Arbeidsmarktpositie van studenten uitgestroomd uit het voltijd hoger beroepsonderwijs

Ruim 77.000 hbo-studenten verlieten na schooljaar 2019/2020 het onderwijs. Daarvan hadden er ruim 53.000 een diploma en ruim 24.000 geen diploma. De arbeidsmarktpositie van studenten die uitstromen uit het hoger beroepsonderwijs (hbo) wordt jaarlijks in kaart gebracht.

Van de hbo-uitstromers die een voltijd opleiding (inclusief duaal) hebben gevolgd wordt weergegeven of ze direct na uitstroom in oktober werk of een uitkering of een combinatie van beide hebben.

De eerste figuur laat de ontwikkeling zien van het aandeel studenten dat direct na het verlaten van de opleiding (in oktober) een betaalde baan heeft, waarbij onderscheid gemaakt wordt in studenten met én zonder diploma. In de gerelateerde figuur wordt de tijdreeks gegeven voor het aandeel met een uitkering. In beide figuren zijn de internationale studenten in de groep hbo-uitstromers meegenomen.

Van de hbo-uitstromers is 10% een internationale student. Internationale studenten (studenten met een niet-Nederlandse nationaliteit en een niet-Nederlandse vooropleiding) die na hun studie uit Nederland vertrekken, schrijven zich niet altijd (direct) uit bij de Basisregistratie Personen (BRP). Dit kan leiden tot een overschatting van het aantal hbo-uitstromers zonder werk en zonder uitkering. Voor een goed beeld van de ontwikkeling van de arbeidsmarktpositie wordt daarom aangeraden om alleen naar de niet-internationale studenten te kijken. In de tweede en derde gerelateerde figuur worden dan ook de hbo-uitstromers met werk of een uitkering getoond exclusief de internationale studenten.

In de volgende figuren en gerelateerde grafieken wordt de arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd studenten per studierichting, opleiding, en diploma weergegeven. Cijfers over deeltijdstudenten, internationale studenten en ongediplomeerden zijn te vinden op StatLine (zie links onder 'Zie ook').

Aandeel met werk van voltijd hbo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma

Aandeel met werk van voltijd hbo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma In procenten
% met werk, totaal% met werk, met diploma% met werk, zonder diploma
201182,386,675,3
201280,485,073,3
201378,984,170,0
201479,684,971,6
201581,686,274,0
201683,287,375,5
201784,788,477,5
201886,089,379,8
201985,589,079,2
202084,888,476,6

Een groot deel van de studenten die uitstromen uit het voltijd hbo heeft in oktober direct na uitstroom werk (met of zonder uitkering). Het percentage werkenden lag in 2011 op 82,3% en is daarna geleidelijk gedaald tot ongeveer 78,9% in 2013. Na een periode van stijging is er vanaf 2018 een lichte daling te zien. Gediplomeerde hbo'ers hadden vaker werk dan niet-gediplomeerde. Van de hbo'ers met een diploma had 88,4% direct na uitstroom in oktober 2020 werk, onder de uitstromers zonder diploma was dit 76,6%. Het verschil in percentage werkenden tussen deze 2 groepen is in 2020 toegenomen tot 11,8%-punt.

CBS Brontabel als csv (366 bytes)
Aandeel met uitkering van voltijd hbo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma In procenten
% met uitkering, totaal% met uitkering, met diploma% met uitkering, zonder diploma
20115,64,96,7
20125,34,17,0
20136,45,18,6
20145,74,37,8
20155,03,86,9
20164,23,06,5
20173,72,75,6
20183,12,24,9
20193,12,14,9
20207,46,59,5

De meeste hbo'ers hebben na hun studie werk. Een klein deel heeft direct na de studie een uitkering (met of zonder werk), in 2011 betrof dat 5,6%. Sinds de economische recessie die in 2008 begon, is het aandeel uitgestroomde hbo'ers met een uitkering toegenomen, tot 6,4% in 2013. Daarna is het aandeel uitkeringen gaan dalen tot 3,1% in 2018. In 2020 is dit percentage gestegen naar 7,4%. Studenten die het hbo verlieten zonder diploma hebben vaker een uitkering (9,5% in 2020) dan studenten met een diploma (6,5% in 2020).

