Bedrijfsopleidingen

Bij het overgrote deel (85%) van de bedrijven in de private sector nam in 2015 personeel deel aan een vorm van bedrijfsopleidingen, voornamelijk in de vorm van cursussen (bij 76% van de bedrijven).

Bij 62% van de bedrijven die hun werknemers aan cursussen lieten deelnemen worden de meeste cursussen besteed aan het verwerken of verbeteren van technische, praktische en beroepsgerichte vaardigheden. Het opdoen van deze vaardigheden is rendabel voor het bedrijf waarin men werkzaam is.

Bedrijven met cursussen naar bedrijfstak (%)

Bedrijven met cursussen naar bedrijfstak (%) 2015
Bedrijfstak
Financiële dienstverlening81
Informatie en communicatie78
Horeca60
Transport69
Handel77
Bouw75
Energie en water91
Industrie78
Delfstoffenwinning95
Overig78

Bij het overgrote deel van de bedrijven nam in 2015 personeel deel aan een vorm van bedrijfsopleidingen, voornamelijk in de vorm van cursussen.
Dit is niet gelijk verdeeld over de bedrijfstakken. In de bedrijfstakken “Energie en water” (91%) en “Delfstoffenwinning” (95%) neemt een relatief groot deel van het personeel deel aan cursussen, en in de bedrijfstakken “Horeca” (60%) en “Transport” (69%) een relatief klein deel.

De volgende grafiek geeft inzicht in de redenen waarom bedrijven geen opleidingen aanbieden

Bron: CVTS Brontabel als csv (191 bytes)