Arbeidsmarktpositie van mbo'ers uitgestroomd uit het bbl- en voltijd bol-onderwijs

Ruim 126.000 mbo'ers (bol en bbl) verlieten na studiejaar 2020/2021 het onderwijs. Van deze uitstromers volgden meer dan 75.000 deelnemers een bol-opleiding,  en ruim 50.000 een bbl-opleiding. De arbeidsmarktpositie van studenten die uitstromen uit het mbo wordt jaarlijks in kaart gebracht.

De eerste figuur laat de ontwikkeling zien in het aandeel bol-studenten dat direct na het verlaten van de opleiding (in oktober) voor ten minste 12 uur per week een betaalde baan heeft, waarbij onderscheid gemaakt wordt in uitstromers met diploma en zonder diploma.

In de gerelateerde figuur worden de cijfers gegeven voor de uitstromers met een bbl-opleiding. In de twee gerelateerde figuren daaronder worden tijdreeksen gegeven voor het aandeel uitstromers met een uitkering (bol en bbl). In de volgende figuren wordt de arbeidsmarktpositie weergegeven van de gediplomeerde uitstromers uit per sectorkamer en niveau voor bol en bbl. Sectorkamer is een indeling van mbo-opleidingen naar voor het bedrijfsleven en beroepsonderwijs relevante categorieën. Cijfers over aansluiting op de arbeidsmarkt van ongediplomeerden zijn te vinden op StatLine (zie link onder 'Zie ook').

Aandeel met ten minste 12u per week werk van bol mbo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma

Aandeel met ten minste 12u per week werk van bol mbo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma In procenten
% met ten minste 12u per week werk, totaal% met ten minste 12u per week werk, met diploma% met ten minste 12u per week werk, zonder diploma
201255,667,539,4
201353,164,736,1
201453,964,736,9
201558,067,341,3
201663,372,745,9
201766,375,448,9
201870,479,354,6
201970,379,353,0
202067,576,348,1
202172,280,655,7

In 2021 had 72,2% van de uitgestroomde mbo'ers uit de bol-opleiding in oktober direct na uitstroom werk voor minstens 12 uur per week. Na een daling in 2020, is de stijgende trend van de jaren daarvoor nu weer doorgezet. Gediplomeerde bol mbo'ers hadden vaker werk dan de ongediplomeerde. Van de bol'ers met een diploma had 80,6% direct na uitstroom werk voor minstens 12 uur per week, onder uitstromers zonder diploma was dit 55,7%.

CBS Brontabel als csv (396 bytes)
Aandeel met ten minste 12u per week werk van bbl mbo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma In procenten
% met ten minste 12u per week werk, totaal% met ten minste 12u per week werk, met diploma% met ten minste 12u per week werk, zonder diploma
201285,091,475,2
201384,490,972,9
201486,291,874,6
201587,192,275,2
201687,993,077,3
201788,493,278,6
201889,694,081,4
201989,094,177,8
202087,693,373,0
202190,394,978,3

In 2021 had 90,3% van de uitgestroomde mbo'ers uit de bbl-opleiding in oktober direct na uitstroom werk voor minstens 12 uur per week. Dit is het hoogste percentage in 10 jaar tijd. In 2012 had 85,0% van de uitgestroomde bbl mbo'ers werk. Gediplomeerde bbl'ers hadden vaker werk dan ongediplomeerde. Van de bbl'ers met een diploma had 94,9% in 2021 direct na uitstroom werk voor minstens 12 uur per week, onder uitstromers zonder diploma was dit 78,3%. 

CBS Brontabel als csv (396 bytes)
Aandeel met uitkering van bol mbo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma In procenten
% met uitkering, totaal% met uitkering, met diploma% met uitkering, zonder diploma
201210,57,015,1
201312,28,517,6
201411,78,217,2
201510,27,115,8
20168,85,614,7
20177,74,413,9
20186,93,812,3
20196,53,612,1
20209,46,116,7
20216,84,212,0

In 2021 had 6,8% van de bol mbo'ers direct na uitstroom een uitkering, 2,6%-punt minder dan in 2020. Negen jaar eerder, in 2012 had 10,5% van de uitstromers uit een bolopleiding een uitkering. Uitstromers zonder diploma hadden in 2021 vaker een uitkering dan uitstromers met een diploma (12,0% tegenover 4,2%).

