Internationale co-publicaties naar wetenschapsgebied

Veel van de wetenschappelijke publicaties zijn het resultaat van samenwerking tussen onderzoekers, vaak ook onderzoekers uit verschillende landen. Deze indicator kan worden uitgesplitst naar de verschillende wetenschappelijke gebieden.

Internationale co-publicaties naar hoofdgebied

Internationale co-publicaties naar hoofdgebied Aandeel (%)
2013-20162017-2020
Geesteswetenschappen3035
Sociale wetenschappen5359
Gezondheid en medisch5764
Techniek6269
Landbouw6673
Natuur7277

Het aandeel internationale co-publicaties in het grootst in de Landbouw en Natuurwetenschappen. Het aandeel internationale co-publicaties neemt toe in alle wetenschapsdomeinen. 

Clarivate Analytics/Web of Science, extractie: CWTS, bewerking Rathenau Instituut Brontabel als csv (154 bytes)