CBS Brontabel als csv (339 bytes)
Aandeel met werk van niet-internationale voltijd hbo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma In procenten
% met werk, totaal% met werk, met diploma% met werk, zonder diploma
201184,188,377,4
201282,286,575,3
201380,985,872,5
201481,286,473,3
201582,887,575,2
201684,488,476,9
201785,889,578,8
201886,990,181,0
201986,890,080,8
202086,790,079,3

In 2020 is het aandeel internationale hbo-uitstromers 10%. Het percentage internationale studenten in het hbo is al jaren redelijk stabiel. In 2020 zijn er bijna 70.000 niet-internationale studenten uit het voltijd hbo uitgestroomd. 86,7% van deze groep heeft in oktober direct na uitstroom werk (met of zonder uitkering). Dit is 1,9%-punt meer dan het aandeel werkenden van alle hbo-uitstromers. Het procentuele verschil in het aandeel werkenden tussen deze twee groepen is daarmee voor de tweede keer op rij groter dan een jaar eerder. De jaren daarvoor was het verschil geleidelijk afgenomen. In 2018 was het verschil nog 0,9%-punt. Van de bijna 50.000 gediplomeerde niet-internationale uitstromers had 90% direct na uitstroom in oktober 2020 werk, onder de uitstromers zonder diploma was dit 79,3%.

CBS Brontabel als csv (345 bytes)
Aandeel met uitkering van niet-internationale voltijd hbo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma In procenten
% met uitkering, totaal% met uitkering, met diploma% met uitkering, zonder diploma
20115,74,96,9
20125,44,27,2
20136,55,28,8
20145,84,47,9
20155,13,97,0
20164,33,16,5
20173,72,75,7
20183,22,25,0
20193,12,14,9
20207,46,49,6

In 2020 is het aandeel internationale hbo-uitstromers 10%. Het percentage internationale studenten in het hbo is al jaren redelijk stabiel. In 2020 zijn er bijna 70.000 niet-internationale studenten uit het voltijd hbo uitgestroomd. De meeste hbo-uitstromers hebben direct na hun studie werk. Een klein deel heeft na de studie een uitkering (met of zonder werk), in 2020 was dit gestegen naar 7,4%. Studenten die het hbo verlieten zonder diploma hebben vaker een uitkering (9,6% in 2020) dan studenten met een diploma (6,4% in 2020).

CBS Brontabel als csv (321 bytes)

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd hbo'ers direct na uitstroom in oktober 2020, naar studierichting

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd hbo'ers direct na uitstroom in oktober 2020, naar studierichting In procenten
% alleen werk% werk en uitkering% alleen uitkering% geen werk en geen uitkering
Totaal844210
Onderwijs93312
Landbouw en natuurlijke omgeving822214
Techniek833213
Gezondheidszorg93314
Economie835210
Gedrag en maatschappij88426
Taal en cultuur5217526

Van de in 2020 uitgestroomde gediplomeerde voltijd hbo-studenten had 84% in oktober 2020 alleen werk (zonder uitkering). Daarnaast had een klein deel van de gediplomeerden (4%) zowel werk als een uitkering. Studenten uit de richtingen 'Onderwijs' en 'Gezondheidszorg' hadden het vaakst werk (beide 93%). Van de gediplomeerde voltijd hbo'ers had 10% direct na uitstroom in 2020 geen werk en geen uitkering. Van alle studierichtingen, hadden studenten uit de richting 'Taal en cultuur' het vaakst geen werk en geen uitkering (26% in 2020). Ten opzichte van de uitstromers in 2019 is het aandeel met alleen werk kleiner en met een uitkering groter. Vooral bij studierichting 'Taal en cultuur' is een verschuiving te zien. Het aandeel alleen werk daalt van 72% naar 52% en het aandeel werk en uitkering steeg van 1% naar 17%.

