Bedrijfsopleidingen

Bij het overgrote deel (85%) van de bedrijven in de private sector nam in 2015 personeel deel aan een vorm van bedrijfsopleidingen, voornamelijk in de vorm van cursussen (bij 76% van de bedrijven).

Bij 62% van de bedrijven die hun werknemers aan cursussen lieten deelnemen worden de meeste cursussen besteed aan het verwerken of verbeteren van technische, praktische en beroepsgerichte vaardigheden. Het opdoen van deze vaardigheden is rendabel voor het bedrijf waarin men werkzaam is.

Redenen waarom bedrijven geen opleidingen aanbieden

Redenen waarom bedrijven geen opleidingen aanbieden 2015
Percentage van de bedrijven die geen bedrijfsopleidingen hebben aangeboden
In afgelopen jaren zijn grote inspanningen gerealiseerd op het gebied van bedrijfsopleidingen2,2
Moeilijkheden bij het in kaart brengen van de opleidingsbehoeften van de organisatie3,1
Ontbreken van passende aanbiedingen van bedrijfsopleidingen in de markt4,4
Meer nadruk op leerbanen dan op bedrijfsopleidingen5,9
Hoge werkdruk en beperkte tijd beschikbaar voor personeel om deel te nemen aan bedrijfsopleidingen9,5
Hoge kosten van bedrijfsopleidingen14,2
Andere redenen33,3
De organisatie heeft mensen in dienst genomen met de benodigde kwalificaties, vaardigheden en competenties53,6
De bestaande kwalificaties, vaardigheden en competenties van de medewerkers voldoen aan de huidige behoeften van de organisatie73,1

Bij 15% van alle bedrijven hebben werknemers geen bedrijfsopleidingen gevolgd in 2015. Dit zijn voornamelijk kleine bedrijven met minder dan 50 werknemers. De meest genoemde reden waarom geen bedrijfsopleidingen worden georganiseerd, is dat de bestaande vaardigheden in het bedrijf voldeden aan de behoefte (73%).

Bron: CVTS Brontabel als csv (814 bytes)