Leven Lang Ontwikkelen

Mensen moeten zich blijven ontwikkelen om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Met de toenemende globalisering, robotisering en technologische ontwikkelingen veranderen de eisen die aan werkenden worden gesteld. Daarom ondersteunt de overheid een leven lang ontwikkelen met maatregelen, experimenten en subsidiemogelijkheden.

Beeld: ©Corbis

Leven Lang Ontwikkelen

In Nederland nemen jaarlijks ruim 1,7 miljoen volwassenen in de leeftijd van 25 tot 65 jaar deel aan scholing. Dit is zowel scholing gericht op een diploma (het formele onderwijs) als ook de cursussen en trainingen (niet-formele scholing). Tot slot is er ook informele scholing, waar het leren tijdens het werken onder wordt verstaan, bijvoorbeeld kennisoverdracht door collega’s.

Op deze themapagina wordt de stand van zaken rondom het leven lang ontwikkelen onder de volwassenen tussen de 25 en 65 jaar in Nederland getoond. Op basis van cijfers van het CBS en DUO wordt inzicht gegeven in de trend van de deelname aan leven lang ontwikkelen tussen groepen en in vergelijking met andere landen in de EU.