Bedrijfsopleidingen

Bij het overgrote deel (85%) van de bedrijven in de private sector nam in 2015 personeel deel aan een vorm van bedrijfsopleidingen, voornamelijk in de vorm van cursussen (bij 76% van de bedrijven).

Bij 62% van de bedrijven die hun werknemers aan cursussen lieten deelnemen worden de meeste cursussen besteed aan het verwerken of verbeteren van technische, praktische en beroepsgerichte vaardigheden. Het opdoen van deze vaardigheden is rendabel voor het bedrijf waarin men werkzaam is.

Bedrijven met cursussen naar bedrijfsomvang (%)

Bedrijven met cursussen naar bedrijfsomvang (%) 2015
Bedrijfsgrootte
Groot bedrijf96
Middelgroot bedrijf89
Klein bedrijf72
Totaal76

Hoe kleiner het bedrijf, hoe kleiner het percentage dat cursussen aanbiedt.

Bron: CVTS Brontabel als csv (89 bytes)