Niet-formele scholing

Op basis van cijfers van het CBS wordt hier informatie getoond over het aantal volwassenen dat een cursus of training heeft gevolgd.

Persoonskenmerken

Onderwijskenmerken

Bedrijfsopleidingen