Arbeidsmarktpositie van mbo'ers uitgestroomd uit het bbl- en voltijd bol-onderwijs

Bijna 127.000 mbo'ers (bol-voltijd en bbl) verlieten na schooljaar 2018/2019 het onderwijs. Van deze uitstromers volgden bijna 80.000 deelnemers een bol-voltijdopleiding,  en ruim 47.000 een bbl-opleiding. De arbeidsmarktpositie van studenten die uitstromen uit het mbo wordt jaarlijks in kaart gebracht.

De eerste figuur laat de ontwikkeling zien in het aandeel bol-voltijders dat direct na het verlaten van de opleiding (in oktober) een betaalde baan heeft, waarbij onderscheid gemaakt wordt in uitstromers met diploma en zonder diploma.

In de gerelateerde figuur worden de cijfers gegeven voor de uitstromers met een bbl-opleiding. In de twee gerelateerde figuren daaronder worden tijdreeksen gegeven voor het aandeel uitstromers met een uitkering (bol-voltijd en bbl). In de volgende figuren wordt de arbeidsmarktpositie gegeven van de gediplomeerde uitstroom uit bol-voltijd per studierichting en niveau. Cijfers over aansluiting op de arbeidsmarkt van ongediplomeerden en van bbl-studenten zijn te vinden op StatLine (zie link onder 'Zie ook').

Aandeel met werk van bol-voltijd mbo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma

Aandeel met werk van bol-voltijd mbo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma In procenten
% met werk, totaal% met werk, met diploma% met werk, zonder diploma
201070,882,257,4
201170,681,957,3
201268,979,854,1
201367,178,051,0
201467,477,551,7
201571,379,756,2
201674,582,659,5
201778,285,564,2
201879,786,967,0
201979,687,066,7

In 2019 had 79,6% van de uitgestroomde mbo'ers uit de bol-voltijdopleiding in oktober direct na uitstroom werk, dat is iets minder dan in 2018. In 2010 had 70,8% van de uitgestroomde mbo'ers werk. Gediplomeerde bol'ers hadden vaker werk dan ongediplomeerde. Van de bol'ers met een diploma had 87,0% direct na uitstroom werk, onder uitstromers zonder diploma was dit 66,7%.

CBS Brontabel als csv (301 bytes)
Aandeel met werk van bbl mbo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma In procenten
% met werk, totaal% met werk, met diploma% met werk, zonder diploma
201089,494,781,8
201189,594,482,8
201288,393,680,2
201387,793,078,2
201489,393,880,0
201589,994,080,1
201690,594,681,8
201791,795,184,6
201892,095,485,5
201991,595,584,1

In 2019 had 91,5% van de uitgestroomde mbo'ers uit de bbl-opleiding in oktober direct na uitstroom werk, wat een iets lager percentage is dan in 2018. In 2010 had 89,4% van de uitgestroomde mbo'ers werk. Gediplomeerde bbl'ers hadden vaker werk dan ongediplomeerde. Van de bbl'ers met een diploma had 95,5% direct na uitstroom werk, onder uitstromers zonder diploma was dit 84,1%.

CBS Brontabel als csv (301 bytes)
Aandeel met uitkering van bol-voltijd mbo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma In procenten
% met uitkering, totaal% met uitkering, met diploma% met uitkering, zonder diploma
201010,66,315,5
201111,06,716,0
201210,57,015,1
201312,28,517,6
201411,78,217,2
201510,27,115,8
20168,85,614,7
20177,74,413,9
20186,93,812,3
20196,53,611,6

In 2019 had 6,5% van de mbo'ers (bol voltijd) direct na uitstroom een uitkering, 0,4%-punt minder dan in 2018. Negen jaar eerder, in 2010, had 10,6% van de uitstromers uit een bol-voltijdopleiding een uitkering. Uitstromers zonder diploma hadden in 2019 vaker een uitkering dan uitstromers met een diploma (11,6% tegenover 3,6%). Voor beide groepen geldt dat het percentage met een uitkering vanaf 2014 is afgenomen.

CBS Brontabel als csv (300 bytes)
Aandeel met uitkering van bbl mbo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma In procenten
% met uitkering, totaal% met uitkering, met diploma% met uitkering, zonder diploma
201012,68,718,3
201113,510,018,4
201215,211,920,5
201316,812,424,4
201415,211,622,9
201512,28,919,8
201611,17,917,7
20179,26,414,9
20187,95,313,0
20198,05,113,4

In 2019 had 8,0% van de mbo'ers (bbl) direct na uitstroom een uitkering, 0,1%-punt meer dan in 2018. Negen jaar eerder, in 2010, had 12,6% van de uitstromers uit een bbl-opleiding een uitkering. Uitstromers zonder diploma hadden in 2019 vaker een uitkering dan uitstromers met een diploma (13,4% tegenover 5,1%). Voor beide groepen geldt dat het percentage met een uitkering tussen 2010 en 2013 is toegenomen en tussen 2014 en 2018 is afgenomen. Bij bbl-uitstromers zonder diploma is het aandeel met uitkering in 2019 weer iets toegenomen, met 0,4%-punt. Bij bbl-uitstromers met diploma is dit aandeel nog iets verder gedaald, met 0,2%-punt.

