Arbeidsmarktpositie (ROA)

Het onderzoek Schoolverlaters tussen Onderwijs en Arbeidsmarkt (BVE-Monitor) vult de registergegevens van het CBS aan met enquête-gegevens van het ROA over intredewerkloosheid en aansluiting op eigen niveau of verwante richting. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen beroepsopleidende leerweg (bol) en beroepsbegeleidende leerweg (bbl).

Bol bestaat uit een combinatie van school en stage. In het bbl wordt leren met werken gecombineerd door in dienst te treden bij een erkend leerbedrijf. De volgende figuren tonen uitkomsten van het onderzoek door CBS/ROA. Naast werkloosheid anderhalf jaar na het beëindigen van hun opleiding zijn onder 'Gerelateerde grafieken' meer figuren over de arbeidsmarktpositie van bol- en bbl-gediplomeerden te vinden. Een langere tijdreeks dan gepresenteerd in de grafieken, vindt u in de brontabel  onder 'download deze grafiek'.

Werkloosheid gediplomeerde mbo-schoolverlaters, 2013/14 - 2017/18

Werkloosheid gediplomeerde mbo-schoolverlaters, 2013/14 - 2017/18 In procenten
Periodebolbbl
2013-14114
2014-156,92
2015-165,21,7
2016-174,41,2
2017-184,51,4

Het percentage gediplomeerde mbo'ers dat anderhalf jaar na het beëindigen van hun opleiding aangeeft werkloos te zijn, is voor zowel het bol als het bbl na een aantal jaren van afname voor de gediplomeerde mbo'ers van 2017/'18 iets gestegen ten opzichte van de gediplomeerde mbo'ers van 2016/'17.

Bron: CBS/ROA Schoolverlatersonderzoek Brontabel als csv (248 bytes)
Intredewerkloosheid bol-traject, 2014-2018 In maanden
Periodebol niveau 1bol niveau 2bol niveau 3bol niveau 4
20141,42,11,41,2
20152,61,91,51,1
20162,81,71,31,1
20172,41,40,90,8
20182,210,60,7

De gemiddelde duur voor het vinden van een baan na schoolverlaten wordt de intredewerkloosheid genoemd.

De intredewerkloosheid voor bol-schoolverlaters ligt in 2018 tussen 0,6 (niveau 3) en 2 maanden (niveau 1) maar is in 2018 voor ieder niveau lager dan in 2017. Bij bol is de intredewerkloosheid hoger dan bij bbl (zie ook volgende gerelateerde grafiek). 

In de meting van 2019 is geen informatie over werkloosheid tot de eerste baan gevraagd.

Bron: CBS/ROA Schoolverlatersonderzoek Brontabel als csv (279 bytes)
Intredewerkloosheid bbl-traject, 2014-2018 In maanden
Periodebbl niveau 1bbl niveau 2bbl niveau 3bbl niveau 4
2014110,50,4
201510,80,40,4
20161,70,60,20,3
20170,90,40,20,1
20181,60,40,10,2

De gemiddelde duur voor het vinden van een baan na schoolverlaten wordt de intredewerkloosheid genoemd.

De intredewerkloosheid voor bbl-schoolverlaters ligt in 2018 tussen enkele dagen (niveau 3 en niveau 4) en bijna 2 maanden (niveau 1). Met uitzondering van niveau 1 is de intredewerkloosheid in 2018 lager dan in 2017. Bij bbl is de intredewerkloosheid lager dan bij bol (zie ook vorige gerelateerde grafiek).

In de meting van 2019 is geen informatie over werkloosheid tot de eerste baan gevraagd.

Bron: CBS/ROA Schoolverlatersonderzoek Brontabel als csv (273 bytes)
Arbeidsmarktpositie schoolverlaters bol per niveau, 2017/18 1,5 jaar na schoolverlaten
Arbeidsmarktpositiebol 1bol 2bol 3bol 4
Werkloosheid15,96,34,43,4
Flexibele aanstelling50333032
Verder leren74644149
Eigen of verwante richting36496768
Zelfde opleiding opnieuw kiezen57546370

Bol-gediplomeerden van niveau 1 vinden minder snel een baan dan de andere bol-gediplomeerden en hebben de hoogste werkloosheid (15,9% in 2019). Niveau 4 schoolverlaters hebben met 3,4% de laagste werkloosheid in 2019.

Schoolverlaters op niveau 1 hebben het vaakst een flexibel dienstverband, schoolverlaters op niveau 3 het minst vaak. Gediplomeerden op niveau 1 kiezen vaker om door te studeren dan de gediplomeerden van de andere niveaus.

Bron: CBS/ROA Schoolverlatersonderzoek Brontabel als csv (222 bytes)
Arbeidsmarktpositie schoolverlaters bbl per niveau, 2017/18 1,5 jaar na schoolverlaten
Arbeidsmarktpositiebbl 1bbl 2bbl 3bbl 4
Werkloosheid7,120,90,6
Flexibele aanstelling28201413
Verder leren40332314
Eigen of verwante richting36627683
Zelfde opleiding opnieuw kiezen64707377

Evenals bij bol-schoolverlaters kent bbl op niveau 1 de hoogste werkloosheid (7,1%). Gediplomeerden op niveau 3 en niveau 4  komen het snelst aan een baan en kennen een werkloosheid van nog geen 1%. Bbl-gediplomeerden op niveau 1 en niveau 2 gaan vaker een flexibel dienstverband aan en kiezen het meest voor het vervolgen van de opleiding.

Bron: CBS/ROA Schoolverlatersonderzoek Brontabel als csv (219 bytes)
Percentage werkzame bol-schoolverlaters met een baan op minimaal eigen niveau of eigen/verwante richting, 2013/14 - 2017/18
PeriodeMinimaal eigen niveau %Eigen-verwante richting %
2013-147065
2014-157360
2015-167563
2016-177662
2017-188064

Het aandeel bol-gediplomeerden met een functie op minimaal eigen niveau of eigen/ verwante richting  is hoog. De percentages zijn de laaste jaren gestegen. Het aandeel met een baan in eigen/verwante richting is lager dan bij bbl (zie volgende gerelateerde grafiek). 

Bron: CBS/ROA Schoolverlatersonderzoek Brontabel als csv (206 bytes)
Percentage werkzame bbl-schoolverlaters met een baan op minimaal eigen niveau of eigen/verwante richting, 2013/14 - 2017/18
PeriodeMinimaal eigen niveau %Eigen-verwante richting %
2013-147279
2014-157774
2015-167974
2016-178073
2017-188073

Het aandeel bbl-gediplomeerden met een functie op minimaal eigen niveau of eigen/verwante richting is hoog. Het aandeel eigen/verwante richting is hoger dan bij bol (zie vorige gerelateerde grafiek).

Bron: CBS/ROA Schoolverlatersonderzoek Brontabel als csv (206 bytes)