Education at a Glance

De OESO-publicatie 'Education at a Glance' bevat gegevens over deelnemers, personeel, financiën en de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt van ruim 35 landen. Nederland vergelijken we hier met omliggende landen en de twee grootste economieën van de OESO (Japan en Verenigde Staten).

De OESO- informatie is aangevuld met gegevens uit internationaal vergelijkende onderzoeken zoals PISA, PIAAC en TALIS (OESO), TIMSS, PIRLS en ICCS (IEA).