CBS Brontabel als csv (306 bytes)

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde bol-voltijd mbo'ers direct na uitstroom in oktober 2019, naar domein

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde bol-voltijd mbo'ers direct na uitstroom in oktober 2019, naar domein In procenten
Totaalafbouw, hout en onderhoudentreeambacht, laboratorium en gezondheidstechniekbouw en infraeconomie en administratiehandel en ondernemerschaphoreca en bakkerijinformatie en communicatietechnologiemedia en vormgevingmobiliteit en voertuigentechniek en procesindustrietoerisme en recreatietransport, scheepvaart en logistiekuiterlijke verzorgingveiligheid en sportvoedsel, natuur en leefomgevingzorg en welzijncross-over
% alleen werk86845787928381887881889086848792859077
% werk en uitkering1271.12121.112.112.
% alleen uitkering22132.2323221.22122.
% geen werk en geen uitkering111222107131591716109121210713721

Van de in 2019 uitgestroomde gediplomeerde voltijd bol'ers had 86% in oktober 2019 werk en geen uitkering. Daarnaast had een klein deel van de gediplomeerden (1%) zowel werk als een uitkering. Mbo'ers met een opleiding uit domein 'bouw en infra' of 'veiligheid en sport' hadden het vaakst werk. Van de gediplomeerden uit deze twee domeinen had 92% direct na uitstroom werk. Uitstromers met een opleiding uit domein 'entree' hadden het minst vaak werk. 

CBS Brontabel als csv (715 bytes)
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde bol-voltijd mbo'ers direct na uitstroom in oktober 2019, naar niveau In procenten
% alleen werk% werk en uitkering% alleen uitkering% geen werk en geen uitkering
Totaal861211
Entreeopleiding5771322
Basisberoepsopleiding772416
Vakopleiding88229
Middenkader- of specialistenopleiding881110

De arbeidsmarktpositie van gediplomeerde mbo'ers (bol-voltijd) verschilt per niveau. Tussen de middenkader/specialistenopleiding en de vakopleiding is geen verschil: 88% had werk en geen uitkering direct na uitstroom. Uitstromers uit de entreeopleiding hadden veel minder vaak werk dan uitstromers uit de andere niveaus. Uitstromers uit deze groep hadden relatief vaak een uitkering of geen werk en geen uitkering. Ten opzichte van schooljaar 2017/2018 hadden uitstromers van alle niveaus direct na uitstroom vaker of even vaak alleen werk. Voor uitstromers uit de entreeopleiding is de toename met 3%-punt het grootst.

CBS Brontabel als csv (2 kB)

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde bol-voltijd mbo'ers direct na uitstroom in oktober 2020, naar domein (voorlopige cijfers)

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde bol-voltijd mbo'ers direct na uitstroom in oktober 2020, naar domein (voorlopige cijfers) In procenten
Totaalafbouw, hout en onderhoudentreeambacht, laboratorium en gezondheidstechniekbouw en infraeconomie en administratiehandel en ondernemerschaphoreca en bakkerijinformatie en communicatietechnologiemedia en vormgevingmobiliteit en voertuigentechniek en procesindustrietoerisme en recreatietransport, scheepvaart en logistiekuiterlijke verzorgingveiligheid en sportvoedsel, natuur en leefomgevingzorg en welzijncross-over
% alleen werknemer81754581887876847171838784828088808773
% werknemer en uitkering2.71.22312.1211111.
% alleen uitkering3.213.43243.12231228
% geen werknemer en geen uitkering1523271511171911232415111214161117916

Van de gediplomeerde bol-voltijders die het mbo in 2020 verlieten was 81% werknemer (zonder uitkering) in oktober 2020. Studenten met een opleiding uit domein 'bouw en infra' of 'veiligheid en sport' (88%) waren het vaakst alleen werknemer. Van de gediplomeerde voltijd bol-ers had 15% direct na uitstroom in 2020 geen baan als werknemer en geen uitkering. Van alle domeinen hadden studenten met een opleiding uit 'entree' het vaakst geen baan en geen uitkering (27%).
Deze gegevens over 2020 betreffen voorlopige cijfers. Werknemers in het buitenland, zelfstandigen en bepaalde uitkeringen konden nog niet worden meegenomen. Om die reden zijn deze cijfers niet vergelijkbaar met de definitieve cijfers over 2019.

