Herstel, vernieuwing en groei van de culturele en creatieve sector

Met beleidsindicatoren geeft het ministerie van OCW kwantitatief inzicht in de voortgang, werking en effectiviteit van het beleid van de ocw-beleidsterreinen gekoppeld aan de begrotingcyclus van OCW. 

De beleidsindicatoren van de verschillende sectoren afzonderlijk dragen gezamenlijk bij aan de verantwoording voor het thema 'Herstel, vernieuwing en groei van de culturele en creatieve sector'.

Herstel, vernieuwing en groei van de culturele en creatieve sector

De culturele en creatieve sector heeft door de coronacrisis onder grote druk gestaan en het is nog altijd een uitdagende tijd. We zetten daarom in op herstel, vernieuwing en groei van de culturele en creatieve sector. Dat doen we door het stimuleren van de culturele arbeidsmarkt, creativiteit bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken, cultuur overal en voor iedereen (toegankelijkheid), digitalisering en erfgoed.

Cultuurbereik (Cultuur en Media)

Diversiteit en inclusie (Cultuur en Media)

Arbeidsmarkt (Cultuur en Media)

Bibliotheken (Cultuur en Media)

Monumenten (Cultuur en Media)

Archeologie (Cultuur en Media)

Cultuuronderwijs (Cultuur en Media)