CBS Brontabel als csv (3 kB)
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd hbo'ers direct na uitstroom in oktober 2020, naar soort diploma In procenten
% alleen werk% werk en uitkering% alleen uitkering% geen werk en geen uitkering
Hbo Totaal844210
Hbo Associate degree844310
Hbo Bachelor85429
Hbo Master5414330

Van de gediplomeerde studenten die het hbo na het studiejaar 2019/2020 verlieten had 84% in oktober 2020 alleen werk (zonder uitkering). Studenten met een bachelordiploma stromen als grootste groep uit het hbo. Van de gediplomeerde bachelors had 85% werk. Dit is gedaald met 3%-punt ten opzichte van 1 jaar eerder. Studenten met een associate degree hadden ongeveer even vaak als bachelors alleen werk (84%) en studenten met een master hadden het minst vaak werk (54%). In vergelijking met het studiejaar 2018/2019 is het aandeel uitgestroomde masters met (alleen) werk met 17%-punt gedaald. Het gaat hier echter om een kleine populatie studenten.

CBS Brontabel als csv (2 kB)

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd hbo'ers direct na uitstroom in oktober 2021, naar studierichting (voorlopige cijfers)

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd hbo'ers direct na uitstroom in oktober 2021, naar studierichting (voorlopige cijfers) In procenten
% alleen werknemer% werknemer en uitkering% alleen uitkering% geen werknemer en geen uitkering
Totaal851114
Onderwijs95104
Landbouw en natuurlijke omgeving81..18
Techniek840115
Gezondheidszorg900010
Economie851113
Gedrag en maatschappij89119
Taal en cultuur490248

Van de gediplomeerden studenten die het hbo na studiejaar 2020/2021 verlieten was 85% in oktober 2021 alleen werknemer (zonder uitkering). Studenten uit de richting 'Onderwijs' (95%) hadden het vaakst werk als werknemer, gevolgd door de studierichtingen 'Gezondheidszorg' (90%) en 'Gedrag en maatschappij' (89%). Van de gediplomeerde voltijd hbo'ers had 14% direct na uitstroom in 2021 geen baan en geen uitkering. Van alle studierichtingen, hadden studenten uit de richting 'Taal en cultuur' het vaakst geen baan en geen uitkering (48% in 2021).

CBS Brontabel als csv (3 kB)
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd hbo'ers direct na uitstroom in oktober 2021, naar soort diploma (voorlopige cijfers) In procenten
% alleen werknemer% werknemer en uitkering% alleen uitkering% geen werknemer en geen uitkering
Hbo Totaal851114
Hbo Associate degree851113
Hbo Bachelor861113
Hbo Master56.142

Van de gediplomeerden voltijd-studenten die het hbo na het studiejaar 2020/2021 verlieten was 85% in oktober 2021 werknemer (zonder uitkering). Studenten met een bachelordiploma stromen als grootste groep uit het hbo. Van de gediplomeerde bachelors had 86% werk als werknemer gevonden. Van de gediplomeerde voltijd-hbo'ers had 14% in oktober 2021 geen baan als werknemer en had ook geen uitkering. Onder de gediplomeerde hbo masterstudenten was dit zelfs 42%. Dit wordt mede veroorzaakt doordat hbo masters over het algemeen vaker zelfstandige worden. Zelfstandigen zijn niet in deze cijfers meegenomen en krijgen hierdoor de arbeidsmarktpositie 'geen werknemer en geen uitkering'. Van de associate degrees was 85% direct na afstuderen werknemer.

CBS Brontabel als csv (2 kB)

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd hbo'ers direct na uitstroom (in oktober 2019) en 1 jaar na uitstroom (in oktober 2020), naar soort diploma

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde voltijd hbo'ers direct na uitstroom (in oktober 2019) en 1 jaar na uitstroom (in oktober 2020), naar soort diploma In procenten
% werk, direct na uitstroom% werk, 1 jaar na uitstroom% uitkering, direct na uitstroom% uitkering, 1 jaar na uitstroom
Hbo Totaal899429
Hbo Associate degree8993310
Hbo Bachelor899428
Hbo Master7286232

Het percentage van in 2019 uitgestroomde gediplomeerde hbo-studenten met werk (met of zonder uitkering) lag 1 jaar na uitstroom (in oktober 2020) 5%-punt hoger dan direct na uitstroom (in oktober 2019). Deze stijging is over de gehele linie zichtbaar: studenten met een associate degree diploma hebben 4%-punt vaker werk, bachelor gediplomeerden hebben 5%-punt vaker werk en master gediplomeerden hebben 14%-punt vaker werk. Het percentage met uitkering (met of zonder werk) van in 2019 gediplomeerde hbo masterstudenten stijgt in oktober 2020 ten opzichte van oktober 2019 met 30%-punt. Voor studenten met een bachelor of associate degree diploma is deze stijging minder sterk (respectievelijk 6%-punt en 7%-punt).

