Prognose aantal leerlingen vo

Jaarlijks maakt het ministerie van OCW een prognose van het aantal leerlingen en studenten in het bekostigde onderwijs. Op basis hiervan is de verwachte ontwikkeling zichtbaar gemaakt. Onderstaand is de verwachting van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs te vinden, uitgesplitst naar onderwijssoort. 

De resultaten van de raming zijn meer onzeker dan in eerdere ramingen, omdat ze tot stand zijn gekomen tijdens de uitbraak van COVID-19 in Nederland en de daaropvolgende maatregelen. Er is rekening gehouden met de mogelijke effecten daarvan op de onderwijsdeelname voor zover dat bekend was voor 15 december 2020.

Prognose leerlingen in het voortgezet onderwijs, naar onderwijssoort

Prognose leerlingen in het voortgezet onderwijs, naar onderwijssoort Aantal x1.000
leerjaar 1, 2 en ongedeeld 3vmbo-bl leerjaar 3+vmbo-kl leerjaar 3+vmbo-gl leerjaar 3+vmbo-tl leerjaar 3+havo leerjaar 3+vwo leerjaar 3+vavoprototaal
2021-22381,729,852,226,875,5161,1173,15,630,0935,7
2022-23382,328,151,327,375,5160,7173,35,930,3934,7
2023-24381,527,951,527,876,3161,3174,15,930,6936,8
2024-25375,928,051,627,876,5161,5174,45,930,6932,3
2025-26367,128,051,627,876,5161,4174,85,930,6923,7
2026-27364,627,650,727,375,5159,6173,76,030,4915,4
2027-28363,126,849,426,773,8157,2171,56,030,1904,7

Het geraamde aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs in schooljaar 2021-'22 is 937,2 (x 1.000). De verwachting is dat het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs na een schommeling, net als in het primair onderwijs, zal gaan dalen. Wel zijn er verschillen tussen onderwijstypen. De brugklassen zullen naar verwachting eerst wat groter worden en vanaf 2024 wat kleiner dan nu. De bovenbouw wordt wat kleiner, met name het vmbo. Wanneer de leerlingen de brugklas verlaten, gaan ze relatief vaker naar het havo en het vwo, en minder vaak naar het vmbo.

Bron: OCW, Referentieraming 2021 Brontabel als csv (594 bytes)