CBS Brontabel als csv (734 bytes)
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde bol-voltijd mbo'ers direct na uitstroom in oktober 2020, naar niveau (voorlopige cijfers) In procenten
% alleen werknemer% werknemer en uitkering% alleen uitkering% geen werknemer en geen uitkering
Totaal812315
Entreeopleiding4572127
Basisberoepsopleiding702622
Vakopleiding831313
Middenkader- of specialistenopleiding851213

Van de gediplomeerde bol-voltijders die het mbo in 2020 verlieten was 81% werknemer (zonder uitkering) in oktober 2020. Studenten uit de middenkader-/specialistenopleiding (85%) en vakopleiding (83%) waren het vaakst werknemer (zonder uitkering). Van de gediplomeerde voltijd bol-ers had 15% direct na uitstroom in 2020 geen baan als werknemer en geen uitkering. Studenten uit de entreeopleiding hadden vaker dan deelnemers van andere niveaus een uitkering (21%) of geen baan en geen uitkering (27%).
Deze gegevens over 2020 betreffen voorlopige cijfers. Werknemers in het buitenland, zelfstandigen en bepaalde uitkeringen konden nog niet worden meegenomen. Om die reden zijn deze cijfers niet vergelijkbaar met de definitieve cijfers over 2019.

CBS Brontabel als csv (2 kB)

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde bol-voltijd mbo'ers direct na uitstroom (in oktober 2018) en 1 jaar na uitstroom (in oktober 2019), naar domein

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde bol-voltijd mbo'ers direct na uitstroom (in oktober 2018) en 1 jaar na uitstroom (in oktober 2019), naar domein In procenten
Totaalafbouw, hout en onderhoudentreeambacht, laboratorium en gezondheidstechniekbouw en infraeconomie en administratiehandel en ondernemerschaphoreca en bakkerijinformatie en communicatietechnologiemedia en vormgevingmobiliteit en voertuigentechniek en procesindustrietoerisme en recreatietransport, scheepvaart en logistiekuiterlijke verzorgingveiligheid en sportvoedsel, natuur en leefomgevingzorg en welzijncross-over
% werk, direct na uitstroom87866089958483898182899287868691849195
% werk, 1 jaar na uitstroom90916691958785908888949690929194909380
% uitkering, direct na uitstroom43215.44353.2234233.
% uitkering, 1 jaar na uitstroom5524627757633555255.

Van de gediplomeerde mbo'ers die het mbo in 2018 verlieten had 1 jaar na uitstroom 90% werk en 5% een uitkering. Gediplomeerden met een opleiding uit domein 'techniek en procesindustrie' hadden 1 jaar na uitstroom het vaakst werk (96%). Gediplomeerden met een opleiding uit domein 'entree' hadden het minst vaak werk (66%).
Het percentage van in 2018 gediplomeerde mbo'ers met een uitkering lag 1 jaar na uitstroom (in oktober 2019) 1%-punt hoger dan direct na uitstroom (in oktober 2018. Voor alle domeinen, behalve 'veiligheid en sport', geldt dat meer uitstromers een uitkering hadden 1 jaar na uitstroom vergeleken met direct na uitstroom.

CBS Brontabel als csv (760 bytes)
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde bol-voltijd mbo'ers direct na uitstroom (in oktober 2018) en 1 jaar na uitstroom (in oktober 2019), naar niveau In procenten
% werk, direct na uitstroom% werk, 1 jaar na uitstroom% uitkering, direct na uitstroom% uitkering, 1 jaar na uitstroom
Totaal879045
Entreeopleiding60662124
Basisberoepsopleiding7883710
Vakopleiding899146
Middenkader- of specialistenopleiding899324

Een jaar nadat ze in 2018 met een diploma uitstroomden uit het mbo (in oktober 2019) hadden meer schoolverlaters werk dan direct na uitstroom (oktober 2018); het verschil bedraagt 3%-punt. Voor alle niveaus geldt dat meer uitstromers werk hadden en meer uitstromers een uitkering hadden 1 jaar na uitstroom vergeleken met direct na uitstroom. Het verschil is het grootst voor gediplomeerden uit de entreeopleiding (6%-punt meer werkenden). Bij uitstromers uit de entreeopleiding is het aandeel met een uitkering van 21% direct na uitstroom opgelopen tot 24% 1 jaar na uitstroom.

CBS Brontabel als csv (2 kB)