Stelselkenmerken

Landen verschillen in de wijze waarop zij het onderwijsstelsel inrichten. Hier worden stelsels op een aantal van deze kenmerken met elkaar vergeleken.