Prognose aantal leerlingen vo

Jaarlijks maakt het ministerie van OCW een prognose van het aantal leerlingen en studenten in het bekostigde onderwijs. Op basis hiervan is de verwachte ontwikkeling zichtbaar gemaakt. Op basis hiervan is de verwachte ontwikkeling zichtbaar gemaakt.

Onderstaand is de telling van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs in het lopende schooljaar en de verwachting van het aantal leerlingen in de komende 7 jaar te vinden, uitgesplitst naar onderwijssoort. Ook zijn hier grafieken te vinden die de telling en verwachting van het aantal leerlingen en studenten in het volwassenenonderwijs laten zien, uitgesplitst naar type (vavo vo, roc, isk) en naar soort (vmbo, havo, vwo).

Prognose leerlingen in het voortgezet onderwijs, naar onderwijssoort

Prognose leerlingen in het voortgezet onderwijs, naar onderwijssoort Aantal x1.000
Periodeleerjaar 1, 2 en ongedeeld 3vmbo-bl leerjaar 3+vmbo-kl leerjaar 3+vmbo-gl leerjaar 3+vmbo-tl leerjaar 3+havo leerjaar 3+vwo leerjaar 3+iskpro
2022-23374,24098830,6410254,00599528,37999174,182004160,466005165,65799919,91000329,063001
2023-24374,54099831,28599655,17401128,56202976,388996158,326978162,99601124,58799828,919995
2024-25369,06173397298830,448558928060854,241537840095228,335297019845276,5234253793238156,542627293241161,27832981466825,213778455162828,9521176699147
2025-26361,03045223044729,884474314769853,639697471720128,263023847894476,4441327480407156,697860808049161,42093684798825,137433654933228,8185336369735
2026-27359,13284677755929,227418661525452,610603461397527,849172491338875,6376437957852155,975486745118161,63578808824324,649635079533428,5873459083307
2027-28357,79064261430728,485010655375351,250108016107927,281908550633274,0736387034022154,502145353075160,53311980432124,006523713831428,3551088334815
2028-29356,86873332349828,031672675084450,52089789569127,160962006472773,5111715608273152,993421747991159,79138842409223,389339459210528,1512143135992
2029-30355,56041847844127,759314195663949,966142412334127,089941922850173,3431160569846151,953396877155158,33792232626822,877723868888328,0041388649827

Het getelde aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs in schooljaar 2023-'24 is 940.800 per 1 oktober (exclusief vavo), voor volgend jaar worden er 930.600 leerlingen geraamd. De komende jaren blijft het  leerlingenaantal in het vo licht dalen tot 890.100 in 2030. 

Bron: Referentieraming 2024 Brontabel als csv (5 kB)

Prognose leerlingen/studenten in het volwassenenonderwijs, naar onderwijstype

Prognose leerlingen/studenten in het volwassenenonderwijs, naar onderwijstype Aantal x1.000
Periodevavo vovavo rocvavo isk
2022-20234,6879927,1430,351003
2023-20246,6820068,0929820,604
2024-20256,378862296470468,418075067996910,683583377334871
2025-20265,602811698142078,050649952258770,700350732093564
2026-20275,475833928178347,771071451951950,697160357463312
2027-20285,495825664795287,704336793117550,687543141727313
2028-20295,490953438383817,698911000413310,669680428228122
2029-20305,426898557168787,701902559865760,647723972278888

Het getelde totaal aantal leerlingen en studenten in de volwassenenonderwijs is dit jaar 15.400. Volgend jaar (2024-’25) zullen dit er naar verwachting 15.500 zijn. Daarna neemt het aantal geleidelijk af tot 13.600 in het jaar 2030-’31. Dit jaar zitten er 6.700 leerlingen in vavo vo, volgend jaar naar verwachting 6.400.  Daarna loopt dit aantal naar verwachting geleidelijk verder terug tot 5.300 leerlingen in het jaar 2030-’31. In het vavo roc zijn dit jaar 8.100 studenten geteld, volgend jaar worden er 8.400 verwacht.  Daarna loopt het aantal naar verwachting terug tot 7.600 studenten in het jaar 2030-’31.  Het aantal studenten in vavo ISK (Internationale Schakelklas) schommelt in deze periode tussen de 600 en 700.

Bron: Referentieraming 2024 Brontabel als csv (2 kB)
Prognose leerlingen/studenten in het volwassenenonderwijs, naar onderwijssoort Aantal x1.000
Periodevmbohavovwoisk
2022-20231,2459966,9840053,6009910,351003
2023-20241,6360018,6609844,4780030,604
2024-20251,744885743322078,650857091291714,401194529853590,683583377334871
2025-20261,722295155638057,947209819888643,983956674874150,700350732093564
2026-20271,722609221077547,688809172897813,835486986154940,697160357463312
2027-20281,719988164826947,615198834814283,864975458271610,687543141727313
2028-20291,700790281721757,572753234573533,916320922501840,669680428228122
2029-20301,673775045546247,504914968209753,950111103278550,647723972278888

Er zijn 1.600 getelde leerlingen en studenten die vmbo-onderwijs via de vavo volgen dit jaar. Komend jaar en de jaren tot en met 2030-’31 zullen dit er 1.700 zijn. Het getelde aantal havo-leerlingen en -studenten is dit jaar 8.700. Komend jaar zullen dit er naar verwachting ook 8.700 zijn. Daarna vindt een geleidelijke afname plaats tot 7.400 leerlingen en -studenten in het jaar 2030-’31.  Dit jaar zijn er 4.500 leerlingen en studenten geteld die vwo-onderwijs via het vavo volgen, komend jaar worden er 4.400 verwacht. In 2025 worden er nog slechts 4.000 verwacht. In de jaren daarna blijft het aantal naar verwachting tussen de 3.800 en de 4.000 schommelen. Het aantal vavo-ISK studenten schommelt tussen de 600 en de 700.

Bron: Referentieraming 2024 Brontabel als csv (2 kB)