Erfgoedmonitor

De Erfgoedmonitor presenteert feiten en cijfers over het erfgoed in Nederland.

Met de Erfgoedmonitor geeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed inzicht in de ontwikkeling en staat van het erfgoed in Nederland. Een vaste set van indicatoren op het gebied van archeologie, gebouwde monumenten, historisch landschap en musea en collecties wordt periodiek gemeten. Hiermee worden trends en ontwikkelingen in de tijd zichtbaar gemaakt. Ook wordt aandacht besteed aan thema’s zoals Participatie, Erfgoed in het beleid voor de fysieke leefomgeving en Duurzaamheid.  

Ga naar de Erfgoedmonitor