Uitgaven

De uitgaven per deelnemer zijn door de individuele landen volgens dezelfde definities, classificaties en met overeenkomende dekking gerapporteerd aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).