligt in 2021 op 91%. Waar in 2013 het verschil tussen het aandeel met werk en het aandeel met een grote baan in 2013 nog 9%-punt was, is dit verschil de afgelopen jaren geleidelijk gedaald tot 4%-punt in 2021. Dat betekent dat steeds meer werkenden onder de hbo-uitstromers minstens 20 uur in de week zijn gaan werken. 

CBS Brontabel als csv (259 bytes)
Aandeel met werk van niet-internationale voltijd hbo'ers een jaar na uitstroom, naar arbeidsduur In procenten
% met werk, totaal% met werk, 12 uur of meer per week% met werk, 20 uur of meer per week
2012938985
2013928883
2014928883
2015928884
2016939086
2017949087
2018949289
2019949289
2020959290
2021969492

In 2020 is het aandeel internationale hbo-uitstromers 9%. Het percentage internationale studenten in het hbo is al jaren redelijk stabiel. In 2020 zijn er ruim 48.000 niet-internationale studenten met een diploma uit het voltijd hbo uitgestroomd. Van deze groep heeft 96% in oktober een jaar na uitstroom (oktober 2021) werk. Dit is 1%-punt meer dan het aandeel werkenden van alle hbo-uitstromers (inclusief internationale studenten). In de afgelopen jaren is er een stijgende trend te zien in het aandeel niet-internationale hbo-uitstromers dat een jaar na uitstroom een grote baan heeft, dat wil zeggen minstens 20 uur in de week werkt. In 2014 was dit percentage nog 83% en in 2021 is dit gestegen tot 92%.

CBS Brontabel als csv (258 bytes)