Uurlonen van uitgestroomde mbo'ers

Het uurloon wordt bepaald van de groep mbo-gediplomeerden die werkzaam is als werknemer.

In de grafiek is het mediane uurloon te zien van de totale groep gediplomeerde bol uitstromers die werk hebben als werknemer naar sectorkamer. In dezelfde grafiek wordt ook de spreiding van de uurlonen weergegeven. In de gerelateerde grafieken worden de uurlonen vergeleken van mbo-uitstromers (bol en bbl) naar sectorkamer en niveau.

Uurloon van gediplomeerde bol mbo'ers 1 jaar na uitstroom (in oktober 2020), naar sectorkamer

Uurloon van gediplomeerde bol mbo'ers 1 jaar na uitstroom (in oktober 2020), naar sectorkamer In euro
Sectorkameruurloon, 1e kwartieluurloon, mediaanuurloon, 3e kwartiel
Totaal11,9313,8916,49
niet gespecificeerd naar sector...
Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving13,3815,6118,18
Sectorkamer mobiliteit, transport, logistiek, maritiem12,0613,6415,77
Sectorkamer zorg, welzijn en sport13,8516,218,2
Sectorkamer handel11,3512,4514,04
Sectorkamer creatieve industrie en ICT11,6212,714,42
Sectorkamer voedsel, groen en gastvrijheid11,1612,2313,57
Sectorkamer zakelijke dienstverlening en veiligheid11,5813,4415,3
Sectorkamer specialistisch vakmanschap11,9913,0414,69
Entree11,0212,3513,97
Bovensectoraal11,0312,9916,47

Het mediane uurloon van de bol gediplomeerden uit studiejaar 2018/2019 die ruim 1 jaar na afstuderen (oktober 2020) werknemer waren, lag op €13,89. Een kwart van hen verdiende na 1 jaar minder dan €11,93 (1e kwartiel) en een kwart verdiende na 1 jaar meer dan €16,46 (3e kwartiel). Werknemers met opleiding uit de sectorkamer 'zorg, welzijn en sport' (€16,20) hadden het hoogste mediane uurloon. Het laagste mediane uurloon hadden werknemers met een opleiding uit de sectorkamer 'voedsel, groen en gastvrijheid' (€12,23).

CBS Brontabel als csv (669 bytes)
Uurloon van gediplomeerde bbl mbo'ers 1 jaar na uitstroom (in oktober 2020), naar sectorkamer In euro
Sectorkameruurloon, 1e kwartieluurloon, mediaanuurloon, 3e kwartiel
Totaal13,9217,2921,09
niet gespecificeerd naar sector...
Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving15,1418,0321,35
Sectorkamer mobiliteit, transport, logistiek, maritiem13,1115,0817,46
Sectorkamer zorg, welzijn en sport18,320,8323,24
Sectorkamer handel11,8813,7215,93
Sectorkamer creatieve industrie en ICT12,6615,3418,26
Sectorkamer voedsel, groen en gastvrijheid11,6513,1415,11
Sectorkamer zakelijke dienstverlening en veiligheid14,916,7618,78
Sectorkamer specialistisch vakmanschap14,8316,3918,82
Entree11,0312,3613,95
Bovensectoraal...

Het mediane uurloon van de bbl gediplomeerden uit studiejaar 2018/2019 die ruim 1 jaar na afstuderen (oktober 2020) werknemer waren, lag op €17,29. Een kwart van hen verdiende na 1 jaar minder dan €13,92 (1e kwartiel) en een kwart verdiende na 1 jaar meer dan €21,09 (3e kwartiel). Werknemers met opleiding uit de sectorkamer 'zorg, welzijn en sport' (€20,83) hadden het hoogste mediane uurloon. Het laagste mediane uurloon hadden werknemers met een opleiding uit de sectorkamer 'entree' (€12,36).

CBS Brontabel als csv (659 bytes)
Uurloon van gediplomeerde bol mbo'ers 1 jaar na uitstroom (in oktober 2020), naar niveau In euro
Niveauuurloon, 1e kwartieluurloon, mediaanuurloon, 3e kwartiel
Totaal11,9313,8916,49
Entreeopleiding11,0212,3513,97
Niveau 210,512,5614,6
Niveau 311,8414,1916,99
Niveau 412,2614,2816,63

Het mediane uurloon van bol-voltijd gediplomeerden uit schooljaar 2018/2019 die ruim 1 jaar na afstuderen (oktober 2020) werknemer waren, lag op €13,89. Werknemers op niveau 4 hadden met €14,28 het hoogste mediane uurloon. Uitstromers uit de entreeopleiding verdienden met een mediaan uurloon van €12,35 het minst. Bij de uitstromers op niveau 3 is de spreiding tussen lage en hoge uurlonen (1e en 3e kwartiel) het grootst.

CBS Brontabel als csv (2 kB)
Uurloon van gediplomeerde bbl mbo'ers 1 jaar na uitstroom (in oktober 2020), naar niveau In euro
Niveauuurloon, 1e kwartieluurloon, mediaanuurloon, 3e kwartiel
Totaal13,9217,2921,09
Entreeopleiding11,0312,3613,95
Niveau 212,3315,0217,98
Niveau 313,9117,320,64
Niveau 415,9619,6522,92

Het mediane uurloon van bbl gediplomeerden uit schooljaar 2018/2019 die ruim 1 jaar na afstuderen (oktober 2020) werknemer waren, lag op €17,29. Werknemers op niveau 4 hadden met €19,65 het hoogste mediane uurloon. Uitstromers uit de entreeopleiding verdienden met een mediaan uurloon van €12,36 het minst. Bij de uitstromers uit niveau 4 is de spreiding tussen lage en hoge uurlonen (1e en 3e kwartiel) het grootst.

CBS Brontabel als csv (211 bytes)