Wetenschappelijke publicaties naar institutionele sector

Wetenschappelijke publicaties zijn afkomstig uit verschillende institutionele sectoren, zowel publiek als privaat.

Wetenschappelijke publicaties

Wetenschappelijke publicaties naar institutionele sector, 2011, 2016 en 2021 in % van het totaal
201120162021
Universiteiten555656
UMC404041
Onderzoeksinstituten131210
Ziekenhuizen899
Bedrijven765
Hogescholen112
Overheidsinstellingen111
Musea111
Internationale organisaties211

De universitaire sector is verreweg de grootste sector qua wetenschappelijke output. De UMC's nemen daarna een belangrijk deel voor hun rekening.

Vanwege de volledige toerekening van de publicaties naar verschillende sectoren ("full counting") bij onderlinge samenwerking, tellen de percentages op tot meer dan 100%.

Clarivate Analytics, Web of Science, extractie: CWTS, bewerking Rathenau Instituut Brontabel als csv (220 bytes)