Internationale co-publicaties naar wetenschapsgebied

Veel van de wetenschappelijke publicaties zijn het resultaat van samenwerking tussen onderzoekers, vaak ook onderzoekers uit verschillende landen. Deze indicator kan worden uitgesplitst naar de verschillende wetenschappelijke gebieden.

Internationale co-publicaties naar hoofdgebied

Internationale co-publicaties naar hoofdgebied Aandeel (%)
2010-20132015-2018
Geesteswetenschappen2632
Sociale wetenschappen4756
Gezondheid en medisch5161
Techniek5666
Landbouw6171
Natuur6875

Het aandeel internationale co-publicaties in het grootst in de Landbouw en Natuurwetenschappen. De toename in het aandeel internationale co-publicaties is het grootst bij de Geesteswetenschappen, Gezondheid en Sociale wetenschappen. 

Clarivate Analytics/Web of Science, extractie: CWTS, bewerking Rathenau Instituut Brontabel als csv (154 bytes)