Kengetallen Cultuur

De Rijksoverheid streeft er naar dat zoveel mogelijk mensen in Nederland toegang hebben tot cultuur van hoge kwaliteit. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap schept voorwaarden voor de instandhouding, ontwikkeling en verspreiding van cultuur. Zij ondersteunt daarom instellingen van (inter-)nationale betekenis. Voorbeelden daarvan zijn rijksmusea, orkesten en theatergezelschappen.