Mediamonitor

De Mediamonitor van het Commissariaat voor de Media verricht jaarlijks onderzoek naar ontwikkelingen in de Nederlandse mediasector. 

De Mediamonitor geeft inzicht in de gevolgen van die ontwikkelingen voor de onafhankelijkheid en pluriformiteit van de media in het algemeen en voor de informatievoorziening in het bijzonder.

Ga naar de Mediamonitor