Nieuwe systematiek voor begroting OCW met beleidsindicatoren

Vanaf de begroting van OCW voor 2024 geven beleidsindicatoren inzicht in de voortgang op de beleidsprioriteiten van het ministerie van OCW, op basis van het Regeerakkoord.

De beleidsindicatoren zijn in een totaaloverzicht voor de Beleidsagenda als geheel beschikbaar via 'begroten en verantwoorden'. Daarnaast zijn de beleidsindicatoren per sector ( primair- en voortgezet onderwijs,  middelbaar beroepsonderwijs,  hoger onderwijs,  wetenschap,  emancipatie en cultuur en media) en per thema ( studiefinanciering en  maatschappelijke diensttijd) te raadplegen.