CBS Brontabel als csv (321 bytes)
Aandeel met uitkering van bbl mbo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma In procenten
% met uitkering, totaal% met uitkering, met diploma% met uitkering, zonder diploma
201215,211,920,5
201316,812,424,4
201415,211,622,9
201512,28,919,8
201611,17,917,7
20179,26,414,9
20187,95,313,0
20198,05,114,7
202010,97,220,4
20217,85,015,3

In 2021 had 7,8% van de bbl mbo'ers direct na uitstroom een uitkering, dat is 3,1%-punt minder dan in 2020. Negen jaar eerder, in 2012, had 15,2% van de uitstromers uit een bbl-opleiding een uitkering. Uitstromers zonder diploma hadden in 2021 vaker een uitkering dan uitstromers met een diploma (15,3% tegenover 5,0%). Voor beide groepen geldt dat, na een piek in 2020, het percentage weer ongeveer op het niveau van 2019 ligt.

CBS Brontabel als csv (327 bytes)

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde bol mbo'ers direct na uitstroom in oktober 2021, naar sectorkamer

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde bol mbo'ers direct na uitstroom in oktober 2021, naar sectorkamer In procenten
% alleen werk% werk en uitkering% alleen uitkering% geen werk en geen uitkering
Totaal852211
Niet gespecificeerd naar sector....
Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving90218
Sectorkamer mobiliteit, transport, logistiek, maritiem862111
Sectorkamer zorg, welzijn en sport89227
Sectorkamer handel822215
Sectorkamer creatieve industrie en ICT802216
Sectorkamer voedsel, groen en gastvrijheid872210
Sectorkamer zakelijke dienstverlening en veiligheid843111
Sectorkamer specialistisch vakmanschap87..10
Entree5461526
Bovensectoraal754516

Van de in 2021 uitgestroomde gediplomeerde bol mbo'ers had 85% in oktober 2021 werk en geen uitkering. Daarnaast had een klein deel van de gediplomeerden (2%) zowel werk als een uitkering. Gediplomeerde bol mbo'ers met een opleiding uit sectorkamer 'techniek en gebouwde omgeving' en 'zorg, welzijn en sport'  hadden het vaakst werk met respectievelijk 90% en 89%. Uitstromers met een diploma uit sectorkamer 'entree' hadden het minst vaak werk (54%).

CBS Brontabel als csv (599 bytes)
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde bbl mbo'ers direct na uitstroom in oktober 2021, naar sectorkamer In procenten
% alleen werk% werk en uitkering% alleen uitkering% geen werk en geen uitkering
Totaal93322
Niet gespecificeerd naar sector....
Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving96212
Sectorkamer mobiliteit, transport, logistiek, maritiem93323
Sectorkamer zorg, welzijn en sport95321
Sectorkamer handel93313
Sectorkamer creatieve industrie en ICT94...
Sectorkamer voedsel, groen en gastvrijheid92324
Sectorkamer zakelijke dienstverlening en veiligheid86843
Sectorkamer specialistisch vakmanschap953..
Entree6412177
Bovensectoraal81...

Van de in 2021 uitgestroomde gediplomeerde bbl'ers had 93% in oktober 2021 werk zonder uitkering. 3% van de gediplomeerden had zowel werk als een uitkering. Bbl-gediplomeerden met een opleiding uit sectorkamer 'techniek en gebouwde omgeving' hadden met 96% het vaakst werk. Studenten met een diploma uit sectorkamer 'Entree' hadden het minst vaak werk (64%).

