Deelname aan LLO: relatie met werk

Volwassenen die werken nemen vaker deel aan leven lang ontwikkelen. Niet alleen of volwassenen werken speelt een rol, ook andere arbeidskenmerken zoals de arbeidsrelatie, de grootte van het bedrijf/werkgever en de duur van de werkweek spelen een rol. Opleidingen worden vooral gevolgd om het huidige werk beter te kunnen doen en/of voor betere carrièrevooruitzichten.

Belangrijkste redenen voor werkenden voor het volgen van een niet-formele opleiding (%)

Belangrijkste redenen voor werkenden voor het volgen van een niet-formele opleiding (%) 25 tot 65 jaar, 2016
Redenreden niet-formeel onderwijs
Werk beter doen82
Kennis-vaardigheden voor interesse61
Verplicht50
Carrierevooruitzichten verbeteren44
Kennis-vaardigheden voor dagelijks leven41
Kans op (andere) baan(beroep) vergroten35
Kans op baanverlies verkleinen30
Nieuwe mensen ontmoeten-plezier26
Certificaat-diploma behalen26
Om eigen bedrijf op te starten6
Technische en of organisatorische veranderingen op het werk37,8
Vrijwilligerswerk beter doen4,7
Gezondheidsredenen5,1

Niet-formele opleidingen blijken vooral te worden gedaan om het functioneren van de huidige baan te verbeteren. In tegenstelling tot bij de formele opleiding, wordt verplichting vaak genoemd als reden voor het volgen van een niet-formele opleiding. Redenen die weinig genoemd worden zijn: een eigen bedrijf op te starten, vrijwilligers werk beter doen en gezondheidsredenen.

Bron: AES Brontabel als csv (501 bytes)