CBS Brontabel als csv (2 kB)

Arbeidsduur van gediplomeerde voltijd hbo'ers een jaar na uitstroom in oktober 2020, naar studierichting

Arbeidsduur van gediplomeerde voltijd hbo'ers een jaar na uitstroom in oktober 2020, naar studierichting In procenten
% werk% werk 12 uur of meer per week% werk 20 uur of meer per week
Totaal949189
Onderwijs979694
Landbouw en natuurlijke omgeving939189
Techniek949291
Gezondheidszorg989693
Economie939189
Gedrag en maatschappij969391
Taal en cultuur856962

Van de in 2019 uitgestroomde gediplomeerde voltijd hbo-studenten had 89% in oktober 2020 werk voor minimaal 20 uur per week. Studenten uit de richting 'Onderwijs' en 'Gezondheidszorg' hadden het vaakst een grotere baan. Van de uitstromers uit de richting 'Taal en cultuur' werkte 62% 20 uur of meer in de week. Dit is het minst van alle studierichtingen. Ook is voor deze studierichting het verschil met het percentage dat werkt heeft, onafhankelijk van het aantal uren, groot in vergelijking met andere studierichtingen. Relatief veel uitstromers uit deze studierichting werken dus weinig uur in de week. 

CBS Brontabel als csv (274 bytes)
Arbeidsduur van gediplomeerde voltijd hbo'ers een jaar na uitstroom in oktober 2020, naar soort diploma In procenten
% werk% werk 12 uur of meer per week% werk 20 uur of meer per week
Hbo Totaal949189
Hbo Associate degree939087
Hbo Bachelor949290
Hbo Master867469

Van de in 2019 uitgestroomde gediplomeerde voltijd hbo-studenten had 89% in oktober 2020 werk voor minimaal 20 uur per week. Hbo bachelors hadden het vaakst een grote baan (90%), gevolgd door uitstromers met een associate degree diploma. Uitstromers met een hbo master diploma werkten het minst vaak 20 uur of meer in de week.

CBS Brontabel als csv (167 bytes)

Aandeel met werk van gediplomeerde voltijd hbo'ers een jaar na uitstroom, naar arbeidsduur

Aandeel met werk van gediplomeerde voltijd hbo'ers een jaar na uitstroom, naar arbeidsduur In procenten
% met werk, totaal% met werk, 12 uur of meer per week% met werk, 20 uur of meer per week
2011928986
2012928884
2013918782
2014918782
2015918783
2016928985
2017939087
2018949189
2019949189
2020949189

In 2020 heeft 94% van de een jaar eerder uitgestroomde gediplomeerde hbo'ers werk. Dat percentage is drie jaar op rij hetzelfde. De jaren daarvoor lag het iets lager. Ook het percentage dat meer dan 20 uur in de week werkt is met 89% al drie jaar stabiel. Voor die tijd, sinds 2013, was er sprake van een stijgende lijn.

CBS Brontabel als csv (244 bytes)
Aandeel met werk van niet-internationale voltijd hbo'ers een jaar na uitstroom, naar arbeidsduur In procenten
% met werk, totaal% met werk, 12 uur of meer per week% met werk, 20 uur of meer per week
2011939087
2012938985
2013928883
2014928883
2015928884
2016939086
2017949087
2018949289
2019949289
2020959290

In 2020 is het aandeel internationale hbo-uitstromers 9%. Het percentage internationale studenten in het hbo is al jaren redelijk stabiel. In 2020 zijn er bijna 50.000 niet-internationale studenten met een diploma uit het voltijd hbo uitgestroomd. 95% van deze groep heeft in oktober een jaar na uitstroom werk. Dit is 1%-punt meer dan het aandeel werkenden van alle hbo-uitstromers. Het procentuele verschil in het aandeel werkenden tussen deze twee groepen schommelt rond de 1%-punt.

CBS Brontabel als csv (243 bytes)