CBS Brontabel als csv (591 bytes)
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde bol mbo'ers direct na uitstroom in oktober 2021, naar niveau In procenten
% alleen werk% werk en uitkering% alleen uitkering% geen werk en geen uitkering
Totaal852211
Entreeopleiding5461526
Niveau 2753418
Niveau 387229
Niveau 488219

De arbeidsmarktpositie van gediplomeerde bol mbo'ers verschilt per niveau. Hoe hoger het niveau van het bol mbo-diploma, des te hoger het aandeel dat direct na uitstroom werk (en geen uitkering) heeft. Van de gediplomeerde uitstromers met een niveau 4 opleiding had 88% direct na uitstroom werk en geen uitkering. Van de uitstromers met een diploma van de entreeopleiding had 54% werk (en geen uitkering). Uitstromers met een entreeopleiding hadden relatief vaak een uitkering of geen werk en geen uitkering.

CBS Brontabel als csv (2 kB)
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde bbl mbo'ers direct na uitstroom in oktober 2021, naar niveau In procenten
% alleen werk% werk en uitkering% alleen uitkering% geen werk en geen uitkering
Totaal93322
Entreeopleiding6412177
Niveau 288544
Niveau 395211
Niveau 496211

De arbeidsmarktpositie van gediplomeerde mbo'ers (bbl) verschilt per niveau. Tussen niveau 4 en niveau 3 is er een klein verschil, tussen de andere niveaus is het verschil groter. Van de gediplomeerde bbl'ers op niveau 4 had 96%  werk en geen uitkering direct na uitstroom, op niveau 2 lag dit 8%-punt lager. Uitstromers uit de entreeopleiding hadden met 64% veel minder vaak werk dan uitstromers uit de andere niveaus. Uitstromers uit deze groep hadden relatief vaak een uitkering of geen werk en geen uitkering. 

CBS Brontabel als csv (820 bytes)

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde bol mbo'ers direct na uitstroom in oktober 2022, naar sectorkamer (voorlopige cijfers)

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde bol mbo'ers direct na uitstroom in oktober 2022, naar sectorkamer (voorlopige cijfers) In procenten
% alleen werknemer% werknemer en uitkering% alleen uitkering% geen werknemer en geen uitkering
Totaal811216
Niet gespecificeerd naar sector....
Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving850114
Sectorkamer mobiliteit, transport, logistiek, maritiem841115
Sectorkamer zorg, welzijn en sport851212
Sectorkamer handel781120
Sectorkamer creatieve industrie en ICT750223
Sectorkamer voedsel, groen en gastvrijheid830115
Sectorkamer zakelijke dienstverlening en veiligheid821116
Sectorkamer specialistisch vakmanschap82..17
Entree5341429
Bovensectoraal71.522

Van de gediplomeerde bol'ers die het mbo in 2022 verlieten, was 81% werknemer (zonder uitkering) in oktober 2022. Studenten met een opleiding uit de sectorkamers 'techniek en gebouwde omgeving' en 'zorg, welzijn en sport' (beide 85%) waren het vaakst alleen werknemer. Van de gediplomeerde bol'ers had 16% direct na uitstroom in 2022 geen baan als werknemer en geen uitkering. Van alle sectorkamers hadden studenten met een opleiding uit 'entree' het vaakst geen baan en geen uitkering (29%).
Deze gegevens over 2022 betreffen voorlopige cijfers. Werknemers in het buitenland, zelfstandigen en bepaalde uitkeringen konden nog niet worden meegenomen. Om die reden zijn deze cijfers niet vergelijkbaar met de definitieve cijfers over 2021.

CBS Brontabel als csv (616 bytes)
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde bbl mbo'ers direct na uitstroom in oktober 2022, naar sectorkamer (voorlopige cijfers) In procenten
% alleen werknemer% werknemer en uitkering% alleen uitkering% geen werknemer en geen uitkering
Totaal91216
Niet gespecificeerd naar sector....
Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving91117
Sectorkamer mobiliteit, transport, logistiek, maritiem91117
Sectorkamer zorg, welzijn en sport94214
Sectorkamer handel94114
Sectorkamer creatieve industrie en ICT95..4
Sectorkamer voedsel, groen en gastvrijheid90117
Sectorkamer zakelijke dienstverlening en veiligheid85439
Sectorkamer specialistisch vakmanschap96..3
Entree6581413
Bovensectoraal88...

