Tevredenheid leerbedrijven over recent aangenomen mbo’ers

Bij leerbedrijven lopen mbo’ers stage of bezetten zij een leerwerkplek. Deze leerbedrijven is gevraagd hoe zij de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt beoordelen van recent gediplomeerde mbo’ers die zij aangenomen hebben. Ruim driekwart van hen geeft aan dat het onderwijs (zeer) goed aansluit bij de arbeidsmarkt wat betreft zowel de vakkennis als beroepsvaardigheden.

Over de omgang met collega’s en leidinggevenden en de bereidheid zich in te zetten voor het bedrijf zijn de leerbedrijven nog meer tevreden. In iets mindere mate geldt dat voor de beroepshouding en het vermogen om zich in het vak te ontwikkelen en bij te leren. Duidelijk het minst tevreden zijn de leerbedrijven over de taal- en rekenvaardigheden van de mbo’ers. Dat geldt ook voor ICT-basisvaardigheden (het efficiënt gebruikmaken van zowel soft- als hardware) en Informatievaardigheden (efficiënt verzamelen en verwerken van informatie via ICT) die in 2020 voor het eerst gevraagd zijn.

Bij vakkennis, beroepsvaardigheden en taal- en rekenvaardigheden is de tevredenheid van de leerbedrijven teruggelopen ten opzichte van 2018, bij de andere aspecten is dat nagenoeg stabiel. In de grafiek hieronder ziet u het percentage leerbedrijven dat een recent aangenomen mbo'er met goed of zeer goed beoordeelt, uitgesplitst in verschillende vaardigheden.

Tevredenheid leerbedrijven over recent aangenomen mbo’er

Tevredenheid leerbedrijven over recent aangenomen mbo’er 2016, 2018 en 2020
Vaardigheid201620182020
Vakkennis77%77%71%
Beroepsvaardigheden76%80%74%
Beroepshouding81%82%81%
Taal- en rekenvaardigheden62%65%58%
Omgang met collega's en leidinggevenden88%88%89%
Bereidheid in te zetten87%89%88%
Vermogen tot ontwikkeling81%82%83%
ICT-basisvaardigheden61%
Informatievaardigheden58%
Bron: SBB in samenwerking met CBS Brontabel als csv (340 bytes)