Kengetallen Media

De Rijksoverheid zet zich in om een onafhankelijk, gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig media-aanbod te waarborgen, dat toegankelijk is voor alle lagen van de bevolking. De publieke omroep speelt hierbij een grote rol: de omroep biedt hoogstaande, gevarieerde programma’s voor alle groepen in de samenleving.