Van de gediplomeerde bbl-studenten die het mbo in 2022 verlieten, was 91% werknemer (zonder uitkering) in oktober 2022. Studenten met een opleiding uit de sectorkamer 'specialistisch vakmanschap' (96%) waren het vaakst alleen werknemer. Van de gediplomeerde bbl'ers had 6% direct na uitstroom in 2022 geen baan als werknemer en geen uitkering. Van alle sectorkamers hadden studenten met een opleiding uit 'entree' het vaakst geen baan en geen uitkering (13%).
Deze gegevens over 2022 betreffen voorlopige cijfers. Werknemers in het buitenland, zelfstandigen en bepaalde uitkeringen konden nog niet worden meegenomen. Om die reden zijn deze cijfers niet vergelijkbaar met de definitieve cijfers over 2021.

CBS Brontabel als csv (606 bytes)
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde bol mbo'ers direct na uitstroom in oktober 2022, naar niveau (voorlopige cijfers) In procenten
% alleen werknemer% werknemer en uitkering% alleen uitkering% geen werknemer en geen uitkering
Totaal811216
Entreeopleiding5341429
Niveau 2732421
Niveau 3841114
Niveau 4840115

Van de gediplomeerde bol'ers die het mbo in 2022 verlieten, was 81% werknemer (zonder uitkering) in oktober 2022. Studenten op niveau 3 en niveau 4 (beide 84%) waren het vaakst werknemer (zonder uitkering). Van de gediplomeerde bol'ers had 16% direct na uitstroom in 2022 geen baan als werknemer en geen uitkering. Studenten uit de entreeopleiding hadden vaker dan studenten van andere niveaus een uitkering (14%) of geen baan en geen uitkering (29%).
Deze gegevens over 2022 betreffen voorlopige cijfers. Werknemers in het buitenland, zelfstandigen en bepaalde uitkeringen konden nog niet worden meegenomen. Om die reden zijn deze cijfers niet vergelijkbaar met de definitieve cijfers over 2021.

CBS Brontabel als csv (2 kB)
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde bbl mbo'ers direct na uitstroom in oktober 2022, naar niveau (voorlopige cijfers) In procenten
% alleen werknemer% werknemer en uitkering% alleen uitkering% geen werknemer en geen uitkering
Totaal91216
Entreeopleiding6581413
Niveau 286329
Niveau 393116
Niveau 495114

Van de gediplomeerde bbl'ers die het mbo in 2022 verlieten, was 91% werknemer (zonder uitkering) in oktober 2022. Studenten op niveau 4 (95%) en niveau 3 (93%) waren het vaakst werknemer (zonder uitkering). Van de gediplomeerde bbl'ers had 6% direct na uitstroom in 2022 geen baan als werknemer en geen uitkering. Studenten uit de entreeopleiding hadden vaker dan studenten van andere niveaus een uitkering (14%) of geen baan en geen uitkering (13%).
Deze gegevens over 2022 betreffen voorlopige cijfers. Werknemers in het buitenland, zelfstandigen en bepaalde uitkeringen konden nog niet worden meegenomen. Om die reden zijn deze cijfers niet vergelijkbaar met de definitieve cijfers over 2021.

CBS Brontabel als csv (794 bytes)

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde bol mbo'ers direct na uitstroom (in oktober 2020) en 1 jaar na uitstroom (in oktober 2021), naar sectorkamer

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde bol mbo'ers direct na uitstroom (in oktober 2020) en 1 jaar na uitstroom (in oktober 2021), naar sectorkamer In procenten
% werk, direct na uitstroom% werk, 1 jaar na uitstroom% uitkering, direct na uitstroom% uitkering, 1 jaar na uitstroom
Totaal859067
Niet gespecificeerd naar sector....
Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving899434
Sectorkamer mobiliteit, transport, logistiek, maritiem879245
Sectorkamer zorg, welzijn en sport909356
Sectorkamer handel828767
Sectorkamer creatieve industrie en ICT788778
Sectorkamer voedsel, groen en gastvrijheid869155
Sectorkamer zakelijke dienstverlening en veiligheid869166
Sectorkamer specialistisch vakmanschap859197
Entree54623032
Bovensectoraal77821219

Van de gediplomeerde bol mbo'ers die het mbo in 2020 verlieten, had 1 jaar na uitstroom 90% werk en 7% een uitkering. Gediplomeerden met een opleiding uit de sectorkamer 'techniek en gebouwde omgeving' hadden 1 jaar na uitstroom het vaakst werk (94%). Gediplomeerden met een opleiding uit de sectorkamer 'entree' hadden het minst vaak werk (62%).
Het percentage van in 2020 gediplomeerde bol mbo'ers met een uitkering lag 1 jaar na uitstroom (in oktober 2021) 1%-punt hoger dan direct na uitstroom (in oktober 2020).

CBS Brontabel als csv (643 bytes)
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde bbl mbo'ers direct na uitstroom (in oktober 2020) en 1 jaar na uitstroom (in oktober 2021), naar sectorkamer In procenten
% werk, direct na uitstroom% werk, 1 jaar na uitstroom% uitkering, direct na uitstroom% uitkering, 1 jaar na uitstroom
Totaal959675
Niet gespecificeerd naar sector....
Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving979743
Sectorkamer mobiliteit, transport, logistiek, maritiem959654
Sectorkamer zorg, welzijn en sport989754
Sectorkamer handel959565
Sectorkamer creatieve industrie en ICT949576
Sectorkamer voedsel, groen en gastvrijheid929595
Sectorkamer zakelijke dienstverlening en veiligheid8894219
Sectorkamer specialistisch vakmanschap999842
Entree68723632
Bovensectoraal63714142

Van de gediplomeerde bbl mbo'ers die het mbo in 2020 verlieten, had 1 jaar na uitstroom 96% werk en 5% een uitkering. Gediplomeerden met een opleiding uit de sectorkamer 'specialistisch vakmanschap' hadden 1 jaar na uitstroom het vaakst werk (98%). Gediplomeerden met een opleiding uit de sectorkamer 'bovensectoraal' hadden het minst vaak werk (71%). Onder de sectorkamer 'bovensectoraal' vallen niet elders in te delen cross-over opleidingen.
Het percentage van in 2020 gediplomeerde bbl mbo'ers met een uitkering was 1 jaar na uitstroom (in oktober 2021) 2%-punt lager dan direct na uitstroom (in oktober 2020).

CBS Brontabel als csv (644 bytes)
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde bol mbo'ers direct na uitstroom (in oktober 2020) en 1 jaar na uitstroom (in oktober 2021), naar niveau In procenten
% werk, direct na uitstroom% werk, 1 jaar na uitstroom% uitkering, direct na uitstroom% uitkering, 1 jaar na uitstroom
Totaal859067
Entreeopleiding54623032
Niveau 274821012
Niveau 3879166
Niveau 4899344

Een jaar nadat ze in 2020 met een diploma uitstroomden uit het bol mbo (in oktober 2021) hadden meer schoolverlaters werk dan direct na uitstroom (oktober 2020); het verschil bedraagt 5%-punt. Voor alle niveaus geldt dat meer uitstromers werk hadden 1 jaar na uitstroom. Bij uitstromers uit de entreeopleiding is het aandeel met een uitkering het hoogste: 30% direct na uitstroom en 32% 1 jaar na uitstroom.

CBS Brontabel als csv (2 kB)
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde bbl mbo'ers direct na uitstroom (in oktober 2020) en 1 jaar na uitstroom (in oktober 2021), naar niveau In procenten
% werk, direct na uitstroom% werk, 1 jaar na uitstroom% uitkering, direct na uitstroom% uitkering, 1 jaar na uitstroom
Totaal959675
Entreeopleiding68723632
Niveau 29193128
Niveau 3979753
Niveau 4989842

Een jaar nadat ze in 2020 met een diploma uitstroomden uit het mbo (in oktober 2021) hadden iets meer uitstromers werk dan direct na uitstroom (oktober 2020); het verschil bedraagt 1%-punt. Voor niveau 3 en niveau 4 geldt dat het percentage uitstromers met werk 1 jaar na uitstroom gelijk is aan dat van direct na uitstroom. Voor alle niveaus geldt dat het aandeel met een uitkering 1 jaar na uitstroom lager ligt in vergelijking met direct na uitstroom.

CBS Brontabel als csv (854 bytes)